Главная  - Экономика  - Энциклопедии  - Економічна енциклопедія. Літера А
Економічна енциклопедія. Літера А
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

А, АН [А, АН]

(від грец. а, аn - заперечення, відсутність) - заперечення певних дій, протидій. Напр., алогічний, афонія, анаероби.

ААА [ААА]

- найвищий рейтинг (оцінка) облігацій найвищої якості, що випускають корпорації США і високо котируються основними рейтинговими компаніями.

АБАНДОН [АБАНДОН]

(фр. abandon - відмова) - відмова власника страхового полісу застрахованої особи (переважно судно- чи вантажовласника) від своїх прав на застраховане майно на користь страхової компанії з метою одержання від неї повної страхової суми.

АБДИКАЦІЯ [АБДИКАЦИЯ]

(від латин. аb-dicatio - зречення) - зречення, відмова від престолу, влади, посади, сану, права власності тощо.

АБЄКОР [АБЕКОР]

(англ. АВЕСОR-Аssосіаted. Ваnks of Europe Corporation) - абревіатурне написання назви "Асоційовані банки Європейської корпорації" - міжнародного банківського об'єднання, створеного у 1971 р. з метою розробки програм удосконалення банківської справи, проведення відповідних наукових досліджень, уніфікації обліку, обміну інформацією тощо.

АБІТУРІЄНТ [АБИТУРИЕНТ]

(від латин. abituriens - той, хто збирається йти) - особа, яка вступає до вищого чи середнього навчального закладу. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн