Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая

Розділ 3. ЗАСТОСУВАННЯ КОМП’ЮТЕРНИХ МЕТОДІВ

Застосування комп’ютерних методів, прикладного та інструментального забезпечення значно підвищує якість навчального процесу, дає можливість діставати необхідну інформацію з ресурсів мережі Internet.

В програму Windows можна ввести лекції з курсу «Основи охорони праці». Програму EXCEL можна використати для виконання практичних робіт, зробити необхідні таблиці та графіки. Використання пакета Microsoft Project для управління проектом (введення дати початку/кінця проекту, розташування задач проекту — введення нової, знищення, пересування, вставка задачі, визначення терміну виконання завдання, формування графіка виконання проекту — складання списку ресурсів, його коригування, форматування таблиць і графіків проекту, формування ієрархічного проекту — введення підсумкової задачі, перегляд інформації про задачу, про ресурси, сортування та пошук даних, формування звітів).

Так виглядає екран до опитування.

Вигляд екрана під час опитування студента для виявлення знань з курсу «Охорона праці».

Одним із завдань управління охороною праці є професійний відбір. Тут бажаним є застосування комп’ютерної системи підтримки прийняття рішення СППР (DECISION GRID), зокрема методів обґрунтування вибору управлінських рішень в умовах повної визначеності.

Як приклад застосування СППР розглянемо задачу № 1.

Задача № 1. На посаду водія для перевезення балонів з хлором є три кандидатури: Іванов, Петренко, Василенко. Визначитися, кого з них взяти на цю посаду.

Прізвище

Параметри відбору

Клас

Стаж роботи

Рік народження

Іванов

________2

________15

________1963

Петренко

________1

________10

________1973

Василенко

________1

________7

________1941

Для запуску DECION GRID зі стартового меню виберемо Програми, а потім зі списку програм — Dgrid. На екрані з’явиться вікно заставки DECION GRID. Спершу слід визначити альтернативи. Для цього необхідно активізувати чарунку Alternative 1, вибрати шрифт Time New Roman, різновид Кирилица. Натискуємо на ліву клавішу мишки і набираємо Іванов. Наступний крок: необхідно ввести прізвища в другу та третю чарунки. Для визначення критеріїв активізувати чарунку Criterion 1 — Format/Criterion/Edit, визначити критерій Клас, потім визначити інші критерії.

Для визначення ваги — Weight — команди Tool/Weight, потім клік лівою кнопкою мишки, за допомогою повзунка набираємо значення від 0 до 100 (за умовчанням — 50). Більшій важливості відповідає більша вага. Для нашого випадку 95-81-40.

Після повного опису таблиці необхідно ввести конкретні значення. Активізуємо чарунку, вибираємо оцінки Poor-Fair-Excellent.

Для порівняння альтернатив — команди Tool/Compaare. Загальне ранжування показується в таблиці у рядку Overall Ranking. Тобто в нашому випадку найкращою альтернативою буде Іванов.

Графічне відображення результатів можна отримати за допомогою меню Tool/Graphs.

Створення сценарію дає можливість розглянути рішення з різних поглядів і надавати особливого значення щоразу різним змінним. Усі сценарії включають одні й ті самі критерії та альтернативи. При створенні нового сценарію можна залишити клітинки або порожніми, або зберегти всі дані попереднього сценарію.

За допомогою команди Tool/Weight пропорційно змінюємо вагу решти критеріїв. Так, вибираючи — 72-35-58, — ми отримаємо інші результати.

Для друку активізуємо перше вікно, викликаємо програму WORD. На головному меню Правка/Вставить/Печать.

Ці два сценарії можна подивитися на додатку 1 та додатку 2.

Додаток 1

Criterion

Unit

Weight

Іванов

Петренко

Василенко

Клас

95

Good

Excellent

Good

Стаж роботи

81

Excellent

Good

Excellent

Народження

40

Excellent

Fair

Poor

Overall Score

 

 

57

50

43

Додаток 2

Criterion

Unit

Weight

Іванов

Петренко

Василенко

Клас

72

Good

Excellent

Good

Стаж роботи

35

Excellent

Good

Excellent

Народження

58

Excellent

Fair

Poor

Overall Score

 

 

63

51

36

Задача № 2. На робочих дільницях А, Б, В діють три шкідливі виробничі чинники: хімічний, фізичний, психофізіологічний. Вони мають різні ступені шкідливості. На робочій дільниці А хімічний фактор має перший ступінь шкідливості, фізичний — третій ступінь, психофізіологічний — перший ступінь. На дільниці Б хімічний — перший ступінь, фізичний — другий, а психофізіологічний не має. На В має хімічний — другий ступінь, психофізіологічний — другий ступінь. Яка дільниця найшкідливіша?

Для виконання завдання заповнюємо таблицю (див. табл. 1), як при першому завданні, й отримані результати вводимо до таблиці.

Будуємо графік.

Для повного огляду будуємо його по-іншому.

Таблиця 1

Criterion

Unit

Weight

А

Б

В

Хімічні

95

Fair I

Fair I

Poor ІІ

Фізичні

81

Poor III

Poor II

Excellent нема

Психофізіологічні

40

Fair I

Excellent нема

Poor ІІ

Overall Score

 

 

43

52

55

Графік 1

Графік 2

Найменш шкідлива дільниця А — 43% шкідливості. Найбільш — В — 55% шкідливості.

[General]

Course

«охорона праці»

Description Begin

10 пит по курсу

лектор:

екзаменатор:

Description End

[Question Section]

Maximum

10

Question Begin

No l

Поняття ОХОРОНА ПРАЦІ

3 ~ система правових та технічних, соціально-гігієнічних питань

2 ~ система соціальних, економічних питань

2 ~ система економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних питань

5~ всі вище перелічені

No 2

Назвіть кількість категорій важкості

5 ~ шість

2 ~ дві

2 ~ чотири

No 3

Назвіть небезпечні і шкідливі виробничі фактори

2 ~ це рухомі машини, небезпечна напруга електричної мережі, шум, вібрація

2 ~ це фізичні та нервово-психічні перевантаження

3 ~ це фізичні, хімічні чинники

5 ~ це фізичні, хімічні, біологічні та психофізіологічні чинники No 4

Склад комісії з розслідування

3 ~ представник профспілкової організації, керівник служби охорони праці

5 ~ керівник служби охорони праці, представник профспілкової організації, керівник структурного підрозділу, де працював потерпілий

2 ~ потерпілий, керівник служби охорони праці

No 5

Як забезпечується пожежна безпека

2 ~ протипожежним захистом

3 ~ організаційними, технічними заходами

5 ~ все вище перелічене

No 6

Основні причини нещасних випадків, що пов’язані з обслуговуванням електричних мереж і електроустановок

5 ~ допуск до роботи осіб, які не мають кваліфікаційної групи, роботи без зняття напруги, без заземлення, без наряду-допуску

2 ~ робота, що виконується без зняття напруги

No 7

Основні принципи державної політики в галузі охорони праці

3 ~ принцип соціального захисту працівника

4 ~ пріоритету життя та здоров’я працівників, використання економічних методів, встановлення єдиних нормативів з охорони праці для всіх підприємств

5 ~ комплексного розв’язання завдань охорони праці на основі національних програм та перші дві відповіді

No 8

Як здійснюється підготовка працівників для виконання робіт з підвищеною небезпекою

2 ~ віковий ценз — не менше 16 років

3 ~ попереднє спеціальне навчання і перевірка знань з питань охорони праці, професійний відбір

5 ~ обов’язковий медичний огляд до прийому на роботу, професійний відбір, попереднє спеціальне навчання, віковий ценз — не менше 18 років

4 ~ попереднє спеціальне навчання, віковий ценз — не менше 16 років, медичний огляд до прийому на роботу

No 9

Строк збереження Акта за формою Н-1 разом з матеріалами розслідування

2 ~ 5 років

2 ~ 10 років

2 ~ 25 років

5 ~ 45 років

No 10

Де використовується напруга 127, 220 В

5 ~ для освітлення і ручного інструменту в промисловості та побуті

2 ~ для індивідуального освітлення і ручного електроінструменту

при роботі в небезпечних виробничих зонах

2 ~ для промислового устаткування

2 ~ для передачі електричного струму електролініями на відстань

No 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн