Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая

Контрольна тестова програма (151-200)

151.За класифікацією МОЗ пневмоконіози залежать від:

а) накопичення пилу в альвеолах;

б) виду виробничого пилу;

в) патологічних процесів в організмі;

152.За класифікацією МОЗ пневмоконіози поділяються на:

а) три групи;

б) п’ять груп;

в) шість груп;

153.Професійне захворювання від пилу отримало назву

а) легеневий фіброз (пневмоконіози);

б) сілікатоз;

в) антракоз, карбоконіоз, металоконіоз і ін.;

154.Заходи запобігання пиловим захворюванням включають:

а) систематичний контроль і правильну експлуатацію устаткування;

б) ліквідацію причин надходження пилу в повітря;

в) технічні, технологічні, санітарно-технічні і медико-профілактичні засоби;

155.Ефективним заходом боротьби з пилом є:

а) механізація, дистанційне управління, автоматизація виробничих процесів;

б) механізація, дистанційне управління, ізоляція, герметизація, вентиляція і т.ін.;

в) засоби індивідуального захисту, аерація, респіратори, окуляри, спецодяг і т. ін.;

156.За ступенем дії на організм людини шкідливі речовини поділяються на:

а) вуглеводи, спирти, ефіри, жирні кислоти, метали та їх оксиди;

б) надзвичайно- високо- помірно- малонебезпечні;

в) такі, що надходять в організм різними шляхами;

157.Токсична дія шкідливих речовин на організм людини залежить від:

а) індивідуальних властивостей організму і стану шкідливості речовини;

б) застосування недосконалого устаткування і неефективної вентиляції;

в) температури її кипіння, пружності, летючості і інших фізичних властивостей;

158.Запобігання професійним отруєнням включає:

а) санітарно-гігієнічну експертизу речовин і обладнання, що відповідає сучасним гігієнічним вимогам;

б) технологічні, технічні, санітарно-гігієнічні та лікувально-профілактичні заходи;

в) засоби ЗІЗ, систему кондиціювання повітря, контрольно-вимірювальну сигналізацію;

159.До роботи зі шкідливими речовинами не допускаються особи, що:

а) мають протипоказання загального характеру;

б) не пройшли спеціального навчання і медичного огляду;

в) мають вік до 18 років, чоловіки старше 55 років, жінки старше 50 років;

160.До роботи з шкідливими речовинами не допускаються особи, що:

а) мають вік до 18 років, чоловіки старше 55 років, жінки старше 50 років;

б) підлітки віком до 16 років, чоловіки старше 60 років, жінки старше 55 років;

в) підлітки до 18 років, чоловіки до 50 років, жінки до 45 років;

161.За способом переміщення повітря вентиляція буває:

а) загальнообмінна, приплинна, аварійна;

б) загальнообмінна і місцева;

в) природна, штучна, суміщена;

162.За призначенням вентиляція може бути:

а) припливна, природна, суміщена;

б) аварійна, природна, витяжна;

в) припливною, витяжною, припливно-витяжною;

163.За місцем дії вентиляція буває:

а) місцевою, загальнообмінною;

б) регульованою, вимушеною;

в) механічною, природною, штучною;

164.Аварійна вентиляція, як правило, проектується:

а) витяжкою;

б) припливною;

в) механічною, місцевою;

165.Природна вентиляція виробничих приміщень може бути:

а) неорганізованою;

б) тільки організованою;

в) неорганізованою і організованою;

166.Організована природна вентиляція називається:

а) витяжною;

б) аерацією;

в) місцевою;

167.Механічна вентиляція може бути:

а) робочою або аварійною;

б) тільки робочою;

в) тільки аварійною;

168.Механічна робоча вентиляція може бути:

а) загально обмінною, місцевою, комбінованою;

б) місцевою, припливною, комбінованою;

в) місцевою, витяжною, комбінованою;

169.Основним завданням розрахунку загально обмінних систем вентиляції є визначення:

а) кількості виділень теплоти, вологи;

б) кількості повітря, що необхідно подати або вилучити з приміщення;

в) кількості виділень парів, газів, пилу;

170.Кратність повітрообміну це:

а) відношення об’єму повітря, що подається за одиницю часу, до об’єму приміщення;

б) визначення об’єму повітря необхідного для створення нормальних умов в даному приміщенні;

в) відношення об’єму приміщення до кількості припливного чи вилученого повітря;

171.Здатність ока пристосовуватися до різноманітних умов яскравості називається:

а) акомодацією;

б) адаптацією;

в) зоровою функцією;

172.Адаптація буває:

а) темнова;

б) темнова і зворотна;

в) темнова і світлова;

173.Регулятором світла, що надходить в око є:

а) роговиця;

б) сітківка;

в) зіниця;

174.Нераціональне освітлення порушує такі функції зору:

а) стійкість ясного бачення, швидкість зорового сприйняття, гостроту зору;

б) видимість об’єктів, стійкість ясного бачення, пропускну здатність аналізатора;

в) гостроту, контрастну чутливість, швидкість зорового сприйняття, стійкість ясного бачення, і ін.;

175.Нераціональне освітлення приміщень призводить до професійного захворювання:

а) ністагма;

б) катаракта;

в) близорукість;

176.Причиною ністагма є:

а) слабке штучне освітлення;

б) часта зміна світла й тіней;

в) послаблення зору;

177.Одиницею світлового потоку є:

а) люмен (лм);

б) люкс (лк);

в) кандела;

178.Одиницею сили світла є:

а) люмен;

б) кандела;

в) ніт;

179.Одиниця освітленості:

а) ніт;

б) кандела;

в) люкс;

180.Залежно від джерела світла освітлення виробничих приміщень буває:

а) природним, комбінованим, загальним;

б) загальним, місцевим, інтегральним;

в) природним, штучним, інтегральним;

181.Штучне освітлення буває:

а) природним, штучним, загальним;

б) загальним, місцевим, комбінованим;

в) робочим, аварійним;

182.За функціональним призначенням штучне освітлення буває:

а) робоче, аварійне, евакуаційне, охоронне;

б) місцеве, загальне, комбіноване;

в) природне, штучне, інтегральне;

183.Природне освітлення у приміщенні залежить від:

а) природного світлового режиму даної місцевості;

б) кількості, величини, конструкції вікон;

в) орієнтації вікон за сторонами горизонту;

184.Недоліки ламп розжарювання:

а) висока пожежонебезпечність;

б) стробоскопічний ефект;

в) сліпуча дія, висока температура нагріву, спектр випромінювання та ін.;

185.Основне призначення світильників:

а) створити відповідний рівень освітлення з найменшими витратами;

б) захистити світильник від механічних пошкоджень, а очі від сліпучої дії світла;

в) все разом;

186.Для світлотехнічних розрахунків необхідно визначити такі параметри:

а) джерело світла та кількість світильників;

б) норму освітленості, вид і систему освітлення;

в) все разом;

187.Добір системи освітлення та тип світильників визначається:

а) характером та умовами виробничого середовища;

б) коефіцієнтом використання світлового потоку;

в) розрахунковим методом;

188.Розрахунок освітлення крапковим методом використовується тоді, коли:

а) визначається освітлення для чистих приміщень;

б) необхідний наближений розрахунок;

в) в приміщеннях є дуже низький коефіцієнт відбиття світла;

189.Розрахунок освітлення методом питомої потужності використовують тоді, коли:

а) у приміщеннях низький коефіцієнт відбиття світла;

б) допускається наближений розрахунок;

в) розраховується освітлення чистих приміщень;

190.Розрахунок освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку здійснюють для приміщень:

а) чистих із високим коефіцієнтом відбиття світла;

б) з низьким коефіцієнтом відбиття світла;

в) з наближеною точністю розрахунків;

191.Для розрахунку освітлення крапковим методом використовують формулу:

а) ;

б) ;

в) ;

192.Для розрахунку освітлення методом коефіцієнта використання світлового потоку застосовують формулу:

а) ;

б) ;

в) ;

193.Для розрахунку освітлення методом питомої потужності використовують формулу:

а)

б) ;

в) ;

194.Причиною виникнення вібрації є:

а) незбалансованість і незрівноваженість частин механізмів;

б) деформація деталей, незбігання центру ваги тіла та осі обертання, знос, нерівномірне нагрівання, незадовільний технічний догляд та ін.;

в) технологічне віброущільнення, вібраційне буріння, вібротранспортування та ін.;

195.Основні параметри вібрації:

а) коливальна швидкість (м/с), коливальне прискорення (м/с?);

б) амплітуда зміщення А (м або см), частота (Гц кол/с);

в) віброшвидкість, віброприскорення та їх рівні;

196.Відносні рівні віброшвидкості визначаються за формулами:

а) Lv = 20lg ();

 

б) Lv = 20lg ();

 

в) Lv = 20lg ();

 

197.Залежно від контакту з тілом людини вібрація буває:

а) горизонтальною і вертикальною;

б) транспортною, транспортно-технологічною;

в)загальною і місцевою;

198.За спектральним складом вібрація умовно поділяється на:

а) низькочастотну і високочастотну;

б) широкосмугову і синусоїдну ;

в) аперіодичну і квазіперіодичну;

199.Від вібраційної хвороби страждають люди, які підпадають під вплив:

а) резонансних коливань;

б) постійний загальних зворотно-поступових вібраційних рухів;

в) інтенсивних технологічних вібрацій;

200.Характер дії вібрації на організм людини залежить від її впливу:

а) на життєво важливі органи і системи організму;

б) кількості поглинутої енергії;

в) площі контакту; 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим