Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Контрольна тестова програма (201-250)

201.Місцева вібрація може спричинити професійну патологію, яка призведе до:

а) деформації і зменшення рухливості кінцівок;

б) змін в центральній і вегетативній нервових системах;

в) судинних нервів – м’язових, кістково-суглобних, і інших порушень різного ступеня;

202.Загальні вібрації призводять до професійної патології

а) церебральної форми вібраційної хвороби;

б) ураження опорно-рухового апарату;

в) через порушення фізіологічних функцій організму;

203.Нормованими параметрами вібрації є середньоквадратичні величини коливальної швидкості в октавних смугах частот від:

а) 10 до 150 Гц;

б) 2 до 63Гц;

в) 2 до 125Гц;

204.Вібропоглинання та вібродемпфування вібруючих конструкцій здійснюється за рахунок:

а) зменшення витрат енергії в коливальних системах;

б) конструктивних матеріалів, які мають велике внутрішнє тертя;

в) введення в коливальну систему пружних елементів;

205.Віброізоляція – це засіб зменшення вібрації шляхом:

а) введення у коливальну систему пружних елементів;

б) амортизаторів;

в) стальних пружин;

206.Віброгасіння досягається за рахунок:

а) створення між фундаментом і огороджуючими конструкціями будівлі так званих акустичних швів;

б) установки агрегатів на самостійні фундаменти або збільшення їх маси;

в) пружинних віброгасників;

207.Найефективнішим засобом боротьби з вібрацією є:

а) пружинні,маятникові і гідравлічні віброгасники;

б) підвищення жорсткості механічної коливальної системи;

в) заміна вібронебезпечних машин і обладнання на вібробезпечні конструкції;

208.Сумарний час контакту з вібруючим обладнанням має не перевищувати:

а) ? тривалості робочого дня;

б) 2/3 тривалості робочого дня;

в) 1/3 тривалості робочого дня;

209.Тривалість безперервної дії вібрації повинна не перевищувати:

а) 15-20 хв;

б) 20-30 хв;

в) 10-15 хв;

210.Працівники вібронебезпечних професій мають проходити медичні огляди не рідше ніж:

а) один раз на 2 роки;

б) один раз на півроку;

в) один раз на рік;

211.Основними параметрами шуму є:

а) довжина хвиль і рівень їх прискорення;

б) довжина хвиль, швидкість розповсюдження;

в) довжина хвиль, амплітуда коливання, частота;

212.Яку одиницю використовують для оцінки рівня вібрації:

а) Герц;

б) Вт/м?;

в) дБ;

213.Яку одиницю використовують для оцінки рівня шуму:

а) Вт/м?;

б) Па;

в) дБ;

214.Вухо людини може сприймати спектр звуків у діапазоні від:

а) 20 до 2000Гц;

б) 20 до 20 000 Гц;

в) 0 -120дБ;

215.Небезпечний чинник може призвести до:

а) травми або різкого погіршення здоров’я;

б) захворювання або зниження працездатності;

в) смертельних наслідків;

216.Шкідливий чинник може призвести до:

а) травм і аварій;

б) захворювання або різкого погіршення працездатності;

в) травм або різкого погіршення здоров’я;

217.Потенціал небезпечного чинника – це його:

а) кількісна характерист;

б) якісна характеристика;

в) агрегатний стан;

218.Одиниця рівня інтенсивності звуку:

а) Герц;

б) Бел;

в) Бер;

219.Звуковий тиск – це:

а) стиснення і розрідження часток звукового поля;

б) перемінний тиск, що виникає у атмосферному повітрі того середовища, де з’являється звукове поле;

в) різниця між миттєвим значенням повного тиску й середнім значенням тиску, що спостерігається у середовищі за відсутності звукового поля;

220.Інтенсивність звуку – це:

а) енергія, яка переноситься в просторі звуковою хвилею через поверхню 1м? перпендикулярно напряму поширення звукової хвилі за 1 секунду;

б) величина перенесеної енергії звуковим полем через 1 секунду, що вимірюється у Вт/м?;

в) час протягом якого тіло, що коливається, переносить звукову енергію у звуковому полі;

221.Що таке швидкість звуку (м/с)?

а) характеристика розповсюдження звукової хвилі;

б) відстань на яку протягом однієї секунди розповсюджується хвильовий процес;

в) відстань миттєвого значення коливального руху середовища;

222.Спектр шуму – це:

а) сукупність частот, що характеризують звук;

б) сукупність частот, що утворюють шум;

в) ступінь розповсюдження звукової енергії;

223.За шириною спектра шум поділяється на:

а) дискретний і суцільний;

б) вузько смуговий і широкосмуговий;

в) низькочастотний і високочастотний;

224.Залежно від того, на яку частоту припадає максимум звукового тиску, характер спектра може бути:

а) низькочастотним, середньочастотним, високочастотним;

б) вузькосмуговим, тональним, широкосмуговим;

в) дискретним, тональним, суцільним;

225.За величиною інтервалів між звуками з яких складається шум, він буває: а) тональний, широкосмуговий;

б) дискретний, суцільний;

в) низькочастотний, високочастотний;

226.За характером змін, що відбуваються в часі шуми бувають:

а) стабільними і перервними;

б) тональними і імпульсними;

в) дискретними і суцільними;

227.Людина найкраще чує звуки у діапазоні від:

а) 800 до 1000Гц;

б) 800 до 4000Гц;

в) 800 до 20 000 Гц;

228.Мінімальна величина звукової енергії, що сприймається вухом як звук (поріг чутливості) становить:

а) 10-8Вт/м?;

б) 10-12Вт/м?;

в) 10-5Вт/м?;

229.Верхня межа за якою звук чинить больові відчуття відповідає силі звуку:

а) 102Вт/м?;

б) 2•102Вт/м?;

в) 2•10-5Вт/м?;

230.Мінімальний тиск, який людина сприймає як звук на частоті 100Гц становить:

а) 10-12Па;

б) 2•10-5Па;

в) 2•102Па;

231.Верхня межа за якою звук чинить больові відчуття відповідає звуковому тиску:

а) 10-5Па;

б) 102Па;

в) 2•102Па;

232.Логарифмічна одиниця, що відображає десятикратне збільшення інтенсивності звуку порівняно з іншим, в акустиці називається:

а) Паскаль;

б) Герц;

в) Бел;

233.Рівень інтенсивності звуку вимірюється за формулою:

а) (дБ);

б) (дБ);

в) (дБ);

234.Рівень звукового тиску вимірюють за формулою:

а) (дБ);

б) (дБ);

в) (дБ);

235.Слуховий діапазон звукових частот поділяють на:

а) 9 звукових октав;

б) 8 звукових октав;

в) 4 звукові октави;

236.Інтенсивний тривалий шум може призвести до професійного захворювання:

а) неврозу;

б) слухової травми;

в) ністагми;

237.Професійна туговухість залежить від:

а) тривалості дії, у робітників зі стажем до 5 років;

б) характеру шуму, інтенсивності, спектрального стану, часу дії і ін.;

в) характеру шуму при стажі понад 10 років і ін.;

238.Боротьба з шумом ведеться шляхом:

а) колективних методів зниження шуму;

б) архітектурно-планувальних методів;

в) колективних і індивідуальних методів;

239.Найефективнішим методом зниження шуму є:

а) організаційно-технічні заходи;

б) заходи, що ведуть до зниження шуму в джерелі його виникнення;

в) архітектурно-планувальні заходи;

240.До акустичного захисту від шкідливої дії шуму належить:

а) архітектурно-планувальний метод;

б) індивідуальний захист працюючих;

в) звукопоглинання, звукоізоляція;

241.Звукопоглинаючими вважаються матеріали, що мають коефіцієнт поглинання:

а) > 0,2;

б) < 0,2;

в) = 0,2;

242.Ультразвукові параметри характеризуються:

а) амплітудою коливань, тиском;

б) тиском, інтенсивністю, частотою коливань;

в) амплітудою, частотою коливань >20кГц;

243.Інфразвук характеризується

а) інфразвуковим тиском, частотою до 20Гц;

б) інфразвуковим тиском, інтенсивністю до 20Гц;

в) інфразвуковим тиском, інтенсивністю та частотою коливань до 20Гц;

244.Межею витривалості людини є рівень інфразвукового тиску до:

а) 110дБ;

б) 90дБ;

в) 150дБ;

245.При контакті рук з робочими органами, що генерують ультразвук, рівень його не повинен перевищувати:

а) 110дБ;

б) 80дБ;

в) 90дБ;

246.Чому інфразвук з частотою 8Гц найнебезпечніший для організму людини?:

а) через явище резонансу;

б) бо збігається з альфа-ритмом біострумів мозку людини;

в) бо негативно впливає на слуховий та вестибулярний апарати і супроводжується нагріванням середовища і больовою чутливістю;

247.Люди якого віку найбільш чутливі до радіації?

а) похилого;

б) середнього;

в) дитячого;

248.Природним джерелом опромінення організму є:

а) космічне випромінювання;

б) космічне випромінювання, радіаційний фон землі;

в) підприємства ядерно-паливного комплексу і ін.;

249.Що таке радіоактивний розпад?

а) процес спонтанного перетворення ядер атомів нестійких елементів;

б) енергія поглинання організмом радіоактивного випромінювання;

в) перетворення радіоактивних елементів, яким не вистачає сил для збереження міцності ядра;

250.Період напіврозпаду – це:

а) кількість ядер, що розпадаються за секунду;

б) час, протягом якого кількість ядер даного радіонукліда самочинно зменшується вдвічі;

в) час, протягом якого середовище поглинає половину енергії радіонукліда; 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим