Главная
Філософія: мислителі, ідеї, концепції - Кремень В.Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

18. Постмодернізм

Постмодернізм - це складний, неоднорідний соціокуль-турний і філософський феномен, який- утвердився в західному суспільстві у 70-80-ті роки XX ст. Сам термін, введений у вжиток Р. Паннвіцом у 1917 р., є інтердисциплінар-ним, і це зумовлює не лише неоднозначність тлумачень постмодернізму, але й численні дискусії щодо нього. Виходячи з досвіду осмислення постмодернізму в новітній літературі, можна запропонувати його узагальнене визначення, яке виступає в таких характеристиках:

- специфічна філософія мистецтва, що виникла з «духу модернізму» - напрямку в мистецтві і літературі кінця XIX ст.;

- форма самоідентифікації західноєвропейської культури;

- спосіб життя, система ціннісного світовідчуття і модель ставлення до світу, які склалися в постіндустрі-альному суспільстві;

- комплекс філософських і соціальних ідей, що характеризують «новітній» час.

Виникнувши в сучасній Європі, постмодернізм позначив нову соціокультурну ситуацію - радикальний розрив з минулим, ревізію всіх культурних проектів, включно з філософськими. Протиставлення минулому ввійшло з префіксом «пост» (від лат. р05і - після), що означає «той, що настає після чогось». Постмодернізм демонструє певний урок осмислення дійсності людини, її місця в цій дійсності. І, як кожний урок, він підводить до трьох висновків: дає позитивні зразки; показує, як не слід діяти; ставить нові завдання. Потрібно пам'ятати, що в останні десятиліття постмодернізм став законодавцем «філософської моди» в середовищі наукової та творчої інтелігенції.

Ключові слова

постмодернізм, перфоманс, наратив, симулякр, тілоцентризм, дискурс, деконструкція, логоцентризм, діалогізм, саморегуляція, раціональний менталітет 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Studentu5.com : безкоштовні оригінальні реферати, авторські курсові, дипломні
Правила користування