Главная  - Бухгалтерский учет, аудит  - Книги  - Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
Організація бухгалтерського обліку, економічного контролю та аналізу - Сопко В.
<< Содержание < Предыдущая

11.5.3. Визначення економії від впровадження проекту

Економія, яка виникла у зв’язку з удосконаленням фінансово-господарської діяльності, виявляється у зменшені собівартості продукції та визначається за формулою:

економія від впровадження проекту,

де Руч — річна економія витрат r-го виду, що входить у собівартість, яка виникає у зв’язку з використанням для прийняття рішень вихідної інформації;

річна  економія витрат,

де Куз — коефіцієнт зменшення витрат r-го виду, %; Сг — сума витрат r-го виду у собівартості, тис. грн.

Значення коефіцієнта зменшення деяких видів витрат у зв’язку з посиленням бухгалтерського контролю за господарською діяльністю встановлюється з урахуванням конкретних ситуацій впровадження АІСО.

Економія у сфері інформації визначається за формулою:

Економія у сфері інформації,

деСо — річні витрати на обробку бухгалтерської інформації у розрахунковому році за технології та організації праці, яка була до впровадження автоматизованої системи обробки інформації (тис. грн.); СІ — річні витрати на обробку бухгалтерської інформації в розрахунковому році в умовах технології та організації праці, яка запроваджена з виконанням автоматизованої обробки інформації (тис. грн.).

Річні витрати на обробку бухгалтерської інформації в умовах, які діяли до впровадження автоматизованої системи обробки інформації, визначаються за формулою:

 Річні витрати на обробку бухгалтерської інформації

де З — середньочасова заробітна плата робітника бухгалтерського апарату з урахуванням допоміжної заробітної плати, відрахувань на соціальне страхування та адміністративно-господарських витрат;

трудоємність робіт — трудоємність робіт, виконаних апаратом підприємства по і-й дільниці обліку при технології та організації обробки інформації (людино-год); п — кількість дільниць обліку.

трудоємність робіт,

де трудоємність робіт— трудоємність робіт, виконуваних бухгалтерським апаратом по і-й дільниці обліку при технології та організації праці, які були до впровадження автоматизованої системи обробки інформації, людино-год;

— індекс змін обсягу робіт по і-й дільниці обліку

індекс змін обсягу робіт ,

де — кількість документорядків відповідно до впровадження обробки інформації.

Результати розрахунку економічної ефективності впровадження автоматизованої системи обробки інформації наводяться в таблиці, яка має такий вигляд:

Найменування показника

Умовне позначення

Числове значення

Річна економія, тис. грн.

Еріч

 

Річний економічний ефект (тис. грн.)

Е

 

Розрахунковий коефіцієнт економічної ефективності одноразових витрат

Ер

 

Розрахунковий строк окупності одноразових витрат, рік

Ток

  
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн