Главная  - Культурология  - Книги  - Риторика - Гриценко Т.Б.
Риторика - Гриценко Т.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Тематика контрольних робіт для студентів-заочників

1. Міфологія красномовства.

2. Риторика Давньої Греції.

3. Ораторство Демосфена.

4. Основні постулати риторики Сократа.

5. Платон про риторику.

6. Риторична діяльність Арістотеля.

7. Цицерон − найвидатніший оратор і ритор римської риторики.

8. Гай Юлій Цезар − визначний політик, письменник, військовий полководець, засновник Римської імперії.

9. Риторика Римської імперії.

10. Полемічні твори Івана Вишенського.

11. Риторика в Києво-Могилянській академії.

12. Життєвий і творчий шлях найвидатнішого українського ритора і оратора кін. XVII ст. - поч. XVIII ст. Феофана Прокоповича.

13. Риторика Феофана Прокоповича.

14. Основні закономірності риторики.

15. Моделювання аудиторії.

16. Стратегія і тактика промови.

17. Комунікативні ознаки мовлення.

18. Основні закони риторики.

19. Мовні засоби аргументів та образності.

20. Етапи підготовки промови.

21. Фундаментальні закони логіки.

22. Елокуція.

23. Інтонування.

24. Оратор і вимоги до нього.

25. Основні роди, види і жанри красномовства.

26. Академічне красномовство.

27. Політичне красномовство.

28. Методика та етапи підготовки промови.

29. Логіка і емоції в промові.

30. Елементи художності та літературні прийоми в мові оратора.

31. Типи промов.

32. Зовнішня культура оратора.

33. Предмет судової промови.

34. Різновиди судових промов, їх засади і функції.

35. Підготовка судової промови.

36. Промова державного обвинувачувача.

37. Фабула справи (виклад фактичних обставин злочину).

38. Захисна промова. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн