Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая

8.3.7. Особливості розробки графіків, інструкцій та інших документів

Поряд з положеннями про бухгалтерію, посадовими інструкціями про роботу облікового апарату широко використовують графіки, які їх конкретизують і деталізують. У графіках заздалегідь визначають види робіт, конкретних виконавців, заплановані і фактичні строки виконання.

Графіки розробляють керівники обліку (головні бухгалтери, завідуючі секторами), а затверджує або керівник підприємства (організації, установи) або головний бухгалтер, якщо вони розроблені структурним підрозділом бухгалтерії.

У практичній роботі бухгалтерія використовує різні графіки: як за періодом, на який їх складають, — постійні (графік облікових робіт по підприємству) і разові (графік впроваджування нормативного методу обліку витрат та калькулювання собівартості продукції), так і за технікою складання — таблично-текстові, лінійні.

Таблично-текстові графіки поділяють на зведені — у цілому по бухгалтерії або за іншим функціональним підрозділом апарату управління; структурні — за секторами, групами бухгалтерії та іншими підрозділами й індивідуальні (складають на виконувані роботи посадовою особою).

Зведений графік облікових робіт на одному з підприємств подано у табл. 8.1, аналітичних — у табл. 8.2, структурний графік роботи сектора з обліку та заробітної плати — у табл. 8.3, індивідуальний графік роботи бухгалтера з обліку праці і заробітної плати — у табл. 8.4.

Таблиця 8.1

ЗВЕДЕНИЙ ГРАФІК ОБЛІКОВИХ РОБІТ ПО БУХГАЛТЕРІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Виконувана робота

Відповідальний

Запланована дата завершення роботи, число

Позначення про виконання

Складання таких облікових реєстрів

 

 

 

журналу-ордера 1, відомості 1

Старший бухгалтер

01

 

журналу-ордера 2, відомості 2

Старший економіст-фінансист

02

 

журналу-ордера 3

Заступник головного бухгалтера

02

 

журналу-ордера 7

Старший бухгалтер

03

 

журналу-ордера 8, відомості 8

Те саме

03

 

журналу-ордера 9

»

04

 

журналу-ордера 10, відомостей 12, 15

Заступник головного бухгалтера

06

 

журналу-ордера 10/1

Те саме

07

 

журналу-ордера 11, відомості 16

Старший бухгалтер

08

 

журналу-ордера 12, відомо-сті 13

Старший економіст-фінансист

09

 

журналу-ордера 13

Старший бухгалтер

06

 

журналу-ордера 15

Старший економіст-фінансист

09

 

журналу-ордера 16, відомостей 10, 18, 18/1

Старший бухгалтер

06

 

Головної книги

Заступник головного бухгалтера

10

 

Пробного балансу

Те саме

10

 

Фінансового звіту

»

 

 

Обговорення балансу на виробничій нараді

Головний бухгалтер

11

 

Підготовка проекту наказу за результатами аналізу і подання балансу

Те саме

12

 

Подання балансу

»

12

 

Таблично-текстові графіки складають найчастіше строком на місяць, проте вони можуть охоплювати і більш короткі (день) та тривалі (рік) періоди часу. Як правило, вони бувають постійними, але можуть бути і разовими.

Для організації разових робіт в основному застосовуються лінійні графіки. На відміну від таблично-текстового графіка, у лінійному за присудком подають не текст, а лінією позначають тривалість виконання робіт, зазначених у підметовій частині таблиці.

Таблиця 8.2

ЗВЕДЕНИЙ ГРАФІК АНАЛІТИЧНИХ РОБІТ ПО БУХГАЛТЕРІЇ ПІДПРИЄМСТВА

Виконувана робота

Відповідальний

Строк виконання, число

Позначення про виконання

Аналіз

 

 

 

витрат виробництва

Заступник головного бухгалтера

У міру надходження документів

 

собівартості продукції

Заступник головного бухгалтера

7-го, 8-го

 

виконання планів поставок та реалізації про-дукції

Економіст

10-го

 

використання прибутків, фондів економічного стимулювання

Те саме

9-го

 

стану дебіторської та кредиторської заборгованості

Головний бухгалтер

9-го

 

виконання фінансового плану та ін.

Те саме

10-го

 

Таблиця 8.3

СТРУКТУРНИЙ ГРАФІК РОБОТИ ОБЛІКОВОГО СЕКТОРАІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Виконувана робота

Час завершення робіт

Посада виконавця

Позначення про виконання

число

час

Складання розрахункових відомостей з заробітної плати

2-ге

17.00

Старший бухгалтер

 

Складання розробної таблиці № 5

3-тє

13.00

Те саме

 

Складання довідки для банку

3-тє

17.00

Економіст

 

Складання платіжних відомостей за другу половину місяця

4-те

13.00

Старший бухгалтер

 

Складання розробної таблиці № 1 «Розподіл заробітної плати»

4-те

17.00

Те саме

 

Складання оперативного зведення з аналізу витрат фонду заробітної плати за минулий місяць

5-те

17.00

Економіст

 

Оперативний контроль за виплатою заробітної плати

5—7

9.00–17.00

Старший бухгалтер

 

Складання оперативного зведення аналізу розподілу заробітної плати за статтями витрат

6-те

17.00

Економіст-фінансист

 

Приймання первинної документації з нарахування заробітної плати та утримання з неї

8—31

До 11.00

Старший бухгалтер

 

Оперативний контроль за правильністю складання первинної документації

8—31

До 11.00

 

 

Розробка первинної документації з заробітної плати

18—31

14.00–17.00

 

 

Складання платіжних відомостей на виплату заробітної плати за першу половину місяця

18-те

17.00

 

 

Складання даних на отримання коштів для виплати заробітної плати та перерахування сум утриманих податків

18-те

17.00

Економіст-бухгалтер

 

Узагальнення та нагромадження первинної інформації із заробітної плати

31-ше

17.00

Старший бухгалтер

 

Підготовка банківської документації для перерахування податків із заробітної плати

31-ше

17.00

Економіст

 

Таблиця 8.4

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ГРАФІК РОБОТИ СТАРШОГО БУХГАЛТЕРА З ОБЛІКУ ПРАЦІ ТА ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

Найменування роботи

Строк виконання

Кому передається виконана робота

Примітка

День або число

Час

І. Графік робочого дня

Приймання первинної документації з нарахування відрядної заробітної плати від цехів

Понеділок, середа

9.00–11.00

 

 

Приймання оформлених листків тимчасової непрацездатності з витягами з протоколів засідань комісій соцстраху, профкому

Вівторок, четвер

9.00–11.00

 

 

Приймання інших первинних документів з нарахування заробітної плати

Те саме

9.00–11.00

 

 

Приймання документів з утримання із заробітної плати

 

 

 

 

Контроль за правильністю оформлення первинних документів

»

9.00–11.00

 

 

Видання довідок

П’ятниця

9.00–11.00

 

 

Обробка первинних документів

Щодня

11.00–13.00

 

 

Складання нагромаджувальних реєстрів, узагальнення інформації

Те саме

14.00–17.00

 

 

ІІ. Графік місяця

Складання облікових відомостей із заробітної плати

2-ге

14.00–17.00

Економісту-фінансисту

 

Складання розробленої таблиці № 5

3-тє

14.00–17.00

 

Складання та оформлення платіжних відомостей за другу половину минулого місяця

4-те

 

Старшому касиру

 

Складання розробленої таблиці № 1 «Розподіл заробітної плати»

4-те

9.00–11.00

Заступник головного бухгалтера

 

Складання і оформлення платіжних відомостей на виплату заробітної плати за першу половину поточного місяця

15—18

9.00–11.00

Старшому касиру

 

Підготовка облікових відомостей

25—31

9.00–11.00

 

  
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн