Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Контрольна тестова програма (401-450)

401. Теоретичні основи процесу горіння розробив:

а) А.М. Бах;

б) М.В. Ломоносов;

в) М.М. Семенов;

402.Теорію процесів окислення розробив:

а) М.В. Ломоносов;

б) М.М. Семенов;

в) А.М. Бах;

403.Теорію ланцюгової реакції самозаймання розробив:

а) М.М. Семенов;

б) М.В. Ломоносов;

в) А.М, Бах;

404.Процес горіння потребує поєднання:

а) двох компонентів;

б) трьох компонентів;

в) чотирьох компонентів;

405.Інтенсивність горіння різко знижується або припиняється при зменшенні концентрації кисню у повітрі до:

а) 12%;

б) 9%;

в) 14 %;

406.В скількох агрегатних станах можуть перебувати горючі речовини:

а) 2;

б) 3;

в) 4;

407.Процес горіння може бути:

а) повним і неповним;

б) у вигляді тління;

в) у вигляді детонації;

408.Залежно від співвідношення пального та окислювача горючі суміші бувають:

а) повними і неповними;

б) бідними і багатими;

в) змінними і постійними;

409.Горіння, що розповсюджується зі швидкістю, яка перевищує швидкість звуку називають:

а) кінетичним;

б) ламінарним;

в) детонацією;

410.Дозвукове горіння поділяється на:

а) ламінарне і турбулентне;

б) хімічно однорідне і неоднорідне;

в) кінетичне і дифузійне;

411.Горіння заздалегідь підготовленої горючої системи називається:

а) гомогенне;

б) кінетичне;

в) ламінарне;

412.Якщо горюча речовина й окислювач не перемішані між собою, відбувається горіння:

а) гомогенне;

б) ламінарне;

в) дифузійне;

413.За горючістю всі матеріали і речовини поділяються на категорії:

а) три;

б) дві;

в) чотири;

414.Коефіцієнт димоутворення – це:

а) поширення фронту полум’я;

б) характеристика оптичної густини диму;

в) характеристика задимленості віднесена до шляху проходження світла;

415.За яким кольором полум’я в зоні горіння буде найвища температура:

а) червоним;

б) оранжевим;

в) білим;

416.Основною характеристикою рідин стосовно пожежної небезпеки є температура:

а) спалаху;

б) займання;

в) спалахування;

417.Усі горючі рідини за температурою спалаху поділяються на:

а) чотири класи;

б) три класи;

в) два класи;

418.Легкозаймисті рідини мають температуру спалаху:

а) до 18?С;

б) до 61?С;

в) понад 61?С;

419.Постійно небезпечні легкозаймисті рідини мають температуру спалаху:

а) 13-18 ?С;

б) 18-23 ?С;

в) 23-61 ?С;

420.Залежно від нижньої межі спалахування пил твердих речовин в аерозольному стані поділяється на:

а) 2 групи;

б) 5 груп;

в) 3 групи;

421.Особливо небезпечний пил в аерозольному стані має НМС до:

а) 15 г/м3;

б) до 65 г/м3;

в) понад 65 г/м3;

422.Умови самозаймання поділяються на:

а) чотири види;

б) п’ять видів;

в) три види;

423.Кисневий індекс – це:

а) мінімальний вміст кисню в кисневоазотній суміші;

б) максимальний показник кисню в кисневоазотній суміші;

в) стехіометричний показник горючої суміші;

424.Приміщення за вибухопожежонебезпечністю поділяються на:

а) три класи;

б) чотири класи;

в) п’ять класів;

425.Приміщення за вибухопожежною небезпекою поділяється на:

а) А, Б, В, Г, Д;

б) І, ІІ, ІІІ, IV, V;

в) П-І, П-ІІ, П-ІІа, П-ІІІ;

426.Електроустаткування поділяється на:

а) захищені електроустановки;

б) загальнопромислові і вибухозахищені;

в) пожежо і вибухозахищені;

427.Необхідність захисту промислових будівель від блискавки визначається:

а) рівнем грозової діяльності і їх призначенням;

б) очікуваною можливістю ураження їх;

в) районом розташування;

428.Відповідно до Інструкції скільки існує типів зон захисту будівель від блискавки:

а) зона захисту А;

б) зона захисту В;

в) зона типу А і зона типу Б;

429.Межа вогнестійкості будівель і споруд має бути такою аби вони зберігали несучі і загороджувальні функції протягом усього періоду:

а) ліквідації пожежі;

б) евакуації людей;

в) до прибуття пожежних команд;

430.Протипожежні стіни мають виступати над покрівлею з горючих матеріалів не менше як на:

а) 30 см;

б) 50 см;

в) 60 см;

431.Втрата несучої здатності конструкції в умовах пожежі призводить до:

а) обвалювання;

б) утворення тріщин, отворів;

в) втрати теплоізоляційної здатності;

432.Втрата теплоізоляційної функції в умовах пожежі стосується:

а) несучих конструкцій;

б) будівельних конструкцій;

в) загороджувальних конструкцій;

433.Межа вогнестійкості визначається:

а) часом;

б) температурним режимом пожежі;

в) розрахунком;

434.Скільки існує ступенів вогнестійкості об’єктів:

а) вісім;

б) п’ять;

в) шість;

435.Найменшу межу вогнестійкості мають незахищені:

а) дерев’яні конструкції;

б) бетонні конструкції;

в) металеві конструкції;

436.Найбільш досконалим і ефективним способом вогнезахисту дерев’яних конструкцій є:

а) перлітова штукатурка;

б) просочування антипиренами;

в) обмазка порошками з азбесту і рідкого скла;

437.Чи можна гасити водою пожежі електроустановок, що горять над напругою:

а) не можна компактним струменем;

б) можна компактним струменем;

в) тільки тонкорозпиленим струменем;

438.Хімічну піну використовують для гасіння:

а) всіх пожеж;

б) горючих рідин;

в) обладнання, що горить під тиском;

439.Гасіння інертними засобами досягається за рахунок:

а) охолодження горючої речовини;

б) зменшення кількості окислювача;

в) зниження швидкості процесу горіння;

440.Вогнегасні порошки використовують для гасіння тих пожеж, які неможливо загасити:

а) водою;

б) галогеноорганічними сполуками;

в) хладонами;

441.Серед всіх засобів пожежогасіння найбільш небезпечними і отруйними є:

а) порошки;

б) хладони;

в) інертні засоби;

442.Недоліком вогнегасячих порошків є:

а) отруйність;

б) висока вартість;

в) злежуваність;

443.Ефект вогнегасної дії порошків полягає в:

а) розбавлені горючого середовища продуктами розкладу порошка;

б) охолодженні зони горіння, інгібіруванні хімічної реакціх;

в) всього разом;

444.Домінуючою вогнегасною властивістю води є:

а) охолоджуюча дія;

б) ізолююча дія;

в) інгібуюча дія;

445.Домінуючою вогнегасною дією порошків на процес горіння є:

а) інгібуюча дія;

б) ізолююча дія;

в) охолоджуюча дія;

446.Домінуючою вогнегасною дією порошків на процес горіння є:

а) ізоляція осередка горіння;

б) інгібування;

в) гальмування реакції горіння;

447.Домінуючою вогнегасною дією галогенових засобів на процес горіння є:

а) ізоляція осередка горіння;

б) охолоджуюча дія;

в) інгібування;

448.Залежно від способу транспортування вогнегасники бувають:

а) переносні, пересувні;

б) стаціонарні;

в) змонтовані на колесах або возиках;

449.Вогнегасники маркують цифрами, що визначають їх:

а) вид речовин, горіння яких можна гасити;

б) вид вогнегасіння;

в) об’єм;

450.Вогнегасники маркують буквами, що характеризують:

а) вид вогнегасника;

б) їх об’єм;

в) ефективність вогнегасіння; 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим