Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая

6.6. Особливості організації аналітичного процесу в умовах функціонування автоматизованої системи обробки інформації

У нових умовах господарювання діяльність кожного господарського суб’єкта є предметом уваги багатьох учасників ринкових відносин, зацікавлених в результатах його діяльності. На основі наявної бухгалтерської інформації всі зацікавлені сторони прагнуть оцінити фінансовий стан підприємства. А для самого підприємства важливо не стільки визначення його фінансового стану, скільки проведення постійної роботи, спрямованої на його поліпшення. З цією метою на підприємствах здійснюють аналіз фінансово-господарської діяльності, який передбачає дослідження економіки підприємства, формування діагнозу і найближчих цілей, вироблення шляхів досягнення їх без обліку і з урахуванням резервів виробництва.

Аналіз фінансово-господарської діяльності підприємства проводиться з використанням як внутрішніх, так і зовнішніх спеціальних програмних засобів з метою одержання інформації для різних категорій користувачів.

1. Для адміністрації підприємства — з метою оцінки фактичного стану підприємства, а також для визначення напрямів фінансової стратегії і шляхів підвищення ефективності господарювання.

2. Для осіб, які мають прямий фінансовий інтерес, — акціонерів, інвесторів, продавців та покупців продукції, різних кредиторів.

3. Для осіб, котрі мають непрямий фінансовий інтерес, — органів державної податкової адміністрації України, різних фінансових інститутів, органів статистики та ін.

4. Для банків з метою проведення експертизи фінансово-господарської діяльності та платоспроможності клієнта.

5. Для органів Фонду державного майна України для виявлення неплатоспроможних підприємств, тих, що потребують першочергової державної фінансової підтримки, а також тих, що підлягають ліквідації з огляду на їх неефективність.

Аналіз роботи підприємства передбачає вирішення таких основних комплексів завдань:

1) аналіз фінансового становища підприємства;

2) аналіз структури майна підприємства та джерел його утворення;

3) аналіз показників ліквідності підприємства;

4) аналіз показників фінансової стабільності підприємства;

5) аналіз показників ефективності виробництва;

6) аналіз показників оцінки кредитоспроможності підприємства.

Модель послідовності проведення аналізу роботи  підприємства

Рис. 6.4. Модель послідовності проведення аналізу роботи підприємства

Аналіз може проводитися комплексно з урахуванням всіх зазначених завдань і, в разі потреби, вибірково з одного певного завдання. Для автоматизованого комплексного аналізу роботи підприємства формується модель послідовності його проведення (рис. 6.4). 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн