Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Частина 2. Організація облікового, контрольного та аналітичного процесів

Розділ 3. Організація бухгалтерського облікового процесу

3.1. Загальна побудова облікового процесу

За аналогією до виробничого процесу, де з різних вхідних (сировинних та інших) даних отримують готовий продукт, обліковий процес можна розглядати як технологічну сукупність, тобто технологічний процес, де із вхідних даних в результаті обробки та переробки дістають вихідну продукцію у формі показників.

Як відомо з різних курсів бухгалтерського обліку (теорія, фінансовий облік тощо), у такому обліку фіксуються виробничі та правові аспекти господарювання. Вони характеризують відповідні аспекти суспільних відносин, які виникають у зв’язку з рухом об’єктів господарювання під впливом господарських процесів й дій суб’єктів господарювання. Ось чому потрібна юридична доказовість бухгалтерських записів, яка досягається спостереженням, сприйняттям, вимірюванням та фіксуванням фактів.

За своїм характером технологія бухгалтерського обліку поділяється на три етапи доказовості: первинне, вторинне та третинне (див. підрозд. 2.3). Кожному етапу доказовості притаманні свої елементи й прийоми доказовості та відповідно характеристики технологій обліку як процесу. Складові цих елементів на окремих етапах бухгалтерського облікового процесу були докладно вивчені в теорії бухгалтерського обліку, тепер вони потрібні як складові предмета та об’єктів організації.

Загальну поетапну побудову бухгалтерського обліку як процесу формування доказів та об’єкта організації ілюструє рис. 3.1.

Як уже зазначалося, основу технології облікового процесу формують операції, які поділяють на три види (категорії): механічні, переробні, творчі. Типи операцій дають змогу вдосконалювати структуру облікового процесу, визначати виконавські місця, правильно організовувати поділ та кооперацію праці, нормувати працю виконавців, будувати графіки процесів.

 Характеристика поетапної побудови бухгалтерського  обліку як технологічного процесу та об’єкта організації

Рис. 3.1. Характеристика поетапної побудови бухгалтерського обліку як технологічного процесу та об’єкта організації

Сукупність операцій формує інформаційну процедуру. Кілька інформаційних процедур утворюють облікову фазу обробки. Фази формують облікові ділянки, що визначають обліковий процес, його етапи. Основними етапами облікового процесу є первинний, поточний та підсумковий.

При організації технології облікового процесу слід відрізняти технологічні прийоми, які відображують обробку інформації, від методологічних правил, що визначають метод обліку. Це дуже важливо в разі застосування ЕОМ (персональних комп’ютерів), коли значну частку облікових робіт здатна виконати машина (табл. 3.1)

Таблиця 3.1

ВИДИ РОБІТ ОБЛІКОВОГО ПРОЦЕСУ ТА ПИТОМА ВАГА МОЖЛИВОСТЕЙ ЇХ АВТОМАТИЗАЦІЇ

Види робіт та загальна їх характеристика

Обсяг робіт, %,

виконуваних ручним способом

які піддаються автоматизації

Складання носіїв облікової інформації (даних, показників)

18—20

45—50

Обробка первинних документів, технічна, логічна, юридична

15—18

95—97

Первинна реєстрація (власне облік) даних носіїв документів у системі рахунків — облікових реєстрах

25—30

100

Групування та перегрупування облікових даних, формування проміжних показників

15—25

100

Періодичне зведення даних (звітність), складання довідок, виконання контрольних функцій, аналітичних та інших видів робіт логічного характеру

18—20

40—50

Виконання облікових робіт за допомогою ЕОМ призводить до значних змін у технології, операціях, процедурах, фазах, проте структурна побудова обліку при цьому не змінюється. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн