Главная
Філософія: мислителі, ідеї, концепції - Кремень В.Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

9. Філософія науки: еволюція позитивізму

Становлення і розвиток індустріального суспільства обумовлює зростання ролі науки. Успіхи технічного прогресу привели до створення в суспільній свідомості культу наукового пізнання. Цей процес зародився приблизно в середині XIX ст., коли з досягненнями науки «віра в себе» більшою мірою почала замінювати «віру в Бога», що зумовило виникнення цілого ряду філософських течій. Вони поставили перед собою завдання визначити особливості новітнього часу через специфіку наукового пізнання і разом з тим - закономірності розвитку суспільства та людини. Ці течії дістали загальну назву «філософії науки». Вона починається з позитивізму Огюста Конта, на думку якого інтелектуальна еволюція людства, яка спирається на метод «позитивного мислення» (по суті -метод наукової індукції), врешті повинна привести до створення нової системи знань про науку. В «другому» позитивізмі центр уваги переноситься зі створення системи «позитивного» знання на теорію «постпозитивного» знання. Для цього необхідно усунути з дійсно позитивного - наукового знання будь-які абстракції, що не підтверджуються досвідом. У «третьому» позитивізмі пошук критерію науковості переноситься зі змісту знання на форму його висловлювань. У постпозитивізмі для вирішення питання про наукове знання висувається концепція, згідно з якою всередині самої науки немає і не може бути остаточних основ, тому вона перебуває в процесі постійного розвитку.

Ключові слова

позитивізм, емпіріокритицизм, махізм, верифікація, неопозитивізм, фальсифікація, демаркація, логічний позитивізм, лінгвістична філософія, логічний аналіз,

семантика, прагматизм 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування