Главная  - Культурология  - Книги  - Культурологія - Гриценко Т.Б.
Культурологія - Гриценко Т.Б.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Музичне мистецтво

Основи класичної музики почали формуватися і розвиватися в Україні починаючи з другої половини XVIII ст. і в XIX ст., тобто у період розкладу феодально-кріпосницьких відносин і визрівання капіталістичних. У XIX ст. на цій базі розгортається національно-визвольний рух, який зумовив піднесення громадсько-політичного життя, розвиток національної демократичної культури та мистецтва, що зміцнювалися і гартувалися Україні в боротьбі проти антинародної політики царського уряду. Демократична інтелігенція завжди відстоювала культурні і національні інтереси українського народу, стверджуючи його права на рідну мову, літературу і мистецтво.

Опера

C.C.Гулак-Артемовський. Одним із перших видатних майстрів оперного жанру в українській музиці є Семен Степанович Гулак-Артемовський. Найвідоміший твір цього митця - опера „Запорожець за Дунаєм”. Опера заснована на українській народній пісенності. „Запорожець за Дунаєм” належить до поширеного у XVIII і на початку XIX ст. жанру лірико-комічної опери.

П.І.Ніщинський. У 1875р. Петро Іванович Ніщинський написав „Вечорниці” - музику до другого акту п’єси Т.Шевченка „Назар Стодоля”. Цей твір (зокрема хор „Закувала та сива зозуля”) набув широкої популярності в народі і став основоположним у жанрі української класичної театральної музики.

Симфонічна музика

М.М.Калачевський. У 1876 р. композитор Михайло Миколайович Калачевський створив „Українську симфонію”. В основі її тематичного матеріалу - мелодії популярних пісень. Форма цього твору чітка, відповідна до класичних зразків. Розвиток тем, гармонія, поліфонічна фактура і оркестровка позначені високим професіональним рівнем.

Запитання і завдання для самоконтролю

Визначте основні принципи романтизму як ідейно-художнього напрямку.

В яких видах мистецтва виявився романтизм ?

Назвіть основних представників романтизму в європейському живописі першої половини ХІХ ст.

Яким було ставлення романтиків до Середньовіччя ?

Розкрийте характер співвідношення романтизму з християнством (католицизмом).

Розкрийте характер співвідношення романтизму з офіційним класицизмом.

Розкажіть про зв’язок романтизму з національно-визвольними і національно-об’єднуючими народними рухами.

Визначте місце Т.Шевченка в українській і світовій культурах.

Напишіть реферат на одну із запропонованих тем:

Романтизм як світосприйняття та як напрямок в європейському мистецтві.

Історичний роман - новий жанр літератури доби романтизму.

Творча діяльність групи “Буря і натиск”.

Європейське музичне мистецтво доби романтизму.

Фольклорні мотиви у творчості європейських митців доби романтизму.

Творчість Франсіско Гойї.

Творчість Ежена Делакруа.

Романтизм в українській літературі першої половини ХІХ ст.

Становлення української літературної мови.

Український живопис першої половини ХІХ ст.

Т. Шевченко – художник.

Фундатори нової української літератури в Галичині.

Аматорський театр в Україні першої половини ХІХ ст.

Корифеї української музики ХІХ ст. (за вибором).

Допишіть речення:

Етап з 1815 р. і до революції 1848-1849 рр. у культурному житті Європи пов’язаний із …

Основним засобом романтичної критики дійсності були …

Романтизм складався в атмосфері …

Романтики особливого значення надавали … 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн
Повернись живим