Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 2. КАРТА УМОВ ПРАЦІ

Підприємство (організація, установа) ___________
____________________________________________
Виробництво ________________________________
Цех (дільниця відділ) _________________________

Номер робочого місця ________________________
Професія (посада) ____________________________
____________________________________________
____________________________________________
(код по ЄТКД, КД, повне найменування)
Номери аналогічних робочих місць _____________ОЦІНКА ФАКТОРІВ ВИРОБНИЧОГО І ТРУДОВОГО ПРОЦЕСУ

№ з/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Дата дослідження

Нормативне значення (ГДР, ГДК)

Фактичне значення

ІІІ клас: шкідливі і небезпечні умови і характер праці

Тривалість дії фактора, % за зміну

Примітка

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Шкідливі хімічні речовини
1 клас небезпеки ____________________________
2 клас небезпеки ____________________________
3—4 класи небезпеки ________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Пил переважно фіброгенної дії

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Вібрація (загальна і локальна)

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Шум

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Інфразвук

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 6.

Ультразвук

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2


№ з/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Дата дослідження

Нормативне значення (ГДР, ГДК)

Фактичне значення

ІІІ клас: шкідливі і небезпечні умови і характер праці

Тривалість дії фактора, % за зміну

Примітка

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

7.

Неонізуючі випромінювання:
— радіочастотний діапазон
— діапазон промислової частоти
— оптичний діапазон (лазерне випромінювання)

 

 

 

 

 

 

 

 

8.

Мікроклімат у приміщенні:
— температура повітря, ?С
— швидкість руху повітря, м/сек
— відносна вологість повітря, %
— інфрачервоне випромінювання, Вт/м кв.

 

 

 

 

 

 

 

 

9.

Температура зовнішнього повітря (під час роботи на відкритому повітрі), ?С
влітку
взимку

 

 

 

 

 

 

 

 

10.

Атмосферний тиск

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 11.

Біологічні фактори:
• мікроорганізми
1 клас небезпеки ____________________________
2 клас небезпеки ____________________________
3—4 класи небезпеки ________________________
• білкові препарати:
1 клас небезпеки ____________________________
2 клас небезпеки ____________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2

№ з/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Дата дослідження

Нормативне значення (ГДР, ГДК)

Фактичне значення

ІІІ клас: шкідливі і небезпечні умови і характер праці

Тривалість дії фактора, % за зміну

Примітка

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

3—4 класи небезпеки ________________________
• природні компоненти організму (амінокислоти, вітаміни тощо):
1 клас небезпеки ____________________________
2 клас небезпеки ____________________________
3—4 класи небезпеки ________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

12.

Важкість праці:
• динамічна робота
— потужність зовнішньої роботи, Вт, при роботі за участю м’язів нижніх кінцівок і тулуба
— те саме при роботі за переважною участю м’язів плечового поясу
— маса піднімання і переміщення вантажу, кг
— дрібні стереотипні рухи кистей і пальців рук (кількість за зміну)
• статичне навантаження:
— величина навантаження за зміну, (Кг х с) при утриманні вантажу:
однією рукою
двома руками
за участю м’язів тулуба і ніг

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 13.

Робоча поза
Нахили тулуба, переміщення в просторі (переходи, зумовлені технологічним процесом)

 

 

 

 

 

 

 

 

Продовження додатку 2

№ з/п

Фактори виробничого середовища і трудового процесу

Дата дослідження

Нормативне значення (ГДР, ГДК)

Фактичне значення

ІІІ клас: шкідливі і небезпечні умови і характер праці

Тривалість дії фактора, % за зміну

Примітка

І ступінь

ІІ ступінь

ІІІ ступінь

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

14.

Напруженість праці:
• увага:
— тривалість зосередження (% до тривалості зміни)
— частота сигналів у середньому за годину
• напруженість аналізаторних функцій:
— зору (категорія зорових робіт за СНиП 11-4-79)
— слуху (при виробничій потребі сприйняття мови або диференціювання сигналів)
• емоційна та інтелектуальна напруженість
• одноманітність:
— кількість елементів у багаторазово повторюваних операціях
— тривалість виконання повторюваних операцій, в сек
— час стеження за ходом виробничого процесу без активних дій (% до тривалості зміни)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.

Змінність

 

 

 

 

 

 

 

 

Кількість факторів

 

 

 

 

 

 

 

 

І. Гігієнічна оцінка умов праці

 

 

 

Закінчення додатку 2

ІІ. Оцінка технічного та організаційного рівня

 

 

 

ІІІ. Атестація робочого місця

 

 

 

ІV. Рекомендації щодо поліпшення умов праці, їх економічне обґрунтування

 

 

 

V. Пільги та компенсації

 

Діючі

Запропоновані

Витрати (крб.)

Пенсійне забезпечення

 

 

 

Доплати

 

 

 

Додаткові відпустки

 

 

 

Інші

 

 

 

 Голова атестаційної комісії __________________________ 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн