Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая

Контрольна тестова програма (351-400)

351.При статичному випробуванні стрілових кранів стріла їх встановлюється у положення, що відповідає:

а) найменшій стійкості;

б) найвищій стійкості;

в) на постійному вилеті;

352.Динамічне випробування кранів здійснюється вантажем, що перевищує їх вантажопідйомність на:

а) 20%;

б) 25%;

в) 10%;

353.За конструктивними ознаками канати бувають:

а) одинарної, подвійної, потрійної скрутки;

б) високої якості, нормальної якості, марки І;

в) хрестової і односторонньої скрутки;

354.За механічними властивостями канати бувають:

а) вантажолюдські, вантажні, бензельні;

б) високої якості, марки І, марки ІІ, бензельні;

в) одинарної, подвійної, потрійної скрутки;

355.За призначенням канати бувають:

а) одинарної, подвійної, потрійної скрутки;

б) такі, що розкручуються і не розкручуються;

в) вантажолюдські, вантажні, бензельні;

356.За способом скрутки канати бувають:

а) вантажолюдські, вантажні, бензельні;

б) одинарної, подвійної, потрійної скрутки;

в) такі, що розкручуються і не розкручуються;

357.Канати перевіряють на міцність наступним розрахунком:

а) ;

б) ;

в) ;

358.Стропи добирають такої довжини, щоб кут між їх вітками не перевищував:

а) 45?;

б) 60 ?;

в) 90 ?;

359.При горизонтальному переміщенні вантаж піднімають вище предметів, які зустрічаються на його шляху на:

а) 0.5 м;

б) 200-300 мм;

в) 0.75 м;

360.У процесі роботи стропи перевіряють через:

а) 1 місяць експлуатації;

б) 6 місяців експлуатації;

в) 10 днів;

361.У процесі роботи траверси перевіряють через:

а) 10 днів;

б) 30 днів;

в) 6 місяців експлуатації;

362.Бракування канатів, що знаходяться у роботі здійснюють:

а) за числом обривів на кроці скручування;

б) залежно від часу експлуатації;

в) за ознаками поверхневого зносу на кроці скручування;

363.Канат знімають з експлуатації якщо:

а) закінчився термін експлуатації;

б) число обривів на кроці скручування більше за допустиме;

в) зментшується діаметр дротин через корозію;

364.Електричний струм, проходячи через тіло людини, може спричинити:

а) світлову, термічну, біологічну дію;

б) внутрішні та зовнішні опіки окремих ділянок тіла від слабких подразнень до смертельних наслідків;

в) електричні травми, електричні удари;

365.Причиною смерті від електричного струму може бути:

а) електричний шок, припинення роботи серця, дихання;

б) збудження живих тканин організму;

в) судомне скорочення м’язів серця і органів дихання;

366.Тяжкість ураження організму людини електричним струмом залежить від:

а) напруги, сили струму;

б) фізіологічних чинників та фізичних параметрів;

в) складних біологічних і фізико-хімічних явищ, які притаманні живим організмам;

367.Опір тіла людини електричному струму в інженерних розрахунках згідно з ПУЕ приймають:

а) 10 000 Ом;

б) 100 000 Ом;

в) 1 000 Ом;

368.Безпечний час проходження струму через тіло людини вважається:

а) 1 хв;

б) 0.1 сек;

в) 1 сек;

369.Найнебезпечніші наслідки ураження людини будуть при частоті:

а) 50 Гц;

б) 500 Гц;

в) 1 000 Гц;

370.Смертельна сила струму становить:

а) 5 А;

б) 50 мА;

в) 100 мА;

371.Кроковою напругою називається напруга:

а) в зоні розтікання струму по землі; з обірваного провідника;

б) різниця потенціалів на відстані кроку (0.8 м);

в) різниця потенціалів між двома точками, на яких одночасно стоїть людина в зоні розтікання струму в землі;

372.Потенціал землі від точки замикання зменшується до нуля на відстані:

а) 20 м;

б) 10 м;

в) 4-8 м;

373.За рівнем небезпеки ураження електричним струмом згідно з ПУЕ виробничі умови поділяються на:

а) 4 категорії;

б) 3 категорії;

в) 2 категорії;

374.Заземленням називається:

а) зумисне з’єднання з землею металевих неструмоведучих частин, які можуть підпасти під напругу;

б) зумисне з’єднання з землею металевих струмоведучих частин електробладнання;

в) захист людей від ураження струмом;

375.Допустимий опір заземлення в мережах 380/220 В має бути згідно з ПУЕ не більше:

а) 10 Ом;

б) 20 Ом;

в) 4 Ом;

376.Захисне заземленя необхідно влаштовувати в усіх електроустановках при напрузі:

а) ?380 В;

б) 440 В;

в) 110 В;

377.Захисне заземлення необхідно влаштовувати в зовнішніх особливо небезпечних умовах при напрузі:

а) 110 В;

б) 42 В;

в) 12 В;

378.Захисне заземлення необхідно влаштовувати в зовнішніх умовах з підвищеною небезпекою при напрузі:

а) 110 В;

б) 24 В;

в) 42 В;

379.У вибухонебезпечних виробничих умовах заземлення виконується при напрузі:

а) незалежно від напруги;

б) 12 В;

в) на кожухах, щитках, трансформаторах;

380.Заземлюючий пристрій – це:

а) металевий електрод, заглиблений в землю для зняття напруги;

б) конструкція, що з’єднує електрообладнання з заземлювачами, заглибленими в грунт;

в) заземлюючі провідники, прокладені на відповідну глибину в грунт для зняття напруги;

381.Заземлюючі пристрої сполучають між собою шляхом:

а) зварювання;

б) заклепки;

в) болтового з’єднання;

382.До корпуса електрообладнання заземлюючий провідник приєднують шляхом надійного:

а) зварювання;

б) контакту;

в) болтового з’єднання;

383.На кожний заземлюючий пристрій, що знаходиться в експлуатації, складається:

а) схема заземлення;

б) паспорт;

в) схема і технічні дані;

384.Опір заземлюючого пристрою та питомий опір грунту вимірюється:

а) два рази на рік;

б) один раз на рік;

в) при найбільшому просиханні та примерзанні грунту;

385.Планові вимірювання опору заземлюючого пристрою вимірюють:

а) перед введенням в експлуатацію, а потім не рідше одного разу на рік;

б) після капітального ремонту;

в) перед введенням в експлуатацію, а потім один раз на два роки;

386.Наземні частини заземлюючого пристрою в особливо вологих умовах перевіряють:

а) один раз на рік;

б) одни раз на шість місяців;

в) один раз на три місяці;

387.Опір ізоляції між будь-якими провідниками, а також між провідниками і землею має складати не менше:

а) 0.5 мОм;

б) 0.2 мОм;

в) 10 Ом;

388.Ізоляція струмопровідних частин повинна мати:

а) діелектричні властивості;

б) електричний опір 0.5 мОм і відповідати умовам експлуатації;

в) бути стійкою до агресивного середовища, нагрівання і механічного впливу;

389.Для забезпечення безпеки неізольовані проводи підвішують над проїзжою частиною дороги на відстані:

а) 3.5 м;

б) 6.0 м;

в) 6.5 м;

390.Згідно з ПУЕ неізольовані проводи підвішують над проходами на висоті:

а) 3.5 м;

б) 2.5 м;

в) 6.0 м;

391.Згідно з ПУЕ неізольовані проводи підвішують над робочою поверхнею на відстані:

а) 3.0 м;

б) 2.5 м;

в) 4.0 м;

392.Захисне відключення – це:

а) автоматичне відключення електроустановки при виникненні в ній небезпеки;

б) замикання фази на корпус;

в) розрив кола струму через напругу дотику;

393.Особи, що обслуговують електроустановки напругою понад 1000 В, повинні мати кваліфікаційну групу:

а) не нижче – ІІ;

б) не нижче – ІІІ;

в) не нижче – ІV;

394.Особи, що обслуговують електроустановки напругою до 1000 В, повинні мати кваліфікаційну групу не нижче:

а) ІV;

б) ІІІ;

в) ІІ;

395.Наслідки пожеж визначаються за результатами:

а) розслідування і аналізу;

б) прямих і побічних збитків;

в) знищення основних фондів, майна;

396.Залежно від характеру горючої речовини всі пожежі поділяють на:

а) п’ять класів;

б) три класи;

в) чотири класи;

397.За токсичністю продуктів горіння, полімерні матеріали поділяються на:

а) 2 групи;

б) 3 групи;

в) 4 групи;

398.За димоутворюючою здатністю матеріали поділяються на:

а) 2 групи;

б) 3 групи;

в) 4 групи;

399.Небезпечним під час пожежі вважається зниження концентрації кисню до:

а) 14-16%;

б) 10-12%;

в) 9-12%;

400.Небезпечною температурою повітря під час пожежі в приміщеннях вважається та, що перевищує:

а) 100?С;

б) 75 ?С;

в) 55 ?С; 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим