Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая

Контрольна тестова програма (251-300)

251.Основною фізичною величиною для оцінки впливу іонізуючого випромінювання є одиниця:

а) поглинутої дози – рад;

б) експозиційної дози – рентген;

в) еквівалентної дози – бер;

252.Людина найбільш стійка до опромінення у віці:

а) 40-50 років;

б) 50-70 років;

в) 25-30 років;

253.Ураження людини внаслідок дії іонізуючого випромінювання називається:

а) радіацією;

б) променевою хворобою;

в) хронічним або гострим опроміненням;

254.За ступенем чутливості до іонізуючого випромінювання встановлено:

а) дві групи критичних органів;

б) чотири групи критичних органів;

в) три групи критичних органів;

255.Профілактичні заходи від опромінення:

а) захист часом, відстанню, екрануванням;

б) засоби біологічного захисту від проникаючої радіації;

в) радіаційне планування і дистанційне управління;

256.Відносно організму людини джерелом інфрачервоного випромінювання є будь-яке тіло, що має температуру понад:

а) 40-50°С;

б) 25-37°С;

в) 36-37°С;

257.Вплив інфрачервоного випромінювання на організм проявляється в основному у вигляді:

а) теплової дії;

б) інфрачервоної радіації;

в) загальних і місцевих реакцій на стан центральної нервової системи;

258.Основною особливістю лазерного випромінювання є його:

а) використання для зв’язку й передавання інформації;

б) спрямованість і енергія великої щільності;

в) локації супутників і енергетична експозиція;

259.Найбільш небезпечним для зорової функції людини є:

а) дзеркально відбитий лазерний промінь;

б) щільність лазерного променя;

в) розсіяне лазерне випромінювання;

260.Ступінь потенційної небезпеки лазерного випромінювання залежить від:

а) енергетичних параметрів лазера;

б) потужності джерела, довжини хвиль, тривалості імпульсу і ін.;

в) оточуючих умов, відбиття променів і ін.;

261.Залежно від шкідливості умов технологічного процесу промислові підприємства поділяються на:

а) три класи;

б) чотири класи;

в) п’ять класів;

262.Ширина санітарно-захисної зони для підприємств першого класу шкідливості становить:

а) 1000 м;

б) 500 м;

в) 100м;

263.Ширина санітарно-захисної зони для підприємств другого класу шкідливості становить:

а) 100 м;

б) 500 м;

в) 50 м;

264.Ширина санітарно-захисної зони для підприємств третього класу шкідливості становить:

а) 800 м;

б) 500 м;

в) 300 м;

265.Ширина санітарно-захисної зони для підприємств четвертого класу шкідливості становить:

а) 100 м;

б) 50 м;

в) 200 м;

266.Ширина санітарно-захисної зони для підприємств п’ятого класу шкідливості становить:

а) 200 м;

б) 50 м;

в) 100 м;

267.У межах території санітарно-захисної зони контролюють стан і рівень:

а) виробничого шуму, шкідливих речовин

б) виробничий шум і забруднення атмосфери

в) атмосферного повітря, ґрунтів, вод і рослинності

268.Висота промислових приміщень встановлюється залежно від характеру технологічного процесу, але має бути не меншою ніж:

а) 3 м;

б) 4 м;

в) 4,5 м;

269.Об’єм приміщення на одного працюючого має становити:

а) 12 м?;

б) 15 м?;

в) 4,5 м?;

270.Площа приміщень на одного працюючого має бути не менше:

а) 4,5 м?;

б) 4,0 м?;

в) 6,0 м?;

271.Висота конторських приміщень має бути не менше:

а) 2,6 м;

б) 3,0 м;

в) 3,4 м;

272.Площа одного працюючого за столом має бути не менше:

а) 3,0м?;

б) 6,0м?;

в) 4,0м?;

273.Санітарно-гігієнічні приміщення мають призначення:

а) загальне, спеціальне;

б) побутове;

в) таке, що залежить від санітарної характеристики виробничих процесів;

274.Розрахунок площ санітарно-побутових приміщень здійснюється:

а) виходячи з характеру виробничих процесів;

б) для окремих будівель або прибудовок;

в) виходячи з максимальної кількості працюючих у зміні;

275.Норма витрати води на господарсько-питні потреби у цехах зі значними тепловиділеннями на одну людину у зміну становить:

а) 45л;

б) 25л;

в) 10л;

276.Норма витрати води у зміну на господарсько-питні потреби у звичайних цехах становить:

а) 45л;

б) 25л;

в) 10л;

277.Норма витрати води на одну душову сітку в допоміжних будівлях становить на годину:

а) 200л;

б) 300л;

в) 500л;

278.Норма витрати води у допоміжних будівлях становить на один кран за годину:

а) 180-200л;

б)150-180л;

в) 100-150л;

279.При скиданні 1м? неочищених стічних вод витрачається природних чистих вод:

а) 20-40м?;

б) 30-40м?;

в) 40-60м?;

280.До загальних методів забезпечення безпеки обладнання належить:

а) механізація, автоматизація, дистанційне управління, блокування, сигналізація, конструктивна міцність і надійність;

б) дотримання ергономічних вимог і захисту від небезпеки технологічного обладнання;

в) теплоізоляція, герметизація, звукоізоляція, амортизація, огородження, і ін.;

281.До часткових методів забезпечення безпеки обладнання належить:

а) механізація, автоматизація,дистанційне управління, блокування, сигналізація, міцність і надійність;

б) теплоізоляція, герметизація, екранування, звукоізоляція, амортизація, заземлення, огородження і ін.;

в) методи інженерної безпеки, розрахунки надійності і міцності;

282.Огороджувальні пристрої залежно від виду технологічного обладнання бувають:

а) сіткові, решіткові і ін.;

б) у вигляді кожухів, екранів, щитів;

в) стаціонарні, рухомі, пересувні;

283.Завдання огородження полягає в тому щоб:

а) не допустити проникнення людини в небезпечну зону, захистити від проникнення шкідливих чинників у виробниче середовище;

б) не погіршувати спостереження за роботою технологічного обладнання;

в) не мати гострих кутів, країв, нерівних, шороховатих, гарячих чи переохолоджених поверхонь;

284.Радикальним способом забезпечення безпеки є:

а) механізація виробничих процесів;

б) створення комфортних умов праці та підвищення загальної культури виробництв;

в) впровадження автоматичних маніпуляторів з механічним управлінням;

285.Автоматизація виробничих процесів буває:

а) такою, що ізолює людину від участі у виробничому циклі;

б) повною та напівавтоматичною;

в) частковою та комплексною;

286.Дистанційне керування технологічними процесами застосовують там, де:

а) присутність людини неможлива і небезпечна;

б) існує певна складність у керуванні технологічним обладнанням;

в) переробляються шкідливі та небезпечні для організму речовини;

287.Дистанційне управління здійснюється:

а) пультом управління;

б) телесигналізацією або візуально;

в) контрольним промисловим телебаченням;

288.Швидкість реакції людини, що управляє сучасними технологічними процесами залежить від:

а) фізичних та психологічних можливостей;

б) складності дій, тренованості, стану нервової системи, ступеня втоми, організації оптимальної зони спостереження і ін;

в) швидкості проходження імпульсів в нервовій системі від ока до мозку і від мозку до м’язів пальців;

289.Контрольно-вимірювальні засоби запуску технологічного обладнання в роботу мають бути:

а) надійними, легкодоступними і добре розпізнавальними;

б) такими, щоб оператор міг ефективно їх використовувати;

в) впорядковано розташованими на пультах;

290.Контрольно-вимірювальні пристрої мають розміщуватися так, щоб:

а) не бути надто близько до небезпечної зони і мати чітке зорове сприйняття;

б) не порушувати рівновагу тіла, та зводити помилки оператора до мінімуму;

в) рукоятки, важелі, кнопки були легко доступними;

291.Порушення нормальних умов роботи технологічного обладнання відбувається внаслідок:

а) низької кваліфікації обслуговуючого персоналу;

б) конструктивних і технологічних чинників;

в) відмови окремих механізмів, неправильного управління та обслуговування нами;

292.Автоматична сигналізація – це:

а) система спеціальних засобів, за допомогою яких сповіщається про небезпеку, що настає або вже настала;

б) система, що застосовується в агрегатах, які працюють під тиском пари або газу;

в) система, що контролює небезпечні параметри обладнання;

293.За способом передавання інформації сигналізація бува:

а) за допомогою прапорців або рук, жестова, опізнавальна;

б) звукова, візуальна, кольорова, знакова, жестова;

в) радіаційна, фотоелектрична, жестова;

294.Знаки безпеки бувають:

а) круговими, трикутними, прямокутними;

б) червоні, жовті, зелені, сині;

в) забороняючими, попереджуючими, приписуючими;

295.Що називається робочою зоною працівника?

а) простір, який охоплює робоче місце і має висоту 2м над ним;

б) ділянка приміщення, де постійно працюють;

в) простір, визначений основними і допоміжними рухами працюючих;

296.Що таке зона досяжності при організації робочого місця:

а) простір, визначений середньостатичними антропометричними ознаками людини;

б) частина робочої зони, яка обмежується дугами, що описуються максимально витягнутими руками;

в) це зона ,яка залежить від стоячої чи сидячої пози працюючого;

297.Організація робочого місця – це:

а) продумане розташування робочої зони;

б) найбільш ефективне використання робочих площ;

в) комплекс заходів, які забезпечують зручність, раціоналізацію трудових процесів, прийомів і рухів з метою зниження втоми;

298.До посудин, що працюють під тиском відносяться ємності, у яких:

а) Р ? 0,7кГс/см?;

б) Р ? 0,7кГс/см?;

в) Р = 0,10Мпа;

299.До основних причин аварій посудин, що працюють під тиском належить:

а) низька трудова дисципліна;

б) погана якість ремонтних робіт;

в) порушення правил технічної експлуатації і безпеки;

300.Причини аварій посудин, що працюють під тиском:

а) переповнення або упускання води в паровому котлі;

б) виникнення гідравлічних ударів;

в) незнання експлуатаційним персоналом правил безпеки; 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим