Главная  - Маркетинг  - Книги  - Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.
Інформаційний маркетинг - Єжова Л.Ф.
Єжова Л.Ф. - Інформаційний маркетинг

Єжова Л. Ф.

Є-40 Інформаційний маркетинг: Навч. посібник. — К.: КНЕУ, 2002. — 560 с.

ISBN 966–574–349–Х

Метою посібника є ознайомлення студентів з теорією і практикою маркетингу західних і вітчизняних суб’єктів інформаційної діяльності, з особливостями маркетингу в інформаційному виробництві, на інформаційному ринку, з організацією маркетингових досліджень і маркетингової діяльності, проблемами ціноутворення і конкурентної боротьби.

Посібник призначений для студентів V курсу спеціальності 8102 «Економічна кібернетика», які навчаються за програмою «Інформаційний менеджмент». Буде корисним студентам, аспірантам і викладачам економічних спеціальностей, а також усім, хто цікавиться проблемами інформаційної галузі.

ББК 65.290-2ЗМІСТ


ПЕРЕДМОВА
Розділ 1. Уведення в інформаційний маркетинг
1.1. Особливості інформаційного виробництва
1.2. Сутність інформаційного маркетингу
1.3. Цілі та функції інформаційного маркетингу
1.4. Види інформаційного маркетингу
1.5. Об’єкти і суб’єкти інформаційного маркетингу
Розділ 2. Маркетингова інформація
2.1. Інформація в маркетингу
2.2. Типи маркетингової інформації та її джерела
2.3. Маркетингове середовище
2.4. Маркетингові інформаційні системи
Розділ 3. Економіко-математичні методи та моделі в маркетингу
3.1. Моделювання бізнесу
3.2. Статистичні методи обробки маркетингової інформації
3.3. Балансові моделі в маркетингу
3.4. Оптимізаційні моделі в маркетингу
3.5. Методи і моделі управління товарними запасами в маркетингу
3.6. Моделювання попиту і споживання в маркетингу
3.7. Моделі прогнозування купівельного попиту
3.8. Теорія масового обслуговування в задачах маркетингу
3.9. Теорія ігор у задачах маркетингу
3.10. Експертні системи
Розділ 4. Методи дослідження маркетингової інформації
4.1. Основні правила і напрями досліджень у маркетингу
4.2. Методи і засоби вимірювання в маркетингу
4.3. Проблеми достовірності первинної інформації
4.4. Організація вибіркових досліджень
Розділ 5. Проведення маркетингових досліджень
5.1. Планування процесу маркетингових досліджень
5.2. Визначення потреб в інформації та вибір методів її обробки
5.3. Обробка, передавання та використання результатів дослідження
5.4. Контроль маркетингових заходів
Розділ 6. Управління маркетинговою діяльністю
6.1. Системи управління маркетингом
6.2. Організація служби маркетингу, її структура
6.3. Функціональна структура
6.4. Структура, орієнтована на конкретні продукти і послуги
6.5. Структура, орієнтована на ринок
6.6. Структура, орієнтована на загальне керівництво
6.7. Матрична організаційна структура управління маркетингом
Розділ 7. Стратегія маркетингу
7.1. Загальні положення, стратегічне планування
7.2. Стратегічні завдання зростання підприємства ІОО
7.3. Загальна схема планування маркетингу
Розділ 8. Виробнича політика інформаційної фірми
8.1. Класифікація інформаційних продуктів та послуг
8.2. Життєвий цикл інформаційних продуктів та послуг
8.3. Продуктові та технологічні інновації в інформаційній галузі
8.4. Маркетинговий підхід у виробничій політиці українських інформаційних фірм
Розділ 9. Розподільна та рекламно-збутова політика інформаційної фірми
9.1. Особливості розподільної політики на інформаційному ринку
9.2. Особливості просування інформаційних товарів на ринок
9.3. Розподільна та збутова діяльність на інформаційному ринку Європи
9.4. Розподільна та рекламно-збутова діяльність в інформаційній галузі України
Розділ 10. Дослідження ринку інформаційних продуктів і послуг
10.1. Інформаційна індустрія та інформаційний ринок
10.2. Сегментація ринку ІПП
Принципи сегментації
Методи сегментації
Критерії сегментації
Вибір цільового ринку
Стратегії охоплення ринку
Вибір цільового сегмента
Стратегії охоплення цільового сегмента
Позиціонування товару
Стратегії позиціонування товару на ринку
10.3. Український ринок ІПП
Розділ 11. Дослідження ринку апаратних засобів
11.1. Тенденції розвитку комп’ютерної індустрії в країні
11.2. Класифікація апаратних засобів
Комп’ютери
Мережеве обладнання
Сервери
Комплектування
Материнська плата
Процесори
Модулі пам’яті
Монітори
11.3. Світовий ринок ПК
Організація збуту комп’ютерної техніки
11.4. Ринок апаратних засобів в Україні
Ціни
Розділ 12. Дослідження ринку програмних засобів
12.1. Особливості ринку ПЗ
12.2. Класифікація програмних продуктів
12.3. Сегментація ринку ПЗ
12.4. Вибір цільового сегмента ринку ПЗ
12.5. Світовий ринок програмних продуктів
12.6. Ринок ПЗ в Україні
Поради початківцям бізнесу
Розділ 13. Дослідження ринку інформаційних ресурсів і послуг
13.1. Формування та особливості ринку інформаційних ресурсів
13.2. Формування та особливості ринку інформаційних послуг
Виробництво послуг
Установлення та настроювання ПЗ і додаткових пристроїв
Ремонт і модернізація
Комплексне обслуговування техніки і ЛОМ
Інші види послуг
13.3. Особливості ринку інтерактивних послуг
Взаємовідносини між виробниками БД та інтерактивними службами
Взаємовідносини інтерактивних служб з користувачами
13.4. Сегментація ринку інтерактивних послуг
13.5. Світовий та вітчизняний ринки інтерактивних послуг
Угода про відкриття ринків телекомунікаційних послуг для закордоного капіталу
Розділ 14. Дослідження ринку Internet-послуг
14.1. Класифікація Internet-послуг
14.3. Використання Internet у збутовій діяльності фірми
14.4. Використання Internet у маркетинговій діяльності фірми
14.5. Послуги Internet-провайдерів
14.6. Перспективи розвитку світового ринку Internet-послуг
14.7. Ринок Internet-послуг в Україні
Українські пошукові системи
Розділ 15. Дослідження ринку маркетингових і консалтингових послуг
15.1. Сектор маркетингових послуг
ESOMAR
Український ринок
Українська асоціація маркетингу (УАМ)
15.2. Сектор консалтингових послуг
Бізнес-консалтинг
Засоби маркетингу з консультування
Організація консультаційної роботи
Найбільші консалтингові компанії світу
Консалтинг у США
Консалтинг у Німеччині
Консалтинг в Україні
15.3. ІТ-консалтинг
Розвиток світового ІТ-консалтингу
ІТ-консалтинг в Україні
15.4. Сектор навчальних послуг
Розділ 16. Дослідження ринку праці в інформаційній галузі
16.1. Інформатизація економіки і проблеми пошуку ІТ-персоналу
16.2. Ринок праці програмістів
Програмісти
Офшорний бізнес у програмуванні
Сертифікація програмістів
16.3. Проблеми навчання
16.4. Оцінювання праці в інформаційній галузі
Розділ 17. Особливості конкурентної боротьби на інформаційному ринку
17.1. Передумови побудови бізнес-моделей конкурентоспроможності фірми
17.2. Класифікація конкуренції
17.3. Фактори успіху на інформаційному ринку
17.4. Параметри конкурентоспроможності
17.5. Розрахунок параметрів конкурентоспроможності
17.6. Вибір конкурентної стратегії фірми
Стратегія зниження собівартості продукції
Стратегія диференціації продукції
Стратегія сегментування ринку
Стратегія впровадження новин
Стратегія негайного реагування на потреби ринку
Стратегія диверсифікації
Організація автономних робочих груп
Вибір стратегії конкуренції залежно від позиції фірми на ринку
Вибір стратегії конкуренції на різних стадіях розвитку ринку
Розділ 18. Ціноутворення в інформаційній галузі
18.1. Основні види ринкового ціноутворення і типи ринків
18.2. Особливості ціноутворення в інформаційній галузі
Проблема платності інформаційного обслуговування
Класифікація цін та їх розрахунок
Вартість інформації
18.3. Цінова політика інформаційних фірм
18.4. Формування ціни виробником ІПП
18.5. Визначення ціни, прийнятної для споживача
Розділ 19. Ціноутворення на ринку інформаційних послуг
19.1. Особливості ціноутворення на ринку інформаційних послуг
19.2. Ціноутворення на ринку інформаційних ресурсів і послуг
Види оплат
19.3. Ціноутворення на ринку маркетингових послуг
19.4. Особливості ціноутворення на ринку консалтингових послуг
19.5. Ціноутворення на ринку консалтингових послуг
Оцінювання платних послуг
Калькуляція собівартості і призначення ціни за виконання завдання
Розділ 20. Ціноутворення на ринку програмних продуктів
20.1. Особливості ціноутворення програмних продуктів
Основні принципи ціноутворення на ринку ПЗ
20.2. Методи визначення ціни на ПЗ
20.3. Порядок розрахунку ціни на ПЗ
Інформація про аналоги і потреби в розроблюваних ПЗ
Місткість внутрішнього ринку, попит на ПЗ і його ціна
Установлення нижньої і верхньої меж ціни
Цінова дискримінація на ринку ПЗ
Бар’єр входження на ринок ПЗ
20.4. Ліцензування програмних продуктів
Ліцензійний договір як основна форма продажу ПЗ
Світовий ринок ліцензування
Ліцензійний ринок в Україні
20.5. Стратегія фірми щодо встановлення ціни на ПЗ
20.6. Правовий захист програмних продуктів
Складові ПЗ, що підлягають захисту
Кінцевий користувач
Розділ 21. Програмна реалізація методів маркетингових досліджень
21.1. Вимоги до програмних засобів маркетингу
21.2. Огляд пакетів, найчастіше використовуваних у практичній діяльності
ЛІТЕРАТУРА
ДОДАТКИ
Додаток 1. Джерела інформації для вивчення кон’юнктури ринку
Додаток 2. Найвідоміші компанії в інформаційній індустрії України
Додаток 3. Перелік пошукових систем
Додаток 4. 100 найвпливовіших компаній в індустрії


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим