Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая

8.2.4. Госпрозрахункові (централізовані) бухгалтерії

Останнім часом певного поширення набули госпрозрахункові централізовані бухгалтерії, які організовують для обслуговування окремих однорідних підприємств у великих містах або однорідних організацій, установ. За цієї форми організації на підприємствах, в установах та організаціях бухгалтерії скасовують, а замість них створюють обліково-контрольні групи. Основною функцією цих підрозділів на підприємствах є формування первинних документів для обліку, оперативний контроль за господарською діяльністю. Документи передають на обчислювальні центри централізованої бухгалтерії, де їх обробляють, а також видають відповідні машинограми аналітичного і синтетичного обліку, розрахунків тощо; складають звітні форми за програмою для різних рівнів управління. Такі госпрозрахункові (централізовані) бухгалтерії є самостійними госпрозрахунковими господарствами, які обслуговують облікові, контрольні і аналітичні потреби того чи іншого господарства. Централізована бухгалтерія має свій статут, рахунок у банку.

Структура централізованої бухгалтерії формується залежно від умов роботи, обсягу, змісту, територіальної віддаленості та інших факторів. До складу централізованої бухгалтерії можуть входити такі підрозділи: обліково-контрольні відділи, сектори, групи, обчислювальний центр, функціональні сектори, господарський відділ та ін.

Можлива й така організаційна побудова централізованої бухгалтерії, коли сектори чи групи створюють за оперативно-виробничим принципом. У такому разі групи не лише виконують однорідні роботи, а й обслуговують кілька однорідних господарств.

На обліково-контрольні групи покладено контроль за формуванням первинних документів, проведення інвентаризацій, підготовка документів для передавання до централізованої бухгалтерії, відповідних машинограм, звітних форм тощо.

Взаємодія централізованої бухгалтерії і підприємств, що їх вона обслуговує, відбувається згідно з відповідними договорами. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн