Главная  - Страхование  - Книги  - Страхування - Осадець С.С.
Страхування - Осадець С.С.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

ТЕСТ 4. Страхова організація (компанія)

1. Які з наведених далі форм підприємств можуть згідно з чинним законодавством претендувати на здійснення страхової діяльності?

а) акціонерне товариство закритого типу;

б) командитне товариство з 100 % іноземним капіталом;

в) товариство з обмеженою відповідальністю;

г) підприємство з 100 % державним капіталом;

д) приватне підприємство (належить одній особі).

2. Які з перелічених далі видів діяльності заборонено виконувати страховій компанії?

а) перестраховувати ризики іноземних страховиків;

б) купувати для своїх потреб і продавати акції, емітовані комерційними банками;

в) надавати консультаційні послуги з питань страхування та ризику-менеджменту;

г) надавати короткострокові кредити страхувальникам, які тривалий час страхують у компанії майнові ризики;

д) на договірних засадах здійснювати лізингові операції.

3. На який період доцільно опрацьовувати стратегічний план розвитку страховика?

а) 10 років;

б) 3 роки;

в) 1 рік;

г) на термін, визначений законом;

д) на термін обрання правління компанії.

4. Кого з названих далі посадових осіб страхової компанії можна віднести до лінійних (Л), а кого — до функціональних (І) керівників?

а) начальник відділу маркетингу;

б) головний бухгалтер;

в) віце-президент страхової компанії;

г) директор філії компанії;

д) начальник юридичного відділу.

5. Позначити зростаючими порядковими номерами ієрархію потреб людини згідно з теорією Маслоу:

а) потреби в безпеці та стабільності;

б) потреби у визнанні;

в) фізіологічні потреби;

г) потреби в самореалізації (зробити саме те, що може конкретний індивід);

д) потреби в позитивній оцінці власної особи.

6. Які з перелічених далі функцій виконує Ліга страхових організацій України?

а) надає дозвіл на перестрахування ризиків у нерезидентів;

б) здійснює реєстрацію страхових посередників;

в) сприяє вдосконаленню страхового законодавства;

г) надає інформаційні та навчальні послуги своїм членам;

д) підтримує міжнародні контакти зі страховими об’єднаннями. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн