Главная
Філософія: мислителі, ідеї, концепції - Кремень В.Г.
<< Содержание < Предыдущая

6.5. МОНАДОЛОГІЯ Г. В. ЛЕЙБНІЦА

• Раціоналістичну, але відмінну від Декарта позицію займає Готфрід Вільгельм Лейбніц (1646-1716 рр.). Народився у Лейпцигу. Був знайомий з багатьма видатними представниками тогочасної науки і природознавства. У Парижі зустрічався з X. Гюйгенсом, у Лондоні — з І. Ньютоном. З 1677 р. живе в Ганновері Хоча Лейбніц помітно сприяв розвиткові теоретичних наук, зокрема математики (він - один із засновників диференціального та інтегрального числень) і філософії, він не був типовим кабінетним абстрактним теоретиком Займався також питаннями організації наукової праці (розробив проект прусської королівської Академії наук, заснованої на його пропозицію), вирішенням проблем технічного характеру (розробив проект осушення долини в Ганновері). Лейбніц є автором ряду історичних досліджень. У його теорії знайшли відображення майже всі філософські імпульси того часу. Він не згодний з картезіанською концепцією дуалізму, заперечує спінозівську єдину субстанцію, яка, на його думку, веде до змертвіння дійсності. Не залишаючи без уваги погляди сенсуалістів, пише працю «Нові досліди про людський розум».

Ядром філософської системи Лейбніца є вчення про «монади» - монадологія. Монада характеризується як проста, неподільна субстанція, здатна до активної діяльності. Монада не змінюється в своїй внутрішній визначеності під впливом інших монад. Кожна монада відображує світ сама по собі, несе світовий порядок у собі. Відношення, яке існує між монадами, дістало назву «гармонія».

• Фактично Г. Лейбніц до спінозівського поняття субстанції приєднав принцип діяльної сили («самодіяльності»). Матеріальні явища - це вияв неподільних, простих духовних одиниць - монад, які не мають протяжності та не перебувають у просторі, оскільки він нескінченно подільний. Монада — це нематеріальний, духовний центр діяльної сили. Монади вічні, вони не можуть виникати і зникати природним шляхом, не змінюються і під зовнішнім впливом. Кожна окрема монада — це єдність душі та тіла. Зовнішнім вираженням духовної сутності монади є число.

Діяльність, рух - властивості монади. Природу неможливо пояснити лише законами механіки, потрібно ввести поняття мети, оскільки кожна монада є відразу основою всіх своїх дій та їх метою Душа — це мета тіла, те, до чого вона прагне. Взаємодія душі та тіла монади - це Богом «установлена наперед гармонія». Отже, філософська позиція Лейбніца - об'єктивний ідеалізм. За рівнем розвитку монади поділяються на три види.

• Монади найнижчого рівня характеризуються «перцепцією» (пасивною здатністю сприйняття). Вони здатні створювати нечіткі уявлення.

«Мудрість - це досконале знання принципів усіх наук і мистецтво застосування. Принципами я називаю всі фундаментальні істини, достатні для того, щоб у разі потреби одержати від них усі висновки».

Г. В. Лейбніц

• Монади вищого рівня здатні мати відчуття і дають більш чіткі уявлення. Вони визначаються як монади-душі.

• Монади найвищого рівня розвитку здатні до «апперцепції» (наділені свідомістю). Це монади-духи. Монада - це мікрокосм. З першої категорії монад (життя) виникає неорганічна природа, з другої (монади душі) — тварини, з третьої (монади-духи) — людина.

Монади досягаються не чуттями, а лише розумом. Тіла, які містять монади нижчого рівня розвитку, - це фізичні тіла, тобто предмети неживої природи. Тіла, в яких монади здатні до відчуттів і уявлень (монади-душі), -це біологічні об'єкти. Людину наділено такою сукупністю монад, в якій організуючу роль відіграють монади, здатні до апперцепції (монади-духи). Утворення сукупностей монад не є випадковим, а визначається «установленою наперед гармонією». Гармонія є принципом, завдяки якому долається ізольованість монад. Розвиток, який відбувається в світі, Лейбніц пояснює різним рівнем розвитку монад. Кожна з монад містить у собі як своє майбутнє, так і своє минуле.

У теорії пізнання Лейбніц, близький до Декарта, продовжує його раціоналізм, вносячи момент розвитку. Приймаючи головну тезу сенсуалізму «нічого немає в розумі, що не пройшло б раніше через відчуття», він доповнює її положенням - «крім самого розуму», тобто вроджених здібностей до мислення і створення понять та ідей. Звідси Лейбніц виводить концепцію двох рівнів істини:

• Чуттєве пізнання може дати «істини факту», емпіричні істини, які стосуються лише одиничних явищ і подій

• Раціональне пізнання дає істини загальні та необхідні Це аналітичні істини логіки, математики.

• Філософське мислення Лейбніца підготувало подальший розвиток раціоналістичної філософії, а саме - німецької класичної філософії.

«Потрібно навчитися завжди зберігати наявність духу: це означає бути спроможним розмірковувати в метушні, в будь-яких обставинах, у небезпеці так само добре, як у своєму кабінеті».

Г. В. Лейбніц

«Усе, що ми достовірно знаємо, полягає або в доказах, або в досвіді. І в тому, і в іншому керує розум. Адже саме мистецтво постановки експерименту і користування досвідом грунтується на точних основах, зрозуміло, тією мірою, якою воно не залежить від випадку або фортуни».

Г. В. Лейбніц 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування