Главная  - Культурология  - Книги  - Культурологія - Гриценко Т.Б.
Культурологія - Гриценко Т.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

6.3.5 Філософія італійського Відродження

Філософська думка італійського Відродження охоплює два з половиною століття, починаючи від Франческо Петрарки до Джордано Бруно. Її не можна розглядати як етап розкладу середньовічної схоластики. Ренесансна філософія протистоїть системі схоластичного знання. Йдеться не про полеміку цих двох типів філософських систем: філософська система Відродження будується на інших засадах, вона виникає, зростає й розвивається незалежно від схоластичної традиції.

В еволюції філософської думки італійського Відродження учені виділяють три характерні етапи:

1) гуманістичний, або антропоцентричний, який протиставляє схоластичному теоцентризмові інтерес до людини у її стосунках із світом і Богом (середина XIV - середина XV ст.);

2) неоплатонічний, пов’язаний із постановкою широких онтологічних проблем (остання третина XV - перша третина XVI ст.);

3) натурфілософський (XVI - початок XVII ст.)*36.

*36: {Горфункель А.Х. Основные этапы развития итальянской философии в эпоху Возрождения // Типология и периодизация культуры Возрождения / Под. ред. В.И. Рутенбурга. - М.: Наука, 1978. – С. 54.}

Цей поділ досить умовний і має не стільки хронологічний, скільки типологічний характер. Представників гуманістичної традиції можна зустріти і в середині XVI ст.; твори Платона перекладали в Італії і до Марсіліо Фічіно.

Натурфілософія Відродження здійснила прорив до дослідного знання, сформулювала вимогу безпосереднього вивчення дійсності. Філософія Відродження виникала поза філософською традицією Середньовіччя, поза професійною філософією університетів і чернечих орденів. Гуманісти відродили філософію – у її новому, порівняно зі схоластикою, розумінні. Гуманізм зробив філософію надбанням нових суспільних верств

Запитання і завдання для самоконтролю

1. Поясніть, чому Відродження пов’язане з переходом від однієї суспільної формації до іншої?

2. Розкажіть, яким було історичне тло доби Відродження?

3. У чому полягали особливості державного устрою держав Західної Європи доби Відродження?

4. Розкажіть про перетворення у духовній сфері цієї доби.

5. Чому Ренесанс вважають класичним національним стилем літератури Італії?

6. Допишіть речення:

Християнський антропоцентризм - це … .

Італійське Відродження поділяють на такі періоди … .

Маньєризм - це стиль … .

В історії італійського гуманізму можна виділити такі основні етапи: … .

Характерними рисами ренесансного гуманізму в Італії є: … .

7. Охарактеризуйте кожен із періодів італійського Відродження.

8. Поясніть, чому місто Флоренцію вважають «Афінами італійського Відродження».

9. Яким був політичний устрій Флоренції?

10. У чому полягав гуманізм італійського Відродження?

11. Поясніть, що таке неоплатонізм? Які думки висловлювали флорентійські неоплатоністи?

12. Яке значення античної спадщини у культурі італійського Відродження?

13. Як розвивалася філософська думка італійського Відродження?

14. Розкажіть про філософські погляди Петрарки.

15. Що розумів Петрарка під словами «зіпсованість» і «безбожжя»?

16. Підготуйте повідомлення «Значення академії, заснованої Козимо Медичі». 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим