Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая

6.2. Термінологічний словник

Охорона праці — це система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів та засобів, спрямованих на збереження здоров’я і праце- здатності людини в процесі праці.

Нормативи з охорони праці — це: норми площі та об’єму виробничого приміщення на одного працівника; нормативи умов праці на робочих місцях; нормативи з безпеки технологічних процесів, машин, механізмів, обладнання, пристроїв; норми комплектування робочих місць і екіпірування працівників засобами індивідуального захисту.

Штраф — покарання (оплата) за порушення однією зі сторін договірних зобов’язань. Має за мету зміцнення договірної дисципліни.

6.3. Навчальні завдання

Завдання 1.

1. Назвіть законодавчі акти, що регулюють охорону праці в Україні.

2. Розкрийте суть Закону України «Про охорону праці».

3. Охарактеризуйте нововведення, які визначені Законом України «Про охорону праці».

Завдання 2.

1. Як здійснюється охорона праці жінок згідно з Законом України «Про охорону праці»?

2. Назвіть перелік важких робіт та робіт із шкідливими й небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.

3. Які граничні норми підіймання і переміщення речей жінками залежно від характеру робіт?

Завдання 3.

1. Як згідно з Законом України «Про охорону праці» здійснюється охорона праці неповнолітніх?

2. Назвіть перелік важких робіт і робіт з шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.

3. Які граничні норми переміщення і пересування важких речей встановлені для неповнолітніх?

Завдання 4.

1. Назвіть види відповідальності працівників за порушення законодавства про охорону праці та охарактеризуйте їх.

2. Які розміри штрафів за порушення нормативних актів про охорону праці?

3. Охарактеризуйте порядок накладання та оплати штрафів за порушення нормативних актів про охорону праці?

Завдання 5.

1. Що являють собою державні міжгалузеві та галузеві нормативні акти про охорону праці?

2. Яким є порядок прийняття та скасування державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці?

3. Сфера поширення державних міжгалузевих і галузевих нормативних актів про охорону праці.

Завдання 6. Назвіть розміри штрафу:

а) за кожний нещасний випадок і професійне захворювання;

б) за нещасний випадок (професійне захворювання) зі смертельним наслідком;

в) у разі приховування нещасного випадку;

г) у разі несплати штрафу.

Завдання 7. За допомогою програм Internet знайдіть закони, що стосуються охорони праці та контролю за станом охорони праці на державному рівні і рівні підприємства в інших країнах. Розкрийте їх зміст. Визначте, чим вони відрізняються від Закону України «Про охорону праці».

Завдання 8.

1. Яка стаття Закону України «Про охорону праці» створює законодавчу базу для соціальних гарантій працюючих?

2. Що включає ринок страхових послуг на підприємстві?

3. За рахунок чого здійснюється фінансування соціальних гарантій працюючих?

Завдання 9. Підготувати реферати.

6.4. Контрольні запитання

1. Дайте визначення змісту поняття «охорона праці».

2. Які загальні закони України визначають основні положення з охорони праці?

3. Назвіть спеціальні законодавчі акти з охорони праці.

4. Якими є економічні методи управління охороною праці?

5. Назвіть та охарактеризуйте організаційно-технічні заходи та засоби з охорони праці.

6. Назвіть та охарактеризуйте організаційні заходи охорони праці.

7. Назвіть та охарактеризуйте технологічні заходи та засоби охорони праці.

8. Назвіть та охарактеризуйте санітарно-гігієнічні заходи охорони праці.

9. Назвіть лікувально-профілактичні заходи охорони праці.

10. Які глави Кодексу Законів про працю (КЗпП) України містять правове регулювання охорони праці?

11. Які вимоги до охорони праці жінок передбачені законодавством України?

12. Які вимоги до охорони праці неповнолітніх передбачені законодавством України?

13. Як законодавство охороняє працю жінок і неповнолітніх?

14. Назвіть права громадян на охорону праці:

а) при укладенні трудового договору;

б) під час роботи на підприємстві.

15. Якими є види відповідальності за порушення законодавства про охорону праці?

16. Які вимоги законів України «Про охорону праці», «Про колективні договори і угоди» передбачені щодо організації безпечних і нешкідливих умов праці?

17. Які ви бачите в Законі «Про охорону праці» сильні й слабкі норми?

18. Які статті Конституції України визначають питання охорони праці?

19. Назвіть нормативи з охорони праці.

ЛІТЕРАТУРА ДО ТЕМИ 6

Розділ І п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п. 5, п. 6, п. 7, п. 8, п. 9, п. 25; Розділ V п. 4, с. 10—31; п. 6, с. 17—39; п. 12, п. 14, с. 25—35.

Законодавство України (Liga Practik v. 7.1). 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн