Главная - Прочие дисциплины - Книги - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая

4.2. Термінологічний словник

Небезпечна зона — це простір, у якому можливий вплив на працівника небезпечного або шкідливого виробничого фактора.

Травма — це тілесне пошкодження, тобто порушення цілісності тканин та органів тіла в результаті зовнішнього впливу, що супроводжується розладом функцій окремих органів чи всього організму.

Виробнича травма — це травма, отримана працівником на виробництві та викликана невиконанням вимог безпеки праці.

Виробничий травматизм — сукупність виробничих травм.

Нещасний випадок — пригода, що викликала травму.

Нещасний випадок на виробництві — випадок, що стався внаслідок дії на працівника небезпечного чи шкідливого виробничого фактора під час виконання працівником трудових обов’язків чи завдання керівника робіт.

Нещасливий випадок на виробництві трактується як сукупність двох неодмінних складових: факту виконання працівником трудових обов’язків і наявності небезпечного виробничого фактора, від дії якого працівник власне й постраждав (ДСТУ 2293-93 п. 25)*4.

*4: {Державний стандарт України «Охорона праці. Термін та визначення. ДСТУ 2293-93». Документ набув чинності в 1995 р.}

Трудове каліцтво — втрата здоров’я працівника внаслідок травми (чи нещасного випадку), яка сталася під час виконання трудових обов’язків (ДСТУ 2293-93 п. 30).

Професійними захворюваннями вважаються захворювання, які виникли виключно в результаті здійснення професійної діяльності з використанням шкідливих речовин або при певних видах робіт.

Засіб захисту — засіб, застосування якого виключає або знижує дію на одного або кількох працівників небезпечних і (або) шкідливих виробничих факторів.

4.3. Навчальні завдання

Завдання 1. Визначте коефіцієнт частоти і тяжкості травматизму, а також загальний коефіцієнт травматизму.

Вихідні дані:

 

Механічний цех

Ливарний цех

1999 р.

2000 р.

1999 р.

2000 р.

1. Кількість працівників

250

240

220

200

2.Кількість нещасних випадків

3

3

5

4

3.Загальна кількість днів непрацездатності

79

81

158

182

Завдання 2. Визначте коефіцієнт частоти, тяжкості травматизму, а також загальний коефіцієнт травматизму.

Вихідні дані:

 

1998 р.

1999 р.

2000 р.

1. Кількість працівників підприємства

3680

3200

2880

2. Кількість нещасних випадків

61

60

48

3. Загальна кількість днів непрацездатності

1300

1210

1015

Завдання 3. Визначте та проаналізуйте показники: частоти та тяжкості травматизму, непрацездатності та летальності.

Вихідні дані:

 

1999 р.

2000 р.

Чисельність працівників, з якими стався нещасний випадок з втратою працездатності

42

30

В тому числі зі смертельним наслідком

2

1

Кількість днів непрацездатності через травматизм

185

132

Середньоспискова чисельність працівників

2580

2620

Завдання 4. Розрахувати економічний ефект від скорочення суми виплат з фонду соціального страхування за період непрацездатності від зниження травматизму і захворюваності.

Вихідні дані:

1. Непрацездатність, пов’язана з виробничим травматизмом, днів

51

2. Показник для визначення тимчасової непрацездатності у зв’язку з травмами та захворюванням, грн.

89200

3. Тимчасова непрацездатність, пов’язана з умовами праці, чол. днів

6460

4. Непрацездатність по захворюваннях, пов’язаних із несприятливими умовами праці, днів

621

Завдання 5. Розрахувати економічний ефект від скорочення суми виплат з фонду соціального страхування за період зниження непрацездатності від зниження травматизму і захворюваності.

Вихідні дані:

1. Непрацездатність, пов’язана з виробничим травматизмом, днів

68

2. Показник для визначення тимчасової непрацездатності у зв’язку з травмами та захворюванням, грн.

95100

3. Тимчасова непрацездатність, пов’язана з умовами праці, чол. днів

6510

4. Непрацездатність по захворюваннях, пов’язаних із несприятливими умовами праці, днів

705

Завдання 6. Визначте коефіцієнт частоти, тяжкості травматизму, загальний коефіцієнт травматизму та динаміку виробничого травматизму.

Вихідні дані:

 

1998 р.

1999 р.

2000 р.

1. Кількість працівників підприємства

2780

2590

2400

2. Кількість нещасних випадків

50

49

48

3. Загальна кількість днів непрацездатності

1120

1205

1280

Завдання 7. Визначте рівень безпеки праці.

Вихідні дані: у ливарному цеху кількість днів, втрачених внаслідок травматизму — 45, мікротравм — 4, чисельність працівників цеху — 210 чол., кількість робочих днів у місяці — 25.

Завдання 8. Визначте рівень безпеки праці.

Вихідні дані:

Кількість днів, втрачених внаслідок травматизму — 51

Кількість мікротравм — 6

Чисельність працівників — 310

Кількість робочих днів за місяць —20

Завдання 9. Визначте коефіцієнт працездатності праців- ників.

Вихідні дані:

Цех

Кількість днів, втрачених внаслідок травматизму і захворювань

Чисельність працівників

Фонд робочого часу одного працівника (кількість робочих днів)

Механічний

151

195

25

Термічний

168

205

25

Ливарний

181

270

25

Завдання 10. Визначте коефіцієнт працездатності працівників.

Вихідні дані:

Цех

Чисельність працюючих

Фонд робочого часу одного працівника (кількість робочих днів)

Кількість днів, втрачених внаслідок травматизму і захворювань

Механічний цех № 1

312

24

151

Механічний цех № 2

270

24

168

Механічний цех № 3

225

24

181

Завдання 11. За даними таблиць 1, 2 проаналізуйте загальний стан травматизму в розрізі міністерств і відомств, стан виробничого травматизму зі смертельними наслідками за 1999р. по регіонах та напрямках нагляду.

Таблиця 1

СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ТА СУМИ ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ І ДОПУЩЕНІ НЕЩАСНІ ВИПАДКИ НА ВИРОБНИЦТВІ у 1996—1997 роках (в розрізі міністерств і відомств)

Міністерства і відомства

Рік

Середньоспискова чисельність працівників (тис. чол.)

Кількість потерпілих із втратою працездатності на 1 роб. день і більше та зі смертельним наслідком

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих від нещасних випадків на виробництві, включаючи померлих, із втратою працездатності на 1 роб. день і більше (тис. люд.-днів)

Сума штрафів за порушення правил безпеки і допущені нещасні випадки на виробництві (тис. грн.)

всього

з них зі смертельним наслідком

1

2

3

4

5

6

7

Загалом в Україні

1996 1997

19890,970 19140,753

61624 51888

1865 1646

1390,925 1191,964

24145,764 15490,624

Мінагропром

1996 1997

4944,859 4660,954

14938 11221

636 552

311,766 252,170

1345,539 1377,662

Мінвуглепром

1996 1997

673,275 611,498

32786 28282

345 287

691,982 593,067

18118,786 8805,646

Міненерго

1996 1997

331,299 317,101

436 345

36 43

11,055 10,253

174,467 267,093

Мінкультури

1996 1997

326,028 335,105

70 59

4 3

1,916 1,702

4,505 10,030

Міноборони

1996 1997

101,929 118,634

56 54

15 10

1,170 0,860

11,008 11,722

Міносвіти

1996 1997

1489,704 1438,932

310 365

22 15

7,109 8,831

4,472 4,439

 

 МОЗ

1996 1997

1290,214 1285,895

495 483

16 9

12,109 12,924

15,424 6,061

Продовження табл. 1

Міністерства і відомства

Рік

Середньоспискова чисельність працівників (тис. чол.)

Кількість потерпілих із втратою працездатності на 1 роб. день і більше та зі смертельним наслідком

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих від нещасних випадків на виробництві, включаючи померлих, із втратою працездатності на 1 роб. день і більше (тис. люд.-днів)

Сума штрафів за порушення правил безпеки і допущені нещасні випадки на виробництві (тис. грн.)

всього

з них зі смертельним наслідком

1

2

3

4

5

6

7

Мінпромполітики

1996 1997

3269,731 2884,582

6452 5721

184 195

179,175 160,612

2708,039 3185,335

Мінтранс

1996 1997

1181,718 1008,798

1535 1136

162 104

51,007 38,850

596,718 488,606

Держбуд

1996 1997

558,867 606,561

514 579

61 36

11,858 15,293

84,274 107,579

Держводгосп

1996 1997

62,430 50,862

57 43

7 6

1,367 1,084

12,488 10,196

Держкомгеологія

1996 1997

388,210 31,663

53 22

5 2

1,879 0,735

12,230 8,170

Держкомзв’язку

1996 1997

279,500 277,099

139 129

11 12

4,915 5,095

19,718 35,460

Держкомнафтогаз

1996 1997

189,708 215,993

176 168

11 28

4,371 5,813

83,149 186,688

Держлісгосп

1996 1997

119,607 124,108

171 156

21 22

5,379 4,536

51,866 32,350

 

 Держрибгосп

1996 1997

62,135 67,187

108 114

15 13

2,570 3,335

34,377 24,662

Закінчення табл. 1

Міністерства і відомства

Рік

Середньоспискова чисельність працівників (тис. чол.)

Кількість потерпілих із втратою працездатності на 1 роб. день і більше та зі смертельним наслідком

Кількість людино-днів непрацездатності у потерпілих від нещасних випадків на виробництві, включаючи померлих, із втратою працездатності на 1 роб. день і більше (тис. люд.-днів)

Сума штрафів за порушення правил безпеки і допущені нещасні випадки на виробництві (тис. грн.)

всього

з них зі смертельним наслідком

1

2

3

4

5

6

7

Укоопспілка

1996 1997

446,971 398,394

185 143

23 17

5,626 3,589

34,157 24,689

Украгропромбуд

1996 1997

196,844 173,258

185 156

19 20

5,439 3,727

44,007 53,915

Укрбуд

1996 1997

264,732 242,514

445 356

24 24

10,972 7,839

90,375 115,071

Укрбудматеріали

1996 1997

167,677 167,017

328 320

11 9

8,323 7,813

74,144 89,414

Укрмісцевпром

1996 1997

104,365
98,369

37 53

1 4

0,926 1,285

5,456 4,905

Укрмонтажспецбуд

1996 1997

96,919
87,426

168 143

16 14

4,722 3,052

50,483 43,186

Укрпобуд

1996 1997

211,521 199,481

34 31

1 5

0,514 0,562

0,763 7,912

Укррічфлот

1996 1997

8,091 6,531

20 19

3 5

0,759 0,480

13,041 3,403

Інші міністерства і відомства

1996 1997

3474,636 3732,791

1926 1790

216 211

54,016 48,437

556,258 613,430

Таблиця 2

ОПЕРАТИВНІ ДАНІ ПРО СТАН ВИРОБНИЧОГО ТРАВМАТИЗМУ ЗІ СМЕРТЕЛЬНИМИ НАСЛІДКАМИ за 1999р. порівняно з 1998 р.*

По регіонах

 

 

 

По напрямках нагляду

 

 

Адміністративні одиниці

1999

1998

 

Напрямок нагляду

1999

1998

Загалом в Україні

1388

1551

 

Вугільна промисловість

297

360

Автономна Республіка Крим

47

59

 

Гірничорудна та нерудна промисловість

32

45

Вінницька обл.

42

41

 

Нафтогазовидобуток і геологорозвідка

8

12

Волинська обл.

16

19

 

Енергетика

50

61

Дніпропетровська обл.

112

100

 

Будівництво

105

102

Донецька обл.

312

348

 

Котлонагляд, підйомні споруди

29

27

Житомирська обл.

30

31

 

Машинобудування

44

51

Закарпатська обл.

19

17

 

Металургійна промисловість

53

70

Запорізька обл.

45

59

 

Хімічна промисловість

30

37

Івано-Франківська обл.

22

25

 

Транспорт

98

117

Київська обл.

43

52

 

Зв’язок

11

4

Кіровоградська обл.

34

37

 

Використання газу для промислових потреб

8

10

Луганська обл.

101

153

 

Житлокомунгосп та побутове обслуговування

49

43

 

 Львівська обл.

45

43

 

Агропромисловий комплекс

461

498

Закінчення табл. 2

По регіонах

 

По напрямках нагляду

Адміністративні одиниці

1999

1998

 

Напрямок нагляду

1999

1998

Миколаївська обл.

27

41

 

Деревообробна, легка, текстильна промисловість

8

12

Одеська обл.

67

78

 

Невиробнича сфера

105

102

Полтавська обл.

34

41

 

Разом

1388

1551

Рівненська обл.

28

78

 

 

 

 

Сумська обл.

44

41

 

 

 

 

Тернопільська обл.

32

15

 

 

 

 

Харківська обл.

67

69

 

 

 

 

Херсонська обл.

42

59

 

 

 

 

Хмельницька обл.

40

38

 

 

 

 

Черкаська обл.

27

41

 

 

 

 

Чернівецька обл.

9

12

 

 

 

 

Чернігівська обл.

41

24

 

 

 

 

м. Київ

51

64

 

 

 

 

м. Севастополь

11

8

 

 

 

 

* Охорона праці. — 2000. — № 2.

Завдання 12.За даними таблиці 3 в програмі EXCEL зробити графіки травматизму по країнах та прокоментувати їх.

Таблиця 3

ТРАВМАТИЗМ НА ВИРОБНИЦТВІ*5

*5: {Охорона праці. — 2000. — № 2. — С. 29.}

Країна

Роки

Загальна кількість нещасних випадків

Кількість смертельних випадків

Кількість смертельних випадків на 1000 працівників

загальна

сільське господарство

гірниче виробництво

будівництво

транспорт

Велика Британія

1986 1994

180 079 159 631

373 211

0,017 0,010

0,081 0,146

0,161 0,046

0,106 0,064

0,030 0,021

Данія

1985 1994

59 117 47 716

88 75

0,033 0,029

0,150 0,093

0,330 0

0,080 0,107

0,050 0,035

Норвегія

1985 1994

12 528 26 473

89 44

0,050 0,020

0,240 0,130

0 0,130

0,100 0,080

0,090 0,020

Австрія

1985 1994

 

251 160

0,106 0,061

0,400 0,341

0,415 0,390

0,346 0,186

0,512 0,183

Німеччина

1985 1993

1 714 630 2 199 356

2626 2840

0,100 0,080

0,240 0,160

0,400 0,270

0,240 0,170

 

Польща

1990 1995

108 274 112 205

850 624

0,065 0,055

0,110 0,114

0,243 0,166

0,109 0,136

0,101 0,091

Україна

1985 1995

130 300 80 500

3000 2195

0,126 0,116

 

 

 

 

Росія

1985 1995

455 520 270 440

9820 6770

0,142 0,138

 

 

0,209 0,262

 

Білорусь

1986 1995

13 000

300

0,077 0,089

0,110 0,141

 

0,159 0,262

0,107

Завдання 13. Розглянути ситуацію: «Розслідування нещасного випадку на виробництві».

Питання:

1. З чого починається розслідування?

2. Дії очевидців нещасного випадку.

3. Дії керівника структурного підрозділу де стався нещасливий випадок.

4. Дії комісії з розслідування.

5. Навести умовне пояснення очевидців, пояснення керівника, протоколи з розслідування.

6. Скласти АКТ Н-1 та адресувати куди потрібно.

7. Визначити наслідки нещасного випадку (матеріальні втрати, матеріальну допомогу тощо).

8. Надіслати повідомлення.

Завдання 14. Назвіть джерела інформації про стан травматизму та професійної захворюваності:

а) звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки, форма № 7-ТНВ;

б) журнал реєстрації нещасних випадків;

в) звіт про причини тимчасової непрацездатності, форма № 16-ВН;

г) акт про нещасні випадки, форма Н-1;

ґ) акт про розслідування хронічного професійного захворювання;

д) звіт з праці, форма № 1-ПВ.

Завдання 15. Назвіть джерела інформації про витрати на відшкодування потерпілим внаслідок нещасних випадків:

а) звіт про травматизм на виробництві та його матеріальні наслідки, форма № 7-ТНВ (розділ 2);

б) звіт про нарахування страхових внесків, форма № 4-ПФ;

в) розрахункова відомість про кошти фонду соціального страхування, форма № 4-ФСС;

г) повідомлення про наслідки нещасливого випадку.

Завдання 16. Використовуючи закон «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності», дайте відповіді на такі запитання:

1. Завдання страхування.

2. Хто підлягає страхуванню?

3. Страхові виплати, з яких складаються грошові суми?

4. Кому сплачуються страхові суми в разі смерті потерпілого?

5. Строки проведення страхових виплат.

6. Фінансування страхування від нещасного випадку, страхові тарифи, розміри та порядок здійснення страхових внесків до Фонду соціального страхування.

Завдання 17. Розглянути ситуацію.

Працівник підприємства А був направлений тимчасово на роботу на підприємство Б, де з ним стався нещасний випадок. Хто повинен розслідувати та враховувати цей нещасний випадок?

а) підприємство А;

б) підприємство Б;

в) спільно підприємства А і Б;

г) розслідує підприємство А, враховує підприємство Б;

ґ) розслідує підприємство Б, враховує підприємство А.

Завдання 18. Спираючись на положення «Про розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на підприємствах, в установах і організаціях» визначте:

Хто відповідає на підприємстві за правильне та своєчасне розслідування нещасних випадків?

а) директор підприємства;

б) інженер з техніки безпеки;

в) голова профкому;

г) голова комісії з охорони праці підприємства;

ґ) уповноважений трудового колективу з питань охорони праці;

д) відділ охорони праці.

Завдання 19. Хто складає і підписує акт за формою Н-1 про розслідування та облік нещасних випадків?

а) комісія з розслідування нещасного випадку;

б) керівник (спеціаліст) служби охорони праці;

в) керівник структурного підрозділу;

г) директор підприємства;

ґ) представник профспілки чи уповноважений трудового колективу з охорони праці;

д) лікар.

Завдання 20. Назвіть документи, які є доказом вини власника підприємства за шкоду, заподіяну здоров’ю працівника внаслідок нещасного випадку чи професійного захворювання:

а) акт про нещасний випадок;

б) акт про професійне захворювання;

в) висновок службових осіб (органів), які здійснюють контроль та нагляд за охороною праці;

г) медичний висновок;

ґ) вирок або рішення суду;

д) рішення органів соціального страхування;

е) покази свідків.

Завдання 21. Актом за формою Н-1 оформляються лише виробничі нещасні випадки, які спричинили втрату працездатності не менше:

а) 1 години;

б) 2 годин;

в) 4 годин;

г) 6 годин;

ґ) 1 дня;

д) 3 днів.

Завдання 22. Підрахувати втрати підприємства від усіх випадків травматизму.

 

1999 р.

2000 р.

Кількість нещасних випадків

4

3

Тривалість непрацездатності, днів

по першому випадку

по другому випадку

по третьому випадку

по четвертому випадку

12
6
11
31

23
13
4

Середня заробітна плата працівника, грн.

першого травмованого

другого і третього травмованого

четвертого травмованого

200
240
300

230
250

Завдання 23. Яку суму витратив власник на одноразову допомогу?

На підприємстві у звітному році сталося 2 нещасні випадки. В першому випадку потерпілий втратив 25% працездатності. У другому — настала смерть. У потерпілого залишилася мати віком 80 років, неповнолітня дитина, а за місяць повинна народитись ще дитина. В обох потерпілих середньомісячна заробітна плата була 200 грн.

Завдання 24. Визначити узагальнений показник втрат підприємства від травматизму та захворюваності за 1996—2000 роки.

Вихідні дані:

Показники*

1996

1997

1998

1999

2000

Дт, днів

150

90

150

140

110

А, грн.

110

70

120

80

60

Бт, грн.

60

40

84

75

35

Дз, днів

350

340

365

355

335

Бз, грн.

130

85

145

133

74

Р, тис. грн.

1240

1355

1340

1400

1430

Дт — загальна кількість днів непрацездатності, внаслідок травматизму та профзахворювання.

А — середньоденна втрата прибутку від невиробленої продукції в розрахунку на один день.

Бт — середній розмір виплат за листками непрацездатності за один день усім потерпілим від травм.

Дз — загальна кількість робочих днів, що втратили за звітний період усі працівники, які хворіли.

Р — обсяг виробленої продукції за рік.

Завдання 25. Визначити суму компенсацій, яку підприємству належить виплатити потерпілому внаслідок травм, а також його можливий заробіток без втрати компенсації. Нещасний випадок стався з вини підприємства.

Номер варіанта задачі

Вихідні дані

Заробіток потерпілого до травми, грн.

Втрата працездатності в %

Пенсія з коштів соціального забезпечення, грн.

Варіант 1

200

40

30

Варіант 2

190

45

25

Варіант 3

185

35

40

Варіант 4

210

60

50

Варіант 5

220

65

50

Завдання 26. Визначити розмір відшкодування потерпілим внаслідок втрати працездатності.

Вихідні дані:

Цех

Кількість нещасних випадків

Кількість днів непрацездатності

Ступінь втрати працездатності

всього

зі смертельним наслідком

№ 1

3

1*6

150

75%

№ 2

2

50

30%

№ 3

1

45

25%

№ 4

2

20

10%

*6: {На утриманні потерпілого жінка та неповнолітня дитина.}

Середня заробітна плата тих, які працюють у цеху № 1 — 200 грн., в цеху №2 — 180 грн., в цеху № 3 — 170 грн., в цеху № 4 — 190 грн.

Завдання 27. Підготувати реферати.

4.4. Контрольні запитання

 1. Дайте визначення понять «професійне захворювання», «виробнича травма».
 2. Як класифікуються травми?
 3. Назвіть основні причини травмування на виробництві.
 4. Розкажіть про порядок розслідування нещасних випадків на виробництві.
 5. За якими показниками аналізується травматизм?
 6. Назвіть методи дослідження травматизму та їх особливості.
 7. Як здійснюється відшкодування заподіяного працівникові ушкодження здоров’я, пов’язаного з виконанням трудових обов’язків і яким є розмір відшкодування?
 8. Яким документом слід користуватися під час розслідуванні нещасних випадків?
 9. Які нещасні випадки, що сталися з працівником на виробництві, підлягають розслідуванню та обліку на виробництві?
 10. Яким документом оформляється нещасливий випадок на виробництві?
 11. На кого покладена відповідальність за своєчасне розслідування й облік нещасних випадків на виробництві?
 12. Кому відправляється акт форми Н-1 про нещасний випадок?
 13. Якими документами користуються при визначенні шкоди внаслідок втрати здоров’я на виробництві?
 14. Хто визначає ступінь втрати працездатності?
 15. Які ви знаєте основні технічні засоби безпеки?
 16. Назвіть заходи з попередження травматизму.
 17. Які нещасні випадки підлягають спеціальному розслідуванню і хто його здійснює?
 18. Які нещасні випадки за наслідками розслідування беруться на облік?
 19. Якими є соціально-економічні наслідки травматизму?
 20. Охарактеризуйте досвід інших країн у царині забезпечення безпечних умов праці.
 21. Що може служити доказом вини підприємства?
 22. Як визначити середньомісячний заробіток для розрахування розміру відшкодування шкоди, заподіяної працівникові внаслідок ушкодження здоров’я?
 23. Охарактеризуйте стан виробничого травматизму і професійного захворювання в Україні.
 24. В чому суть методу сіткового планування — побудови сіткової моделі ситуації?
 25. Розкрийте зміст закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності».
 26. Що таке засіб захисту на виробництві?
 27. Що таке засіб колективного та індивідуального захисту?
 28. Які запобіжні пристрої застосовуються для захисту людей?
 29. Що таке блокувальні пристрої та де вони застосовуються?

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 4

Розділ І п. 7, п. 14, п. 15;

Розділ V [п. 3, с. 76—88; п. 5, с. 38—53; п. 6, с. 74—88; п. 7, с. 56—65; п. 4, с. 36—48; п. 13, с. 149—157; п. 14, с. 28—37]. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн