Главная  - Экономика  - Книги  - Капітал банку: питання теорії і практики - Алексеєнко М.Д.
Капітал банку: питання теорії і практики - Алексеєнко М.Д.
 Капітал банку: питання теорії і практики

Алексеєнко М. Д.

Капітал банку: питання теорії і практики: Монографія. — К.: КНЕУ, 2002. — 276 с.

ISBN 966—574—393—7

У монографії висвітлено основні теоретичні засади банківського капіталу в умовах ринкової економіки, розкрито та проаналізовано механіз­ми формування основних складових банківського капіталу — власного, залученого та позиченого капіталів і викладено конкретні пропозиції щодо вдосконалення існуючої практики формування банківського капіталу в Україні. Розглянуто захист прав та інтересів учасників і кредиторів банків як необхідну умову стабільності їх ресурсної бази.

Монографія розрахована на викладачів, наукових і практичних працівників, студентів економічних вищих навчальних закладів, слухачів центрів магістерської підготовки і курсів системи підвищення кваліфікації та перепідготовки кадрів. Стане у пригоді всім, хто цікавиться проблемами банківської справи.ЗМІСТ


ВСТУП
РОЗДІЛ 1. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКОГО КАПІТАЛУ В УМОВАХ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ
1.1. Заощадження та їх роль у формуванні банківського капіталу
1.2. Економічна сутність банківського капіталу
1.3. Види банківського капіталу та їх характеристика
РОЗДІЛ 2. МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ ВЛАСНОГО КАПІТАЛУ БАНКУ ТА ШЛЯХИ ЙОГО ВДОСКОНАЛЕННЯ
2.1. Власний банківський капітал, його функції та складові
2.2. Призначення та механізм формування статутного капіталу банку
2.3. Роль резервного капіталу, спеціальних фондів і резервів у формуванні власного капіталу банку
РОЗДІЛ 4. ФОРМУВАННЯ БАНКІВСЬКИХ РЕСУРСІВ НА ПОЗИЧКОВІЙ ОСНОВІ
4.1. Роль міжбанківського кредиту у формуванні банківських ресурсів
4.2. Залучення банками коштів шляхом емісії власних боргових зобов’язань
4.3. Перспективи розвитку формування банківських ресурсів на позичковій основі
РОЗДІЛ 5. ЗАХИСТ ПРАВ І ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ УЧАСНИКІВ І КРЕДИТОРІВ БАНКІВ ЯК НЕОБХІДНА УМОВА СТАБІЛЬНОСТІ ЇХ РЕСУРСНОЇ БАЗИ
5.1. Основи захисту прав та інтересів учасників і кредиторів банку
5.2. Страхування вкладів фізичних осіб: практика та шляхи її вдосконалення
5.3. Кредитні відносини та їх вплив на захист інтересів учасників і кредиторів банку
ЛІТЕРАТУРА


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим
Приёмка Москва- андерсон приемка квартир недорого.