Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
Бухгалтерський облік - Ловінська Л. Г.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

5.5. Облік виробничого браку

Браком у виробництві вважається продукція, напівфабрикати, деталі, вузли і роботи, які не відповідають за своєю якістю встановленим стандартам або технічним умова і не можуть бути використані за своїм прямим призначенням або можут ь бути використані тільки після додаткових витрат на виправлення.

За характером виявлених дефектів брак поділяють на виправний та остаточний.

Виправним вважається такий брак, який можна усунути після відповідної доробки. Витрати на виправлення браку відображаються в документах на витрати матеріалів (накладні-вимоги) і про виробіток робітників (наряди).

Остаточний брак — це такий брак, який технічно неможливо або економічно недоцільно виправити. Виявлення такого браку оформлюєтьсяОблік безоплатної передачі виробничих запасів. У цьому документі вказуються такі реквізити: назва продукції, її кількість, характер дефектів, винуватець і причина браку, розрахунок собівартості браку, можливі відшкодування браку (вартість матеріалів та напівфабрикатів за ціною можливого використання, утримання вартості бракованих матеріалів із заробітної плати винуватців браку, претензії постачальникам неякіс­ної сировини), підписи контролера відділу технічного контролю, майстра, бухгалтера, винуватця браку (бригадира).

Дебет

Рахунок 24 «Брак у виробництві»

Кредит

• вартість остаточного браку

• суми, що відносяться на зменшення втрат по браку (вартість відходів від браку, утримання з винуватців браку, відшкодування, одержане від постачальників неякісної сировини та матеріалів)

• втрати від браку, що списуються на витрати виробництва

• витрати з виправлення браку

• витрати на гарантійний ремонт (в обсязі, що перевищує норму)

• витрати на утримання гарантійних май-

стерень

Рис. 5.14. Зміст господарських операцій за рахунком 24 «Брак у виробництві»

За місцем виявлення брак поділяється на внутрішній і зовнішній.

Внутрішній брак — це брак, виявлений на підприємстві контролерами відділу технічного контролю.

Зовнішній брак — це брак, виявлений споживачем продукції.

У собівартість внутрішнього виправного браку включається вартість витрачених на виправлення матеріалів і заробітна плата робітників, нарахована за виправлення. У собівартість зовнішнього виправного браку включаються ті ж витрати плюс витрати на перевезення продукції.

облік браку на виробництві

Пояснення: 1. Списана з витрат виробництва собівартість остаточного браку (невиправного).

2. Витрачені на виправлення браку матеріали.

3. Витрачені на виправлення браку напівфабрикати.

4. Нарахована заробітна плата робітникам за виправлення браку.

5. Оплачені з поточного рахунка послуги сторонніх організацій з виправлення браку.

6. Прийняті до оплати рахунки сторонніх організацій з виправлення браку.

7. Оприбутковані на складі відходи від невиправного браку за ціною можливого використання.

8. і 9. Утримано із заробітної плати винуватців відшкодування втрат від браку.

10. Пред’явлені претензії постачальникам неякісних матеріалів за спричинений з їхньої вини брак.

11. Списані втрати від браку на витрати поточного періоду [1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6) – (7 + 8 + 9 + 10)].

У собівартість зовнішнього остаточного браку включається фактична виробнича собівартість продукції, витрати на заміну і перевезення продукції, а також сума сплаченого покупцю штрафу за поставку неякісної продукції (за мінусом вартості отриманих матеріалів від браку).

Для узагальнення інформації про брак використовується рахунок 24 «Брак у виробництві». За дебетом цього рахунка відображається вартість остаточного браку, витрати, пов’язані з виправленням виправного браку, за кредитом — відшкодування браку. Різниця між сумами записів за дебетом і кредитом показує вартість втрат від браку, які списуються на дебет рахунка 23 «Виробництво».

Зміст записів за рахунком 24 «Брак у виробництві» відображений на рис. 5.14.

Кореспонденція рахунків з обліку браку наведена на рис. 5.15. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн