Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

8.3.6. Методика розробки посадових інструкцій

Посадова інструкція — це нормативний документ, в якому визначено завдання, права, обов’язки і відповідальність посадової особи. Її розробляють щодо конкретної штатної посади.

У посадовій інструкції розкривають функціональну структуру діяльності посадової особи як комплексу елементів: цілей завдання і програм; функцій, форм і методів управління; інформації, технічних засобів управління.

Структура типової посадової інструкції облікового працівника може бути такою: назва посади; загальні положення, цілі і завдання, права і обов’язки; відповідальність; взаємозв’язок з іншими посадовими особами; критерії оцінки виконання обов’язків; оклад і премія; порядок призначення, звільнення і заміщення посади; висновок.

Діяльність посадової особи спрямована на реалізацію ряду завдань, які випливають із загальних завдань структурного підрозділу і об’єкта управління в цілому. Досягнення посадовою особою поставлених перед нею завдань забезпечується виконанням відповідних завдань, які випливають із завдань підрозділу, підприємства.

У посадовій інструкції докладно висвітлюють права, обов’язки і відповідальність посадової особи. Основою для визначення завдань і обов’язків є кваліфікаційний довідник посад службовців.

Розділи інструкцій, що висвітлюють завдання, обов’язки, відповідальність, мають ґрунтуватися на застосуванні форм і методів управління, економіко-математичних методів тощо.

У посадовій інструкції фіксують два види взаємовідносин посадової особи з іншими працівниками: між безпосереднім керівником і підлеглими працівниками. Є ще один важливий вид взаємовідносин посадової особи функціонального характеру — з рівними їй за рангом. Функціональні відносини передбачають співробітництво, координацію, консультації. Однак і ці відносини не розкривають повністю міжпосадових взаємозв’язків, оскільки немає деяких зв’язків посадових осіб вищих ланок управління з нижчими (підвідомчими одиницями).

За умов застосування ПК особливого значення набувають зв’язки і взаємостосунки посадової особи апарату управління підприємства, об’єднання (міністерства) з працівниками ОЦ різних напрямів: методологічне керівництво постановкою завдань, передавання робіт на ОЦ, приймання їх від працівників ОЦ, постійне вдосконалення діяльності апарату управління на основі застосування ПК та економіко-математичних методів. Важлива сувора регламентація процесів взаємодії з ОЦ автоматизації управлінських робіт: здавання і приймання робіт. У посадових інструкціях ці питання розглянуто лише в загальних рисах, за напрямами робіт, а докладно — в інших регламентаційних документах.

Додержання посадової інструкції має бути покладене в основу оцінки роботи працівника. У разі правильної системи критеріїв такої оцінки і відповідному моральному і матеріальному стимулюванні вона може сприяти підвищенню продуктивності й ефективності праці.

Посадові інструкції не повинні бути трафаретними для всіх управлінських посад. Залежно від трьох основних категорій управлінського персоналу їх поділяють на три види: для керівників, спеціалістів і технічних виконавців. Завдання, функції, особливо щодо реалізації їх, характер відповідальності, форми стимулювання різних категорій управлінського персоналу відрізняються. Так, особливістю обов’язків керівника (наприклад, головного бухгалтера), на відміну від спеціалістів і технічних виконавців, є координація дій працівників, контроль за їхньою діяльністю. Якщо говорити про відповідальність, то, наприклад, за масштабами функцій і дій посадових осіб вона різна для кожної із трьох категорій управлінського персоналу. Зазначені та інші відмінності в здійсненні завдань, функцій, відповідальності повинні знайти відображення в посадових інструкціях. Отже, основою розробки посадових інструкцій працівників обліку й аналізу є кваліфікаційний довідник посад службовців, положення про керований об’єкт (підприємство, організація та ін.), типові посадові інструкції, методичні вказівки з розробки посадових інструкцій.

Посадові інструкції слід розробляти одночасно комплексно як по підрозділу апарату управління, так і в цілому по підприємству, з тим, аби врахувати реалізацію поставлених перед ними цілей і завдань, уникнути дублювання і забезпечити необхідні організаційні взаємозв’язки і функціональні відносини між посадовими особами.

Для того щоб посадові інструкції були дійовими, конкретними, дуже важливо провести ретельне обстеження в розрізі посадової інструкції по кожному працівнику, охарактеризувати діяльність посадової особи. Складовими елементами такої діяльності є дія, процедура і функція. Дія — первинний елемент діяльності управлінської особи, що полягає у формуванні або передаванні певного показника господарської діяльності. Процедура є сукупністю дій, необхідних для того, щоб одержати інформаційне повідомлення (документ). Функція посадової особи — це сукупність процедур для здійснення тієї або іншої цілі, завдання.

Відповідно до зазначеного поділу технології управлінської діяльності посадової особи здійснюють її обстеження та проектування.

З кожної дії, процедури в процесі обстеження і проектування визначають характер рішення. Так, на деяких підприємствах виділено п’ять рішень за типами:

• «хто» — відносно працівників, відповідальних за виконання рішень, формування показників, даних тощо;

• «що» — відносно того, що має бути виконано (проведення заходів, видавання інформації);

• «коли» — відносно строків виконання завдання, одержання інформації;

• «де» — відносно місця виконання завдання, заходів тощо;

• «скільки» — за обсягом забезпечення завдання, надання інформації.

При обстеженні й аналізі функцій, відповідальності та інших параметрів діяльності посадової особи складають цілий ряд карт, графіків, хронограм, документограм. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн