Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

8.2.2. Типи організаційних структур

Розрізняють три типи організаційних структур апарату бухгалтерського обліку, контролю та аналізу господарської діяльності: лінійну або просту лінійно-штабну, або ступінчасту і комбіновану, або багатогранну.

Лінійна  організаційна структура апарату бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Рис. 8.1. Лінійна організаційна структура апарату бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Лінійна організація передбачає безпосереднє підпорядкування всіх виконавців керівникові — головному бухгалтеру (головному економісту). Така організаційна побудова характерна для невеликих господарств, де чисельність працівників обліку, контролю та аналізу не перевищує 10—12 осіб (рис. 8.1).

При лінійно-штабній організації структури апарату бухгалтерського обліку, контролю та аналізу створюються проміжні лан-ки — сектори (підрозділи), які об’єднують групи.

За такого варіанта організаційної побудови розпорядження головного бухгалтера передається старшому бухгалтеру сектора, який, у свою чергу, передає його керівникові групи.

Така організаційна побудова структури характерна для більшості господарств, де бухгалтерський апарат налічує 10—12 осіб (рис. 8.2).

Лінійно-штабна організаційна структура апарату бухгалтерського обліку

Рис. 8.2. Лінійно-штабна організаційна структура апарату бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Різновидом лінійно-штабної організації структури апарату бухгалтерії є двофакторний поділ на фінансову та внутрішньогосподарську бухгалтерію (рис. 8.3).

Функціонально-комбінований тип організаційної побудови апарату обліку характерний для великих господарств — комбінатів, об’єднань, асоціацій.

При цьому типова структура апарату будується за функціональним розподілом управління, створюються спеціальні підрозділи, які виконують предметно-замкнені облікові процеси. Цей тип організаційної побудови передбачає передачу частини прав головного бухгалтера (головного економіста) керівникам секторів (підвідділів) (рис. 8.4).

Двофакторна  організаційна структура апарату бухгалтерського обліку

Рис. 8.3. Двофакторна організаційна структура апарату бухгалтерського обліку, контролю та аналізу

Одним із важливих елементів розробки структури апарату бухгалтерського обліку, контролю та аналізу є формування системи посад.

В основу вибору посад покладено характер, склад та обсяг функцій, які виконуватиме працівник у цій організації. Службова посада є первинним елементом структури.

Cистема відібраних посад має повністю відповідати вимогам та відображувати прийняту структуру апарату бухгалтерського обліку, контролю та аналізу і бути засобом ефективного використання людського потенціалу та сприяти цілям управління. Істотні зміни у поділ та кооперування праці вносять такі елементи організації, як застосування обчислювальної техніки, і насамперед ПК.

Орієнтовна структурна побудова апарату бухгалтерської служби  комбінату

Рис. 8.4. Орієнтовна структурна побудова апарату бухгалтерської служби комбінату за комбіновним функціональним типом 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн