Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

9.5. Впровадження проекту в дію

На цій стадії здійснюються такі етапи: підготовка бухгалтерії і в цілому підприємства до впровадження автоматизованої системи у дію; навчання персоналу користувача (організація навчання роботи бухгалтерів-операторів та інших працівників на ПЕОМ на робочому місці з виконанням безпосередніх функцій, забезпечення їх робочими інструкціями, впровадження класифікаторів і кодифікаторів та ін.); комплектація системи автоматизованого обліку (отримання комплектуючих, матеріалів); будівельно-монтажні роботи; пуско-налагоджувальні роботи (налагодження технічних засобів, постановка та налагоджування програм, підготовка до експериментальної експлуатації, проведення попередніх випробувань); проведення експериментальної експлуатації, випробувань; усунення недоліків, здавання системи автоматизованого обліку у промислову експлуатацію.

Процес впровадження у дію розробленого проекту включає такі етапи: проведення дослідної експлуатації, приймально-здавальне впровадження, здавання в промислову експлуатацію.

Дослідна експлуатація завдань обліку, аналізу та контролю передбачає виконання таких робіт:

• підготовку підприємства до проведення дослідної експлуатації завдань;

• розробку програми і складання плану-графіка робіт;

• проведення дослідної експлуатації;

• аналіз результатів дослідної експлуатації, коригування проектної документації;

• затвердження документації щодо проведення дослідної експлуатації і здавання завдань у промислову експлуатацію.

У період проведення дослідної експлуатації завдань проводиться перевірка готовності облікового персоналу до роботи в умовах використання ПК. Дослідна експлуатація здійснюється у реальних виробничих умовах.

До проведення дослідної експлуатації розробляють план-графік робіт, у якому конкретизують перелік робіт, передбачених планом оргтехзаводів, строки початку і закінчення роботи; посаду, прізвище, ім’я, по батькові відповідального виконавця; форму подання закінченої роботи.

В акті про завершення роботи зазначають найменування і дату завершення роботи, висновок про результати проведених робіт.

У програмі дослідної експлуатації визначають порядок і обсяги проведення її, склад функцій підсистеми або завдань, перелік технічного, програмного, інформаційного забезпечення; умови і строки проведення випробувань; заходи ліквідації недоліків та внесення змін у технічну документацію; вказівки щодо форми завершення дослідної експлуатації.

Завершальним етапом є акт приймання у промислову експлуатацію, який повинен містити найменування завдання або підсистеми обліку, аналізу, контролю; найменування документів, на основі яких розроблено завдання або підсистему; період часу роботи комісії; перелік документів; основні результати виконаної роботи; оцінку економічної ефективності; рішення комісії про прийняття підсистеми у промислову експлуатацію. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн