Главная  - Финансы  - Книги  - Фінанси підприємств - Поддєрьогін А.М.
Фінанси підприємств - Поддєрьогін А.М.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО РОЗДІЛУ З

1. Дайте характеристику грошових надходжень та поясніть їх необхідність для підприємств.

2. Назвіть види грошових надходжень з внутрішніх та зовнішніх джерел.

3. Дайте характеристику виручки від реалізації продукції.

4. Назвіть фактори, що впливають на абсолютну суму виручки від реалізації продукції.

5. Дайте характеристику цін на продукцію і фактори, що на них впливають.

6. Розкрийте порядок розподілу виручки від реалізації продукції на підприємстві.

7. Розкрийте порядок визначення цін на продукцію.

8. Охарактеризуйте дохід підприємства від фінансово-інвестиційної діяльності.

9. Дайте визначення валового і чистого доходу підприємства. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн