Главная  - Финансы  - Книги  - Аудит - Усач Б.Ф.
Аудит - Усач Б.Ф.
<< Содержание < Предыдущая Следующая >

10.11. АУДИТ РОЗРАХУНКІВ ЗА ВІДШКОДУВАННЯМ ЗАВДАНИХ ЗБИТКІВ

Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків ведуться на балансовому рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами", субрахунку 375 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків". Перевіряючи такі розрахунки, аудитор, насамперед, повинен проаналізувати розрахунки за нестачами і крадіжками та встановити, чи дотримано строків і порядку розгляду випадків нестач і втрат, як забезпечується їх відшкодування. Особливо ретельно треба вивчити факти списання нестач і втрат на витрати виробництва чи на результати діяльності підприємства.

Зокрема, аудитор перевіряє правильність і своєчасність оформлення матеріалів за претензіями про нестачі й крадіжки, перевіряє чи не було випадків повернення судом або арбітражем матеріалів з нестач і псування з причини неналежного оформлення матеріалів. Важливо з'ясувати причини виникнення нестач і псування (поганий стан складських приміщень, порушення правил приймання і відпуску матеріальних цінностей за кількістю і якістю із одного підрозділу (цеху) в інший). Слід також з'ясувати, чи правильно визначено суму збитків (сума збитків розраховується за ринковими цінами даної місцевості). Крім того, аудитор з'ясовує, чи забезпечено на підприємстві відшкодування матеріальних збитків (нестач, розтрат), чи організовано контроль за утриманням заборгованості за виконавчими листами.

Контрольні запитання

1. Хто встановлює ліміт залишку готівки в касі?

2. Хто проводить інвентаризацію готівки в іноземній валюті під час аудиту каси?

3. Які документи використовує аудитор під час документальної ревізії касових операцій?

4. В який спосіб перевіряють касові операції?

5. Що є джерелом даних для аудиту операцій на рахунках у банку?

6. Який порядок аудиту грошових коштів у дорозі?

7. Методика аудиторської перевірки розрахунків із підзвітними особами.

8. Аудит витрат на відрядження.

9. Які є джерела аудиту операцій з обліку основних засобів?

10. Які Ви знаєте методи амортизації основних засобів?

11. Методика аудиту нематеріальних активів.

12. Якими Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку керується аудитор під час перевірки матеріальних цінностей?

13. На які аномальні явища може натрапити аудитор під час перевірки операцій з матеріальними цінностями?

14. Яка методика аудиторської перевірки операцій з малоцінними і швидкозношуваними предметами?

15. Яка методика аудиту розрахунків з покупцями і замовниками?

16. У чому полягає сутність аудиторської перевірки розрахунків за претензіями?

17. Мета аудиту розрахунків за відшкодуванням завданих збитків. 
Главная
Бухгалтерский учет, аудит
Экономика
История
Культурология
Маркетинг
Менеджмент
Налоги
Политэкономия
Право
Страхование
Финансы
Прочие дисциплины
Карта сайта
Правила користування
Портал учебной литературы онлайн