Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая

3.5. Облік вибуття нематеріальних активів

Нематеріальний актив підлягає списанню з балансу в разі його вибуття або неможливості отримання підприємством у подальшому економічних вигод від його використання.

У разі вибуття нематеріального активу:

— його балансова вартість виключається з активу балансу;

— фінансовий результат визначається як різниця між сумою чистих надходжень від продажу (чи іншого вибуття) нематеріаль­ного активу, та його балансовою вартістю і відображається у звіті про фінансові результати.

Вибуття нематеріальних активів на підприємстві може виникати внаслідок їх:

  • реалізації;
  • ліквідації;
  • безоплатної передачі;
  • внеску до статутного капіталу інших підприємств;
  • обміну на інші активи (рис. 3.2).
Причини та шляхи вибуття нематеріальних активів

Рис. 3.2. Причини та шляхи вибуття нематеріальних активів

Облік операцій з реалізації об’єктів нематеріальних активів відображається записами:

1) на суму доходу (виручки) від реалізації нематеріальних активів:

Д-т 37 «Розрахунки з різними дебіторами»;

К-т 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;

1а) на суму ПДВ:

Дт 742 «Дохід від реалізації необоротних активів»;

К-т 641 «Розрахунки за податками»;

2) на суму нарахованого зносу за час використання об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

3) списання залишкової вартості реалізованого об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 972 «Собівартість реалізованих необоротних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи».

Облік операцій з ліквідації об’єктів нематеріальних активів відображається записами:

1) на суму зносу, нараховану за час використання об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

2) на суму залишкової вартості ліквідованого об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 976 «Списання необоротних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи».

Облік безоплатної передачі об’єктів нематеріальних активів відображається записами:

1) на суму списаного зносу, нарахованого за час використання переданого об’єкта:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

2) на суму залишкової вартості списаного об’єкта:

Д-т 976 «Списання необоротних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

3) на сумму ПДВ від залишкової вартості переданого об’єкта:

Д-т 976 «Списання необоротних активів»;

К-т 641 «Розрахунки за податками».

При передачі об’єктів нематеріальних активів як внеску до статутного капіталу іншого підприємства складаються наступні бухгалтерські записи:

1) на суму списаного зносу, нарахованого за час використання переданого об’єкта нематеріальних активів:

Д-т 133 «Знос нематеріальних активів»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

2) на суму залишкової вартості переданого об’єкта нематері-

альних активів:

Д-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

К-т 12 «Нематеріальні активи»;

3) на суму різниці між залишковою вартістю переданого об’єкта нематеріальних активів і справедливою вартістю інвестицій (в обмін на нематеріальні активи були отримані акції іншого підприємства):

Д-т 14 «Довгострокові фінансові інвестиції»;

К-т 746 «Інші доходи від звичайної діяльності». 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн