Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.2. Облік надходження нематеріальних активів

Нематеріальні активи надходять на підприємство в результаті їх придбання, створення власними силами, безоплатного отримання або шляхом обміну на інші активи (рис. 3.1)

Напрямки надходження нематеріальних активів

Рис. 3.1. Напрямки надходження нематеріальних активів

Планом рахунків для обліку витрат на придбання або створення матеріальних і нематеріальних необоротних активів призначений рахунок 15 «Капітальні інвестиції».

За дебетом рахунка 15 «Капітальні інвестиції» відображається збільшення зазнаних витрат на придбання або створення матеріаль­них та нематеріальних необоротних активів, за кредитом — їх зменшення внаслідок прийняття в експлуатацію придбаних або створених нематеріальних активів.

Для обліку витрат на придбання (створення) нематеріальних необоротних активів використовується субрахунок 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів».

Надходження нематеріальних активів може здійснюватись шляхом:

  • придбання;
  • розробки;
  • внесення засновниками до статутного капіталу;
  • безоплатного одержання;
  • отримання в обмін на неподібні активи.

Бухгалтерські записи операцій з придбання (створення) нематеріальних активів мають вигляд:

1) відображено придбання нематеріальних активів за сумою договору:

Д-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»;

На суму ПДВ:

Д-т 641 «Розрахунки за податками»;

К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»;

На суму ПДВ на умовах авансової оплати:

Д-т 644 «Податковий кредит»;

К-т 63 «Розрахунки з постачальниками та підрядчиками»;

2) зарахування придбаного об’єкта до складу нематеріальних активів:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

3) Відображено понесені витрати на створення нематеріального активу:

Д-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

К-т рахунків різних активів і зобов’язань (65, 66, 23, 20);

Списання витрат на створення об’єктів при зарахуванні їх до складу нематеріальних активів:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

4) відображені понесені витрати на модернізацію об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

К-т рахунків різних активів і зобов’язань (65, 66, 23, 20);

Списання витрат на модернізацію об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

5) відображені понесені витрати на дослідження (дослідження можливості технічного вдосконалення виробництва).

Д-т 941 «Витрати на дослідження і розробки»;

К-т рахунків різних активів і зобов’язань;

6) відображені внески засновників до статутного капіталу нематеріальними активами:

а) Д-т 46 «Неоплачений капітал»;

К-т 40 «Статутний капітал» — на суму внеску за вартістю, що вказана в установчих документах.

б) Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 46 «Неоплачений капітал» — на суму одержаних від засновників об’єктів нематеріальних активів.

7) відображення в обліку безоплатно одержаних об’єктів нематеріальних активів:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 424 «Безоплатно одержані необоротні активи»;

8) відображення в обліку операцій по надходженню нематеріальних активів шляхом обміну на подібні або неподібні активи.

Відображення в обліку обміну подібними активами здійснюються записами:

а) списання зносу переданого нематеріального активу:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

б) списання залишкової вартості цього самого нематеріального активу:

Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

в) нарахування зобов’язань з ПДВ:

Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

К-т 26 «Розрахунки за податками»;

г) отримання нематеріального активу внаслідок обміну:

Д-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів»;

К-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

д) відображення ПДВ:

Д-т 641 «Розрахунки за податками»;

К-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

ж) залік заборгованостей за обміном (бартером):

Д-т 685 «Розрахунки з іншими кредиторами»;

К-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

з) введення нематеріального активу в експлуатацію:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 154 «Придбання (створення) нематеріальних активів».

Як відомо, неподібними вважаються активи, які мають різну справедливу вартість та різне функціональне призначення, тому при обміні неподібними активами в обліку та звітності під час обміну такими активами треба відображати фінансовий результат від процесу обміну.

Бухгалтерські проводки обміну неподібними активами:

а) списання зносу переданого нематеріального активу:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 125 «Авторські та суміжні з ними права»;

б) списання залишкової вартості цього самого активу:

Д-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»;

К-т 125 «Авторські та суміжні з ними права»;

в) відображення доходу від передачі в обмін нематеріального активу:

Д-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

К-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;

г) нарахування зобов’язання з ПДВ:

Д-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;

К-т 641 «Розрахунки за податками»;

ґ) отримання готової продукції в обмін на нематеріальні активи:

Д-т 26 «Готова продукція»;

К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

д) відображення ПДВ:

Д-т 641 «Розрахунки за податками»;

К-т 631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками»;

е) отримання грошових коштів (на суму різниці між переданим та отриманим активом:

Д-т 311 «Поточні рахунки в національній валюті»;

К-т 377 «Розрахунки з іншими дебіторами»;

є) відображення заліку взаємної заборгованості з обміну:

Д-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»;

К-т 125 «Авторські та суміжні з ними права»;

ї) визначення фінансового результату:

Д-т 793 «Результати іншої звичайної діяльності»;

К-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»;

Д-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;

К-т 793 «Результат іншої звичайної діяльності». 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн