Главная
Філософія: мислителі, ідеї, концепції - Кремень В.Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

11.3. «ФІЛОСОФІЯ ІСНУВАННЯ» К. ЯСПЕРСА

Традиції німецького екзистенціалізму продовжує Карл Ясперс (1883— 1969 рр.). Він висуває «філософію існування», яка не може бути систематичною, - це скоріше «філософствування», а не «філософія». Саме тому він стає на шлях критики філософії минулого - як матеріалізму, так і ідеалізму. На відміну від інших, Ясперс ставить проблеми буття, пізнання та людини, які повинні розглядатися з точки зору історичності. Центральне поняття — екзистенція визначається як необ'єктивована реальність, як такий «рівень» людського буття, що не може бути предметом розгляду науки.

Екзистенція нерозривно пов'язується з «трансценденцією», Богом. Трансценденція виступає як буття, яке перетворює екзистенцію з простого самоствердження, «свавілля» на носія буття, більш високого, ніж усе, що визначається розумом як найвище. Тобто трансценденція - це вище буття.

Екзистенція і свобода у Ясперса — поняття тотожні. Характеристика свободи полягає в тому, що її не може бути «знайдено» на жодному рівні людського буття: ні на рівні емпіричного буття, ні на рівні свідомості взагалі, ні на рівні духу. Звідси Ясперс формулює важливий для нього принцип: «Людина або існує як предмет дослідження, або існує задля свободи».

Ясперс вважає, що людина не може бути до кінця пізнана наукою і, таким чином, не може до кінця стати предметом соціального маніпулювання, оскільки завжди залишатиметься деякий непізнаний «залишок» - екзистенція. З цього випливає висновок: пізнання — справа науки, свобода — справа філософії.

У питанні про свободу у Ясперса виникає антиномія: з одного боку, свобода є не сваволею індивіда, а трансцендентною необхідністю; з другого, - ця необхідність своєрідна: вона не всезагальна, а має глибоко особистий характер; отже, для кожного індивіда вона є його і лише його власною необхідністю.

Для вирішення цієї антиномії вводиться учення про екзистенціальну комунікацію як універсальну умову людського буття. Все, що є істотним у людині і необхідним для людини, забезпечує комунікація. Екзистенцію не можна опредметити, але можна «поєднати з іншою екзистенцією», і цього досить, щоб вона існувала не як суб'єктивна ілюзія, а як реальність. З точки зору Ясперса, комунікація - це спілкування, в якому людина не «грає роль», яку готує для неї суспільство (наприклад, батька, чоловіка, вченого, політика тощо). У процесі комунікації стає відомо, що таке «актор» і хто грає всі ці ролі.

Проблему істини Ясперс розглядає також крізь призму комунікації. «Істина, - заявляє він, — це повідомлення, а істинне тільки те, що можна повідомити іншому, — точніше, те, що, повідомлене комусь, об'єднує мене з ним і є засобом єднання». Наука не може дати нам усієї істини, оскільки не може вийти за межі предметного буття та стикуватися з транс-ценденцією. Тому загальновідомі істини науки не мають нічого спільного з істинами філософії; перші (вони складають лише

«Екзистенція - це те, що не може ніколи стати об'єктом, а тому не є предметом не тільки наукового пізнання, але й філософського споглядання. Перше схильне ототожнювати її з наявним емпіричним сущим, у кращому разі - із свідомістю взагалі, а друге - з духом. Екзистенцію не може бути «знайдено» серед предметного світу, оскільки екзистенція є свобода. Саме у свободі укорінено буття самості».

К. Ясперс

елемент істини) є істини для людського розуму, другі - для людської особистості (як екзистенція). Істина завжди особиста і тому для кожної людини своя. Критерієм істини є знову ж таки комунікація, яка є не засобом її поширення, а лише засобом її досягнення. Істина не байдужа для людини, вона захоплює всю її сутність, керує її вчинками,

заради неї людина може пожертвувати життям, але це стосується тільки «екзистенціальної істини», а не істини науки. Комунікативний характер істини Ясперс безпосередньо пов'язує з її історичністю.

З точки зору вияву екзистенції особливо важливі, за Ясперсом, так звані помежові ситуації: смерть, страждання, боротьба, провина тощо. Найяскравіший випадок по-межової ситуації - смерть, перед лицем якої скінченність власної екзистенції постає перед людиною з усією безпосередністю В цій ситуації стає несуттєвим усе те, що заповнювало життя індивіда в його повсякденності.

Після Другої світової війни Ясперс прагне наповнити свої філософські категорії соціальним і конкретно-політичним змістом Екзистенціалістське поняття «свободи» ототожнюється з «вільним світом» капіталу, а помежові ситуації конкретизуються: це війна, атомна загроза тощо, але методологічний підхід до них зберігається: всі вони мають витоки в «людському бутті», в «екзистенції». У суспільному житті існують два устої — це «істинність і глибока повага до людського буття, або наука та гуманність», але все ж таки Ясперс, як і раніше, рішуче заперечує «тотальне знання», тобто науковий світогляд замінюючи його «тотальною вірою» -своєрідним екзистенціальним релігійним світоглядом Людство, на думку Ясперса, приречене на спільність долі та єдиної віри. В іншому разі історія людства може закінчитися катастрофою. Тому встановлення взаєморозуміння, відкритість різноманітних типів суспільства, релігій і культур є життєво необхідними для людства. Звідси Ясперс робить висновок про особливу роль філософії, яка з допомогою філософської віри, завдяки якій відкривається сенс і призначення історії, покликана об'єднати людство на спільних духовних засадах

«Екзистенціальна філософія пробуджує те, чого не має; прояснює і хвилює, але не фіксує. Для людини, котра перебуває в русі, вона слугує вираженням, завдяки якому вона сама спирається на себе у прийнятті напрямку, засобом зберегти духовні моменти для здійснення завдяки своєму життю».

К. Ясперс 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування