Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

Додатки

Додаток 1. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ ЕЛЕМЕНТІВ УМОВ ПРАЦІ*


Елементи умов праці, один. вим.

Оцінка елементів умов праці, в бал.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

А. Санітарно-гігієнічні елементи

1. Температура повітря на робочому місці, ?С

20—22

17—19

16—15

14—7

2. Токсичні речовини, (ГДР)

ГДК

до 2,5

2,6—4

4,1—6

> 6

3. Промисловий пил, (ГДК)

ГДК

до 5

6—10

11—30

> 30

4. Вібрація (ГДР)

нижче ГДР

ГДР

до +3

/+4/—/+6/

/+7/—/+9/

> 9

5. Шум

нижче ГДР

ГДР

до +5

/+6/—/+10/

10

більше 10 плюс вібрація

Б. Психофізіологічні елементи

1. Фізичне навантаження, кг м/хв.

до 100

115—220

225—435

330—435

440—540

> 540

2. Статичне навантаження, кгс на одну руку

до 110

115—220

225—325

330—435

440—540

> 540


3. Робоче місце, робоча поза, переміщення в просторі

робоче місце стаціонарне, робоча поза вільна, вага переміщуваних вантажів, деталей до 5 кг

робоче місце стаціонарне, робоча поза вільна, вага переміщуваних вантажів, деталей 5 кг

робоче місце стаціонарне, поза вільна — сидячи або стоячи до 25% робочого часу в нахиленому положенні до 30 градус

робоче місце стаціонарне, поза вимушена, в нахиленому положенні до 50% робочого часу

робоче місце стаціонарне, поза вимушена, в нахиленому положенні понад 50% робочого часу

робоче місце стаціонарне, перебування у вимушеному нахиленому положенні до 60 градус

Закінчення додатка 1


Елементи умов праці, один. вим.

Оцінка елементів умов праці, в бал.

1

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7

4. Змінність

робота в одну зміну

робота в дві зміни (без нічної)

робота в три зміни

робота з нерегульованою змінністю (у тому числі робота і в нічну зміну)

 

 

5. Освітлення

при освітленні на рівні санітарних норм

при освітленні нижче рівня санітарних норм

розміру об’єкта
розряд зорових робіт

1 ІХ—V

1—1,03 IV—III

0,3 < 0,15 II—I

> 0,5 IX—IV

< 0,5 III—I

 

6. Режим праці та відпочинку

обґрунтований з використанням функціональної музики та виробничої гімнастики

обґрунтований без функціональної музики та виробничої гімнастики

відсутність обґрунтованого режиму праці та відпочинку

 

 

 

7. Нервово-емоційна напруга

прості дії за індивідуальним планом, сприятливий психологічний клімат

прості дії за заданим планом, сприятливий психологічний клімат

складні дії за заданим планом

складні дії за заданим планом, контакти з іншими людьми у процесі обслуговування

відповідальність за безпеку інших людей, особистий ризик при прийнятті рішень

  
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн