Главная - Маркетинг - Книги - Маркетинг - Павленко А. Ф., Войчак А. В.
Маркетинг - Павленко А. Ф., Войчак А. В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Завдання для самоконтролю

 1. Дайте визначення маркетингової товарної політики. Охарактеризуйте сутність трьох її складових.
 2. Розкрийте сутність маркетингової концепції товару. Назвіть головні атрибути товару.
 3. Поясніть сутність концепції життєвого циклу товару. Накресліть і поясніть графік класичної моделі життєвого циклу товару, назвіть її основні етапи.
 4. Розкрийте сутність маркетингових дій на різних етапах життєвого циклу товару.
 5. Накресліть кілька графічних зображень життєвих циклів товарів. Поясніть їх сутність.
 6. Що таке конкурентоспроможність товару? Поясніть сутність концепції.
 7. Розкрийте сутність трьох головних методів оцінки конкурентоспроможності товарів.
 8. Дайте визначення понять «товарний асортимент» і «товарна номенклатура».
 9. Поясніть методику розрахунку товарного асортименту через визначення рівня беззбитковості.
 10. Охарактеризуйте сутність процесів елімінування товарів підприємства
 11. Поясніть сутність понять «диференціація» і «диверсифікація». Охарактеризуйте різновиди диверсифікації.
 12. Охарактеризуйте основні проблеми управління продукцією підприємства.
 13. Назвіть і охарактеризуйте основні організаційні форми управління продукцією підприємства.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС