Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая

1.5. Тематика рефератів з курсу «Основи охорони праці»

Науково-технічний прогрес і безпека праці.

Вдосконалення умов праці на підприємстві.

Соціально-економічна оцінка умов праці.

Управління охороною праці на підприємстві.

Економічні методи управління умовами та охороною праці.

Травматизм і захворювання на виробництві.

Страхування виробничих ризиків.

Планування поліпшення умов праці на основі колективного договору.

Контроль за охороною праці на підприємстві.

Сучасна економіка умов і охорони праці.

Удосконалення механізму витрат, пов’язаних з поліпшенням умов праці.

Економічне стимулювання підприємств, спрямоване на поліпшення умов праці.

Економічна відповідальність підприємств за порушення нормативних актів про охорону праці.

Світовий досвід управління умовами та охороною праці.

Фінансування заходів щодо поліпшення умов і охорони праці.

Вплив ринкових відносин в економіці на стимулювання поліпшення умов і охорони праці (досвід західних країн).

Форми й методи регулювання відповідальності підприємств за порушення законодавчих та нормативних актів з охорони праці.

Методи оцінки стану умов праці.

Стимулювання природоохоронної діяльності підприємств.

Оцінка соціальної та соціально-економічної ефективності заходів з поліпшення умов і охорони праці.

Реформування системи охорони праці.

Розвиток соціального партнерства в галузі охорони праці.

Охорона праці та соціальний захист.

Атестація робочих місць за умовами праці.

Розвиток охорони праці в Україні.

Міжнародне співробітництво в галузі охорони праці.

Колективний договір як правовий інструмент поліпшення умов і охорони праці.

Сучасні проблеми поліпшення умов праці.

Соціальна спрямованість перебудови управління умовами праці.

Травматизм на виробництві та його соціально-економічні наслідки.

Досвід зарубіжних країн у реалізації заходів з охорони праці.

Запобігання нещасним випадкам та професійним захворюванням і система відкомпенсовування шкоди від них у Федеративній Республіці Німеччині.

Науково-технічний прогрес і безпека праці.

Система захисту працівників на виробництві та її вдосконалення.

Психологічне та інженерне забезпечення охорони праці.

Організація охорони праці в Японії.

Порядок організації державного нагляду за охороною праці.

Науково-технічне та соціальне забезпечення охорони праці в Україні.

Соціально-економічне значення охорони праці.

Охорона праці та соціальний захист в Україні: стан, проблеми, перспективи.

Охорона праці як основний напрямок соціальної політики України.

Шкідливі виробничі фактори та засоби захисту від них.

Актуальні проблеми гігієни праці.

Система управління охороною праці на підприємстві.

Принципи організації та функціонування системи управління охороною праці на підприємстві.

Планування та стимулювання діяльності з охорони праці.

Формування ринкових відносин і завдання підприємств у галузі охорони праці.

Система соціального захисту від професійних ризиків.

Фінансування заходів з поліпшення умов охорони праці.

Застосування комп’ютерних методів, прикладного та інформаційного забезпечення охорони праці. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн