Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.6. Облік переоцінки основних засобів

Переоцінка об’єктів основних засобів здійснюється, якщо залишкова вартість їх більш як на 10 % відрізняється від справедливої вартості на дату балансу.

Якщо переоцінка групи основних засобів проведена підприємством, то надалі вона повинна здійснюватись щорічно.

переоцінка обєктів

переоцінка

переоцінка

У разі переоцінки об’єкта основних засобів здійснюється переоцінка всіх об’єктів групи основних засобів, до якої належить цей об’єкт.

Сума дооцінки залишкової вартості основних засобів відображається у складі додаткового капіталу. Сума уцінки — у скла­ді витрат звітного періоду.

  • Якщо під час чергової дооцінки залишкової вартості сума попередніх дооцінок є меншою за суму попередніх уцінок, то перевищення включається до складу доходів звітного періоду з відображенням різниці між сумою останньої дооцінки і вказаним перевищенням у складі іншого додаткового капіталу.
  • Якщо під час чергової уцінки залишкової вартості сума попередніх дооцінок є більшою за суму попередніх уцінок, то перевищення спрямовується на зменшення іншого додаткового капіталу з включенням різниці між сумою останньої уцінки залиш­кової вартості об’єктів основних засобів і вказаним перевищення до витрат звітного періоду.
  • У разі вибуття об’єктів, які раніше були переоцінені, перевищення сум попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості цього об’єкта основних засобів включається до складу нерозподіленого прибутку з одночасним зменшенням додаткового капіталу.

Схема кореспонденції рахунків з операцій переоцінки основних засобів відображається на рис. 2.22—2.25.

Облік дооцінки основних засобів

Рис. 2.22. Облік дооцінки основних засобів

Пояснення: 1. Відображена сума дооцінки первісної вартості.

2. Відображена сума дооцінки зносу.

3. Відображена різниця (перевищення) попередніх дооцінок над сумою попередніх уцінок залишкової вартості об’єкта, що вибуває з експлуатації.

Облік уцінки основних засобів

Рис. 2.23. Облік уцінки основних засобів

Пояснення: 1 і 1а. Відображена сума уцінки первісної вартості та нарахованого зносу.

Облік уцінки основних засобів, раніше дооцінених

Рис. 2.24. Облік уцінки основних засобів, раніше дооцінених

Пояснення: 1, 1а, 1б. Відображення результатів уцінки об’єкта основних засобів:

загальна сума уцінки

1 — на суму уцінки зносу;

1а — на суму попередньої дооцінки;

1б — на залишок суми уцінки.

Облік дооцінки основних засобів, раніше уцінених

Рис. 2.25. Облік дооцінки основних засобів, раніше уцінених

Пояснення: 1 і 1а. Відображення дооцінки вартості об’єкта основних засобів:

1 — на суму попередньої уцінки;

1а — на залишок суми дооцінки.

2. Відображення дооцінки суми зносу. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС