Главная  - Прочие дисциплины  - Книги  - Основи охорони праці - Керб Л.П.
Основи охорони праці - Керб Л.П.
<< Содержание < Предыдущая

Додаток 9. Форма № 1-ПВ (умови праці)

Поштова-річна
Подається 31 січня підприємствами, установами і організаціями незалежно від форм власності та видів діяльності:
1) обласному (районному, міському) органу державної статистики за їх вказівкою;
2) своїй вищій за підпорядкуванням організації (при її відсутності — обласній, районній, міській держадміністрації);
3) територіальним управлінням Держнаглядохоронпраці (за їх вказівкою).
Кому подається ________________________________________________
назва та адреса одержувача
Міністерство (відомство), комітет ________________________________
Асоціація, корпорація, концерн _________________________________
Підприємство, установа, організація _____________________________
Адреса _______________________________________________________
Форма власності _______________________________________________

ЗВІТ ПРО СТАН УМОВ ПРАЦІ, ПІЛЬГИ ТА КОМПЕНСАЦІЇ ЗА РОБОТУ В ШКІДЛИВИХ УМОВАХ
за _____________ рік
1. Стан умов праці

 

№ рядка

Весь персонал

У тому числі робітники

Із гр. 1 — жінки

А

Б

1

2

3

Чисельність усіх працівників облікового складу (без сумісників та жінок, які знаходяться у відпустці з вагітності та пологів і догляду за дітьми) на 31 грудня поточного року, усього (чоловік)

01

 

 

 

З них:

 

 

 

 

— зайнятих в умовах, що не відповідають санітарно-гігієнічним нормам

02

 

 

 

— із даних рядка 02 працюють під впливом:
підвищеного рівня шуму, інфразвуку, ультразвуку
підвищеного рівня вібрації
запиленості повітря робочої зони, що перевищує гранично допустимі концентрації
загазованості повітря робочої зони, що перевищує гранично допустимі концентрації

03 04 05 06*2

 

 

 

— перевищення встановлених нормативів:
важкості праці
напруженості праці
із даних рядка 02 працюють неповнолітні

07 08* 09

 

 

 

Чисельність працівників, які працюють у нічну зміну в трьох-чотирьох змінному режимі

10

 

 

 

Працюють на роботах, заборонених чинними нормативними актами про охорону праці*3, усього
з них вивільнено у звітному році

11* 12*

 

 

 

*2: {Нові показники, що ввійшли до форми.}
*3: {Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці жінок.
Перелік важких робіт та робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, на яких забороняється застосування праці неповнолітніх.}
Закінчення додатку 9
2. Пільги та компенсації за роботу в шкідливих умовах

 

№ рядка

Весь персонал на 31 грудня звітного року

У тому числі жінки

Витрати підприємств на пільги та компенсації за шкідливі умови праці (грн.)

А

Б

1

2

3

Чисельність працівників, яким за роботу в шкідливих умовах встановлено:
додаткові відпустки згідно з переліком*4
додаткові відпустки, дозволені самим підприємством
скорочений робочий день
безкоштовне лікувально-профілактичне харчування
безкоштовне одержання молока або інших рівноцінних харчових продуктів
підвищені тарифні ставки
доплати за умови та інтенсивність праці

13 14 15 16 17 18 19

 

 

?

Чисельність працівників, які мають право на державну пенсію на пільгових умовах:
за списком № 1
за списком № 2
відповідно до Закону про пенсійне забезпечення:
статті 13 «в-з»
статті 14
за вислугу років
призначену самим підприємством

20 21 22 23 24 25

 

 

? ? ?

Облікова чисельність працівників, яким встановлено хоча б один із видів пільг та компенсацій, перерахованих у рядках 13—25
з них робітники

26 27

 

 

? ?

Чисельність працівників, яким виплачена компенсація за час вимушеного простою через:
небезпечність виконання
припинення робіт органами державного нагляду за охороною праці

28 29

 

 

 

4: {Список виробництв, цехів, професій та посад з шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на додаткові відпустки та скорочений робочий день.} 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн