Главная - Финансы - Книги - Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
Аналіз банківської діяльності - Герасимович А.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

9.1.4. Аналіз конкурентоспроможності банку щодо розрахунково-касового обслуговування клієнтів

В умовах конкуренції і можливостей клієнта щодо вибору обслуговуючого банку, конкурентоспроможність розрахунково-касових послуг, які банк надає клієнтам, має вагоме значення для розширення його клієнтської бази.

Аналіз конкурентоспроможності послуг банку включає такі етапи:

 • визначення ринку банку, що включає географічну зону, клієнтів, ідентифікацію банків-конкурентів;
 • визначення показників конкурентоспроможності розрахунково-касового обслуговування;
 • порівняльний аналіз показників конкурентоспроможності банку з показниками банків-конкурентів;.
 • висновки щодо напрямів підвищення конкурентоспроможності банку на ринку розрахункових і касових послуг.

Аналіз ділянки ринку банку здійснюється в складі маркетингового дослідження.

Показники конкурентоспроможності банківських послуг є типовими для ринку послуг, але мають враховувати особливості банківської діяльності.

Аналіз конкурентоспроможності розрахунково-касових послуг здійснюється за такими показниками:

 • наявність розвиненої мережі структурних підрозділів, які надають розрахункові та касові послуги (кількість і типи);
 • кількість банкоматів;
 • кількість торговельних (банківських) терміналів та інших електронних пристроїв;
 • зручність розташування;
 • кількість імпринтерів;
 • послуги, які надає банк, порівняно з особливостями та характеристиками послуг банків-конкурентів;
 • наявність вільного входу до місця здійснення операції;
 • зручність місця проведення операції для клієнта;
 • рівень конфіденційності операції;
 • тривалість надання послуги;
 • тривалість операційного часу банку;
 • регламент обміну інформацією по каналах зв’язку при електронній формі розрахункових документів;
 • можливість філії щодо надання всього переліку послуг, які надає головний банк;
 • своєчасність здійснення переказів;
 • кількість випадків і сума пені за перевищення нормативного терміну проходження платежів;
 • термін замовлення для зняття з рахунка готівкових коштів;
 • рівень тарифів на послуги відносно рівня тарифів банків-конкурентів;
 • розмір плати банком клієнтові за тимчасове користування залишком коштів на його поточному рахунку;
 • періодичність сплати банком клієнтові процентів за користування залишком коштів на його поточному рахунку;
 • розмір пені, яку клієнт сплачує банку у випадку несвоєчасного повідомлення банку про факти помилкового зарахування коштів на рахунок та /чи несвоєчасного їх повернення;
 • розмір пені, яку клієнт сплачує банку у випадку несвоєчасної оплати послуг банку;
 • наявність технічних засобів зв’язку для отримання інформації про стан рахунку;
 • можливість проведення електронних банківських операцій.

Аналіз конкурентоспроможності розрахунково-касових послуг здійснюється окремо для оптового і роздрібного ринку у зв’язку з різними умовами надання послуг, різними критеріями оцінки якості послуг юридичними і фізичними особами, різним ступенем відкритості інформації на цих сегментах. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн