Главная  - Культурология  - Книги  - Риторика - Гриценко Т.Б.
Риторика - Гриценко Т.Б.

УДК

ББК

Г

Т.Б. Гриценко Риторика : Навчальний посібник − К.: НАУ, 2006. − с.

Пропонований посібник укладений на основі типової програми навчальної дисципліни „Риторика” для підготовки бакалаврів аграрних вищих навчальних закладів ІІІ–IV рівнів акредитації. У ньому подана загальна характеристика розвитку

Посібник рекомендовано викладачам і студентам, усім, хто цікавиться основами ораторського мистецтва.

Рекомендовано до друку Вченою радою Природничо-гуманітарного ННІ НАУ (протокол № , від 2006 року).

Рецензенти:

Бикова Г.П.. – кадидат філологічних наук, доцент кафедри української мови НАУЗМІСТ


Передмова
Лекція 1. Риторика − наука про красномовство. Основні поняття класичної риторики
Лекція 2. Види красномовства
Лекція 3. Історія риторики. Антична риторика
Лекція 4. Основоположні розділи класичної риторики
Лекція 5. Риторика XIV – XХ ст. Сучасна риторика
Середньовіччя (XIV - I половина XVIII )
Розвиток риторики ( II половина XVIII – початок XX ст.)
Сучасне ораторське мистецтво
Лекція 6. Практичні аспекти загальної риторики
Методика та етапи підготовки промови
Логіка та емоції в промові
Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора
Структура ораторського твору
Типи промов
Зовнішня культура оратора
Лекція 7. Практичні аспекти судової риторики
Судова промова
Тематика контрольних робіт для студентів-заочників
Розподіл навчального часу
Критерії оцінки знань студента
Контрольні питання з курсу „Риторика”
ТЕСТИ ДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ
Модуль 1. Красномовство та його різновиди. історія риторики
Модуль 2. Теоретична риторика. Сучасна риторика.
Модуль 3. Практикум з риторики
Тематика рефератів (виступів)
Список літератури:


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим