Главная  - Маркетинг  - Книги  - Маркетинг - Павленко А. Ф., Войчак А. В.
Маркетинг - Павленко А. Ф., Войчак А. В.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Завдання для самоконтролю

1. Дайте визначення маркетингової політики розподілу.

2. У чому полягає корисність маркетингової політики розподілу?

3. Дайте визначення каналів розподілу.

4. Назвіть та охарактеризуйте функції каналів розподілу.

5. Назвіть та поясніть основні критерії, які визначають ефективність діяльності каналів розподілу.

6. Поясніть сутність, переваги і недоліки прямих та опосередкованих каналів розподілу.

7. Поясніть сутність каналів розподілу прямого і зворотного ходу.

8. Наведіть приклади каналів розподілу товарів промислового та споживчого призначення.

9. Поясніть суть т ермінів «довжина та ширина» каналів розподілу.

10. Назвіть основні типи суб’єктів каналів розподілу.

11. Поясніть актуальність формування каналів розподілу.

12. Назвіть та прокоментуйте сутність трьох головних питань формування каналів розподілу.

13. У чому полягає сутність щільності розподілу? Назвіть та охарактеризуйте три її типи.

14. Назвіть основні етапи алгоритму формування каналів розподілу в їх логічній послідовності.

15. Назвіть випадки, коли постає потреба у формуванні каналів розподілу.

16. Наведіть приклади цілей розподілу.

17. Поясніть, що означає визначення завдань розподілу.

18. Назвіть три змінні, які розглядають за вибору структури каналу розподілу.

19. Назвіть обмеження, які розглядаються за вибору варіантів каналу розподілу.

20. Поясніть сутність таких методів остаточного вибору структури каналу розподілу:

  • метод Аспінвола;
  • метод Ламберта;
  • науково-управлінський метод;
  • змішаний суб’єктивно-об’єктивний підхід;
  • вартісний підхід.


 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Продажа баннеров УБС