Главная - Культурология - Книги - Риторика - Гриценко Т.Б.
Риторика - Гриценко Т.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Критерії оцінки знань студента

З метою активізації аудиторної та самостійної роботи студентів під час семестру з дисципліни „Риторика” на юридичному факультеті діє модульно-рейтинговий принцип навчання та контролю знань.

Навчальний курс поділений на три модулі.

І. Красномовство та його різновиди. Історія риторики.

 • Лекції – 6 год.
 • Семінари – 6 год.
 • Сам. роб. під кер. викл. – 6 год.

____________________________________

Рейтинг у балах – 14-28 балів

ІІ. Теоретична риторика. Сучасна риторика.

 • Лекції – 5 год.
 • Семінари – 5 год.
 • Сам. роб. під кер. викл. – 5 год.

____________________________________

Рейтинг у балах – 12-23 бали

ІІІ. Практикум з риторики.

 • Лекції – 4 год.
 • Семінари – 4 год.
 • Сам. роб. під кер. викл. – 4 год.

____________________________________

Рейтинг у балах – 10-19 балів

Загальний рейтинг з навчальної роботи: R (нр) – 70 бал ів .

Форма контролю рівня засвоєння матеріалу модуля – контрольна робота, тест.

Рейтинг з атестації (залік): R (ат) – 30 балів .

Рейтинг з додаткової роботи: R (др) – 10 балів .

Рейтинг штрафний: R (штр) – 3,5 бал и .

Допуск до атестації: R (допуск) – 35 балів .

Рейтинг з дисципліни: R (дис) – 100 балів .

Для отримання заліку: 60-100 балів .

Оцінка національна

Оцінка ECTS

Визначення оцінки ECTS

Рейтинг студента, бали

Зараховано

Відмінно

A

Відмінно − відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок

90 − 100

Добре

B

Дуже добре − вище середнього рівня з кількома помилками

82 − 89

C

Добре − в загальному правильна робота з певною кількістю грубих помилок

75 − 81

Задовільно

D

Задовільно − непогано, але зі значною кількістю недоліків

66 − 74

E

Достатньо − виконання задовольняє мінімальні критерії

60 − 65

Не зараховано

Незадовільно

FX

Незадовільно − потрібно працювати перед тим, як отримати залік (позитивну оцінку)

35 − 59

F

Незадовільно − наобхідна серйозна подальша робота

01 − 34 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн