Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

3.4. Облік переоцінки нематеріальних активів

Кожне підприємство має право здійснювати переоцінку нематеріальних активів за справедливою вартістю, щодо яких існує активний ринок. У разі переоцінки одного нематеріального активу слід переоцінити і всі інші нематеріальні активи даної групи. Причому, якщо підприємством проведена переоцінка нематері-

альних активів певної групи, то в подальшому таку переоцінку необхідно здійснювати щорічно.

Сума дооцінки залишкової вартості об’єкта нематеріальних активів відображається у складі додаткового капіталу записами:

Д-т 12 «Нематеріальні активи»;

К-т 423 «Дооцінка активів» — на суму дооцінки балансової вартості нематеріальних активів;

Д-т 423 «Дооцінка активів»;

К-т 133 «Знос нематеріальних активів» — на суму дооцінки зносу нематеріальних активів.

Сума уцінки відображається у складі витрат звітного періоду записами:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи».

На суму різниці між балансовою та уціненою вартістю:

Д-т 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»;

К-т 12 «Нематеріальні активи».

Якщо при використанні нематеріальних активів виникають витрати від зменшення їхньої корисності, то вони включаються до складу витрат звітного періоду із збільшенням у балансі суми зносу нематеріальних активів, записом:

Д-т 975 «Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій»;

К-т 133 «Знос нематеріальних активів». 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн