Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.5. Облік вибуття основних засобів

Вибуття основних засобів відбувається в результаті:

  • реалізації;
  • ліквідації;
  • безоплатної передачі;
  • внеску до статутного капіталу інших підприємств;
  • невідповідності критеріям визнання активом.

При вибутті основних засобів комісія, створена за наказом керів­ника підприємства, складає Акт на списання основних засобів, в якому вказуються такі дані: первісна вартість об’єкта, що вибуває, сума нарахованого зносу за час експлуатації, залишкова вартість, причина вибуття, витрати, пов’язані з вибуттям об’єкта, а також сума отриманого доходу. На підставі акта здійснюються відповідні записи в аналітичному і синтетичному обліку основних засобів.

Фінансовий р езультат від вибуття об’єктів основних засобів визначається вирахуванням з доходу від вибуття основних засобів їхньої залишкової вартості, непрямих податків і витрат, пов’язаних із вибуттям основних засобів.

На рис. 2.17—2.21 відображена кореспонденція рахунків з обліку вибуття основних засобів.

Облік реалізації основних засобів

Рис. 2.17. Облік реалізації основних засобів

Пояснення: 1. Зарахована виручка від реалізації об’єкта.

2. Списано знос, нарахований за час експлуатації об’єкта.

3. Списана залишкова вартість реалізованого об’єкта.

4. Відображені витрати, пов’язані з реалізацією основних засобів.

5. Відображена сума податкового зобов’язання з ПДВ (у разі реалізації виробничих основних фондів).

Облік ліквідації основних засобів

Рис. 2.18. Облік ліквідації основних засобів

Пояснення:

1. Списано суму зносу, нараховану за час експлуатації з ліквідованого об’єкта.

2. Списана залишкова вартість ліквідованого об’єкта.

3. Нарахована заробітна плата робітникам за демонтаж ліквідованого об’єкта.

4. Нараховані відрахування на соціальні заходи.

5. Оприбутковані матеріальні цінності, отримані від ліквідації об’єкта.

Облік безоплатної передачі основних засобів

Рис. 2.19. Облік безоплатної передачі основних засобів

Пояснення: 1. Списано знос, нарахований за час експлуатації переданого об’єкта.

2. Списана залишкова вартість списаного об’єкта.

3. Нарахована сума податкового зобов’язання по ПДВ на залишкову вартість переданого об’єкта.

. Облік передачі основних засобів як внеску

Рис. 2.20. Облік передачі основних засобів як внеску

до статутного капіталу іншого підприємства

Пояснення: 1. Списано знос, нарахований за час експлуатації переданого об’єкта.

2. Списана залишкова вартість переданого об’єкта.

3. Відображена різниця між залишковою вартістю переданого об’єкта і справедливою вартістю інвестицій.

облік

Облік списання нестачі або псування основних засобів

Рис. 2.21. Облік списання нестачі або псування основних засобів

Пояснення: 1. Списано знос, нарахований за час експлуатації об’єкта.

2. Списана залишкова вартість об’єкта.

3. Відображена сума, що підлягає відшкодуванню винними.

4. Відображена сума зобов’язань за ПДВ.

5. Одержана сума відшкодування втрати.

6. Підлягає перерахуванню до бюджету різниця між сумою відшкодування та балансовою вартістю списаних основних засобів. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн