Главная  - Страхование  - Книги  - Страхування - Осадець С.С.
Страхування - Осадець С.С.
<< Содержание < Предыдущая

ТЕСТ 3. Страхові ризики

1. Які компоненти становлять зміст економічного ризику? Їх пріоритетність.

а) Випадкові події;

б) збитки, завдані через випадкові події;

в) додаткова вигода, отримана внаслідок випадкових подій;

г) імовірність настання випадкових подій;

д) об’єкт, який зазнає дії випадкової події;

е) імовірність настання випадкових збитків.

2. При яких значеннях імовірності настання випадкової події ризик є найбільшим?

імовірність настання випадкових збитків.

3. Яка з обчислених імовірностей має найбільшу точність?

а) Апріорна;

б) естиматична;

в) апостеріорна.

4. Якими властивостями характеризуються великі ризики?

а) Імовірність настання ризику;

б) територія, охоплена ризиком;

в) охоплена ризиком галузь господарської діяльності;

г) основні показники виробничої діяльності промислових підприємств;

д) стихія, що спричинила явище (подію): вода, вогонь, вітер і т. ін.

5. У чому полягає аналіз ризику?

а) Оцінка ризику;

б) зменшення ризику;

в) ідентифікація ризику;

г) уникнення ризику;

д) діагностика ризику;

е) пізнання ризику.

6. Які заходи є етапами ризик-менеджменту?

а) Фінансування;

б) самофінансування ризику;

в) уникнення ризику;

г) страхування;

д) контроль;

е) обмеження ризику;

є) аналіз ризику;

ж) попередження ризику.

7. Які властивості є критеріями страхувальності ризиків?

а) Випадковість;

б) можливість оцінювання у вартісних одиницях;

в) низький ступінь імовірності;

г) надзвичайно великі втрати. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн