Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

2.7. Облік витрат від зменшення корисності основних засобів

Основні засоби в процесі їх використання в результаті дії різних чинників як економічного, так і технічного плану можуть втрачати свою корисність.

Зменшення корисності — втрата економічної вигоди в сумі залишкової вартості активу над сумою очікуваного відшкодування.

Втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів включаються до складу витрат звітного періоду зі збільшенням у балансі суми зносу основних засобів.

На рис. 2.26 і 2.27 відображена кореспонденція рахунків з обліку операцій, пов’язаних зі зміною корисності об’єктів основних засобів.

Облік дооцінки вартості об’єктів основних засобів

Рис. 2.26. Облік втрат від зменшення корисності об’єктів основних засобів

Пояснення: 1. Відображені втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів, уцінених за первісною вартістю.

2 і 2а. Відображені втрати від зменшення корисності об’єктів основних засобів, оцінка яких є переоціненою вартістю.

Облік

Рис. 2.27. Облік дооцінки вартості об’єктів основних засобів, що проведена після зникнення причин попереднього зменшення корисності об’єкта основних засобів

Пояснення: 1. Відображена дооцінка вартості об’єктів, які до зменшення корисності були уцінені за первісною вартістю (червоне сторно).

2 і 2а. Відображена дооцінка вартості об’єктів, які до зменшення корисності були уцінені. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим