Главная - Маркетинг - Книги - Маркетинг - Павленко А. Ф., Войчак А. В.
Маркетинг - Павленко А. Ф., Войчак А. В.
<< Содержание < Предыдущая

Завдання для самоконтролю

 1. Що таке маркетингова цінова політика?
 2. Назвіть чинники, що обумовлюють значення маркетингової цінової політики.
 3. Охарактеризуйте роль маркетингової цінової політики на різних типах ринку.
 4. Охарактеризуйте види маркетингової цінової політики залежно від форм її реалізації.
 5. Назвіть основні етапи маркетингового розрахунку цін в їх логічній послідовності.
 6. Назвіть можливі цілі маркетингового розрахунку цін.
 7. Назвіть і охарактеризуй те можливі обмеження маркетингового ціноутворення.
 8. Дайте характеристику поняття «цінова еластичність попиту». Поясніть як вона вимірюється.
 9. Назвіть та охарактеризуйте види витрат на виробництво та реалізацію продукції.
 10. Поясніть сутність таких маркетингових цінових політик:
 11. поступового зниження цін;
 12. «знімання вершків»;
 13. проникнення;
 14. диференціювання цін;
 15. престижних цін;
 16. психологічно комфортних цін;
 17. «шикування» цін;
 18. послідовного просування сегментами ринку;
 19. «збиткового лідера»;
 20. гнучких цін;
 21. стабільних цін;
 22. цін ринкової переваги;
 23. цін на товари, зняті з виробництва;
 24. цін виживання.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС