Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

1.2. Термінологічний словник

Виробниче середовище — це середовище, де людина здійснює свою трудову діяльність.

Гуманізація праці — профілактика перевтоми, професійних захворювань, запобігання виробничому травматизму, підвищення змістовності праці, створення умов для всебічного розвитку особистості.

1.3. Навчальні завдання

Завдання 1. Прочитайте та законспектуйте рекомендації МОП щодо факторів виробничого середовища, які впливають на працездатність людини в процесі виробництва.

Завдання 2. Що б ви могли додати до такої інформації? Державна політика України щодо охорони праці має виходити з конституційного права кожного громадянина на належні безпечні і здорові умови праці та пріоритету життя і здоров’я працівника по відношенню до результатів виробничої діяльності підприємства.

Завдання 3. Визначте взаємозв’язок дисципліни «Основи охорони праці» з іншими дисциплінами та охарактеризуйте його.

Завдання 4. Підготуйте реферати.

1.4. Контрольні запитання

Дайте визначення поняття «виробниче середовище».

Назвіть чинники виробничого середовища, що впливають на працездатність людини в процесі виробництва.

Що є предметом курсу «Основи охорони праці» і які методи дослідження використовуються при дослідженні охорони праці?

Назвіть основні завдання курсу «Основи охорони праці».

Який зв’язок курсу «Основи охорони праці» з науками, що їх ви професійно вивчаєте?

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 1

РозділV. п.4 с.3—7; п.5 с.5—20; п.6; п.7 с.3—5; п.9; п.10; п.15. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн