Главная - Прочие дисциплины - Книги - Охорона праці - Москальова В.М.
Охорона праці - Москальова В.М.
<< Содержание < Предыдущая

Рекомендована література

 1. Гігієнічна класифікація праці за показниками шкідливості й небезпечності факторів виробничого середовища, складності та напруженості трудового процесу \\ Охорона праці – 1998 - № 6
 2. Гандзюк М.П., Желібо Е.П., Халімовський М.О. Основи охорони праці / За ред.. Гандзюка М.П. – К.: Каравела 2003 – 405с.
 3. Державний реєстр міжгалузевих і галузевих нормативних актів при охорону праці (Реєстр ДНАОП). – К.: Держнаглядохоронпраці, 1995 – 223с.
 4. ДНАОП 0.001-1.03-93. Правила будови і безпечної експлуатації вантажопідйомних кранів – К.: Держнаглядохоронпраці, Основа, 1993
 5. ДНАОП 0.00-1.07-94. Правила будови і безпечної експлуатації ємностей, що працюють під тиском. – К..: Держнаглядохоронпраці, Основа, 1994
 6. ДНАОП 0.05-1.08-93. Правила відшкодування власником підприємства шкоди, заподіяної працівникові ушкодженням здоров’я пов’язаним з виконанням ним трудових обов’язків, № 472, 20.06.93. Кабмін.
 7. ДСТУ 2156ССБП. Безпечність промислових підприємств.
 8. Закон України «При охорону праці» від 21.11.2002р.
 9. Законодавство України про охорону праці // Збірник нормативних документів: у 4 т. – К.: Держнаглядохоронпраці; Основа, 1995
 10. Закон України «Про пожежну безпеку», - К., 1994
 11. Законодавство України про адміністративну відповідальність. – К., Юрінком, 1997 – 235с.
 12. Кодекс законів України про працю. – К.: Юрінком Інтер, 1998 – 1040с.
 13. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К., 1997 – 130 с.
 14. Кримінальний кодекс України. – К.: Юрінком, 1997 – 960с.
 15. Правила устройства електроустановок / ПУЭ. – М.: Энергоиздат. 1998, - 640 с.
 16. ДНАОП 0.00-121-98. Правила безпечної експлуатації електроустановок споживачів– К.: Основа, 1998 – 380с.
 17. Положення про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві від 21.08.2001р. № 1094 – К. 2001
 18. Правові питання охорони праці та екології в будівництві: Нав. посіб./ за ред.. Ярошевської В.М. – рівне, 1999 – 245с.
 19. Пожежна безпека. Навч. посіб. /За ред.. Рожкова А.П. – К.: Пожінформтехніка, 1999 – 255с.
 20. Пожежна безпека. Нормативні акти та інші документи. – К.: 1997, - т.1,2
 21. Охорона праці. Терміни та визначення ДСТУ 22936-93 ССБП
 22. Охорона праці. / За ред.. Ярошевської В.М. – К.: Інститут системних досліджень освіти України, 1993 – 310с.
 23. Охорона праці в галузі / За ред.. Ярошевської В.М. – К.: ВДП, 2004 – 288с.
 24. Охорона праці. Денисенко Ф. – м.: Высшая школа, 1995, - 320с.
 25. Справочник по охране труда на промышленных предприятиях, Ткачук К.Н. и др. – К.: Техника, 1991 – 284с.
 26. Савельев П.С. Пожары и катастрофы. – М.: Стройиздат, 1994 – 432с.
 27. Ярошевська В.М. Безпека життєдіяльності. – К.: ВДП, 2004 – 560с.
 28. ДСТУ 2293-93 Охорона праці. Терміни та визначення Київ – 1999.
 29. ДСТУ 2272 – 2006 Пожежна безпека. Терміни та визначення основних понять.
 30. НАПБ Б. 03.002 – 2007 Норми визначення категорій приміщень, будинків та зовнішніх установок за вибухопожежною та пожежною безпекою.
 31. ДНАОП 0.00. – 1.32 – 01 «Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок»
 32. ДСТУ 2273 – 2006 Протипожежна техніка. Терміни та визначення основних понять.
 33. Кнодінг. Осветительные установки. Л, Энергоиздат, 1985 – 405с.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим