Главная - Культурология - Статьи - Філологія. Методика. Педагогіка
Філологія. Методика. Педагогіка
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Вживання «кейсів» у процесі викладання ділової іноземної мови

О. І. Циркун, ст. викладач

Останнім часом «кейси» широко вживаються при викладанні іноземної мови. Слово «case» походить з латинської casus. Словник Collins Cobuild трактує його так: «1.1. Специфічна ситуація, яку людина розглядає самостійно, використовуючи її як приклад для подальшої роботи чи порівнюючи її з чимось іншим. 1.2. Специфічна ситуація, яку людина описує чи пояснює» [1]. Цей словник також дає пояснення «Case Study» як «розгляд детальної інформації про людину, групу людей чи речей та їх розвиток протягом певного часу».

«Кейси», що використовуються багатьма навчальними закладами, «описують проблеми людини, груп людей, соціальних інституцій, а також націй [2]». Саме тому вони стали популярними при викладанні не тільки економічних дисциплін, а й іноземної мови.

«Кейси» надають студентам можливість читати, розуміти та обговорювати специфічний проблемний матеріал. Передбачається, що студенти повинні знайти логічне рішення проблеми. Кожний «кейс» створюється таким чином, щоб залишити студента в ситуації, коли йому потрібно не тільки прийняти рішення, але і спрогнозувати наслідки його втілення. Таблиці, діаграми, фотографії та різноманітні дані можуть додаватися, щоб забезпечити повнішу картину. Текстові відступи, що містять велику кількість даних, завжди надаються у кінці, щоб не перевантажувати учбові тексти. Фільми, відеоматеріали, аудіозаписи та слайди також використовуються для повнішого відтворення реальної ситуації. Студенти не залишаються пасивними спостерігачами, а залучаються до активних дій. Автори підручника з міжнародного менеджменту Е. Лейн та Д. Дистефано дають дефініцію «кейса» як ситуації, що розглядається людиною з метою прийняття рішення [3].

В процесі роботи з «кейсами» студенти одержують навички слухати один одного, поважати іншу точку зору, навчаються реагувати на інформацію. Як результат, студенти поліпшують свої аналітичні навички. Вони також навчаються застосовувати концепції, технології та принципи в аналітичному процесі. Крім того, під час пошуків альтернативних рішень у студентів розвиваються творчі здібності.

Методика роботи з «кейсами» значно відрізняється від стандартної. Вміння мислити критично, творчо, вміння спілкуватися, проводити самостійний аналіз та приймати рішення притаманні не всім студентам. Автор підручника «Learning from case studies» Д. Істон (1982 р.) пропонує такі ступені аналізу «кейсів»:

 • Зрозуміти ситуацію.
 • Провести діагноз проблемних питань.
 • Сформулювати альтернативні рішення.
 • Спрогнозувати наслідки прийнятих рішень.
 • Оцінити альтернативні рішення.
 • Закінчити аналіз.
 • Обговорити результати.

В процесі переходу від одного ступеня до іншого студенти часто скаржаться на нестачу часу та інформації. Але це також притаманно реальній ситуації. Студенти часто пропонують тільки одне рішення проблеми замість декількох. Тому слід заохочувати їх думати над кількома рішеннями та приймати до уваги пропозиції інших. Кожне рішення може мати кумулятивний ефект та наслідки, які необхідно розглядати дуже уважно. Студенти часто хочуть знати тільки одне правильне рішення, що також не типово для реального життя. Тому роль викладача стає надзвичайно важливою. Саме викладач направляє дискусію в напрямку досягнення рішення з мінімальними втручаннями. Його роль можна порівняти з каталізатором аналітичного процесу. Саме викладач заохочує студентів до дискусії та вдостоєння своєї точки зору.

Відбір матеріалу відіграє важливу роль. Якщо для студентів перших курсів бажано підбирати загальноекономічні матеріали, то для студентів старших курсів — спеціалізовані матеріали. Студенти виявляють більшу активність в обговоренні ситуацій та проблем, з якими вони можуть зустрітися у своїй майбутній кар’єрі.

В процесі роботи з «кейсами» викладачі ділової іноземної мови зустрічаються з багатьма труднощами:

 • Обмеження часом. Багато «кейсів», що пропонуються в підручниках, дуже об’ємні. Викладачам не вистачає часу ретельно розібрати завдання та сконцентрувати увагу на лексичних, граматичних та інших вправах.
 • Складний рівень матеріалу. Часто «кейси» розраховані на досвідчених бізнесменів, які володіють спеціальними термінами. Також завдання часто передбачають попередній досвід студентів розв’язувати подібні завдання.
 • Культурне середовище. Англійські та американські автори безсумнівно наводять приклади з діяльності компаній своїх країн. Студенти часто мають обмежені знання щодо діяльності цих компаній та законів, діючих у даних країнах.
 • Можливість виконання. Часто «кейси» містять багато цифр та математичних коефіцієнтів, які відвертають увагу студентів від розгляду завдань та демотивують їх.
 • Тематичні обмеження. Тема «кейсу» може бути складною чи надто технічною. Дуже важливо, щоб тема матеріалу була знайомою для студентів. Нові слова та поняття будуть значно краще вивчені, якщо загальна тема студентам знайома.
 • Відповідність цілям курсу. Де можливо, необхідно використовувати «кейси», які узгоджуються із загальними цілями курсу. Тоді викладачу надається можливість повторити та активувати матеріал, вивчений протягом попередніх занять.

Як результат, викладач може адаптувати матеріал «кейсів», щоб запобігти зазначених труднощів чи створити свої власні «кейси». В багатьох випадках значно краще підготувати матеріал самому з урахуванням потреб та інтересів конкретних груп студентів. У процесі створення «кейсу» слід розглянути такі питання:

 • Чи відображує матеріал «кейсу» дійсність?
 • Чи зможуть студенти сприйняти проблему?
 • Чи підготовлено мінімум три роздаточних матеріали для обговорення?
 • Чи матеріали для обговорення реальні?
 • Чи достатньо чітко поставлені завдання?
 • Чи в «кейсі» достатньо матеріалу для дискусії?
 • Чи є в «кейсі» завдання, що допомагають знайти рішення?
 • Чи спонукає «кейс» студентів думати?

Нижче наводяться ступені підготовки «кейсу» для студентів другого курсу.

 • Знайти проблему, що відповідатиме потребам та знанням студентів.

Проблема: Уявіть, що ви менеджер з продажу квитків на футбольний матч. Сьогодні — п’ятниця, міжнародний матч — у суботу, але продано тільки 20% квитків . Гравці команди суперників прибувають у суботу вранці. Що ви будете робити, щоб уникнути великих збитків?

 • Визначити перелік можливих рішень проблеми.
 • Відмінити матч та компенсувати тих, хто купив квитки.
 • Знизити ціни на квитки.
 • Провести активну рекламну кампанію в засобах масової інформації.
 • Організувати лотерею серед глядачів.
 • Запросити поп-зірку виступити в перерві.
 • Перенести матч на стадіон з меншою кількістю глядачів.
 • Перенести матч в провінційне місто, де футбол користується більшою популярністю.
 • Знайти оптимальне рішення проблеми, якщо воно існує.

Найкраще рішення проблеми — перенести матч на менший стадіон.

 • Визначити, як ситуація може бути ускладнена ( для студентів вищого рівня ).

Додати фактор погоди. Наприклад, що ви будете робити, якщо метеорологи обіцяють погіршення погоди (дощ) у суботу?

 • Встановити, яку інформацію необхідно надати студентам для досягнення оптимального рішення

Роздавальний матеріал 1: Витяги з контракту з іноземними партнерами, що стосуються штрафних санкцій у разі відміни гри менш ніж за тиждень.

Роздавальний матеріал 2: Копію бюджету компанії та список рахунків, що повинні бути сплачені після матчу.

Роздавальний матеріал 3: Прайс-листи виступів поп-зірок.

Роздавальний матеріал 4: Перелік стадіонів міста.

Роздавальний матеріал 5: Прайс-листи рекламних агенцій.

 • Визначити, які лексичні, граматичні та морфологічні завдання слід виконати студентам до початку аналізу.

Рекомендується повторити футбольну лексику (footballer, football fans etc.), а фінансову (budget, expenses, profit, to incur costs, to suffer losses, price list etc.) та юридичну (to commit a breach, to cancel agreement, to impose penalty etc.) — перед початком дискусій. Викладач може вирішити повторити умовні речення та інші граматичні структури, якщо цього вимагає рівень знань групи.

 • Чітко сформулювати завдання для студентів.

Завдання 1: Прочитайте уважно «кейс». Проаналізуйте роздавальний матеріал та зробіть записи, що допоможуть вам обґрунтувати своє рішення.

Опишіть «кейс» іншим членам групи для того, щоб усі мали однакове уявлення проблеми.

Зробіть пропозицію щодо найкращого шляху вирішення проблеми.

Завдання 2: Прочитайте матеріали «кейсу» та дайте відповідь на такі питання:

 • Що трапилося?
 • Хто залучений до вирішення проблеми?
 • Які причини проблемної ситуації?
 • Як події пов’язані між собою?

Завдання 3: Запропонуйте рішення проблеми та обґрунтуйте його.

Завдання 4:Подумайте над альтернативними шляхами розв’язання проблеми. Обґрунтуйте їх.

Завдання 5:Оберіть одного з членів вашої групи, який доповідатиме про найкращі шляхи вирішення проблеми.

Завдання 6: Підготуйте презентацію найкращого рішення для всіх студентів.

Подібні матеріали можна підготувати для студентів старших курсів. Вживання кейсів зробить учбовий процес більш цікавим для студентів та викладачів.

Література

1. Sinclair J. Collins cobuild English language dictionary. Harper-Collins Publishers. 1990.

2. Easton G. Learning from case studies. Englewood Cliffs, Prentice Hall Regents. 1982.

3. Lane H. and Distefano J. International management behavior: Introduction to the cases and case method. PWS-Kent. 1992.

4. Meral Guceri, Ann Riddell Akin. Case Studies in Education. English Teaching Forum. 1998. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС